Ana Sayfa » Makaleler » Celal YILDIZ

Celal YILDIZ

Celal YILDIZ
Genel Başkan Yardımcısı
(Mali İşler)

EKONOMİK ZORLUKLAR, İŞÇİLERE ÖDETİLECEK BEDELLERLE AŞILAMAZ

Ülkemizin içinde bulunduğu finansal durum hepimizi derinden etkileyen, aşmamız gereken bir sınavdır. Bu zorlu sınavı, toplumumuzun temelini oluşturan birliğimizle aşacağımıza inanıyoruz. Pandemi dönemiyle başlayan ekonomik zor süreç, yaşadığımız depremler, coğrafyamızda vuku bulan savaşlar ve istikrarsızlıklar nedeniyle daha da derinleşti. Bu zorlu dönemde emekçiler, ülkemizin ve milletimizin aydınlık yarınları için özveriyle çalışmaya devam ediyor. Bu dönemin neden olduğu yüksek enflasyon ve …

Devamı »

MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Pandeminin art etkisi ve dünya eko­nomi piyasalarındaki dalgalanma­lar, hemen yanı başımızda başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, güneyi­mizde emperyalistlerin talan ettiği ülkelerde yaşanan siyasi ve toplum­sal istikrarsızlıklar ve mülteci krizleri gibi pek çok sebep, ekonomik sıkın­tıları da beraberinde getirdi. Yüksek enflasyon ve fiyat artışları, en fazla tek sermayesi alın terleri olan emekçileri etkiliyor. HİZMET-İŞ Sendikası olarak bu zor dönemde emekçilerimizin sesi ol­maya, …

Devamı »

İŞÇİLERİN EMEĞİNE GÖZ DİKENLER

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yerel seçimler sonrasında yönetimi değişen bazı CHP ve HDP’li belediyelerde emekçileri hedef alan mobbing, sürgün ve işçi kıyımları yaşandı ve bu durum, yoğun olmamakla birlikte hala devam etmektedir. Bu, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ’e yönelik bir operasyondu. Zira baskı, sürgün ve işten çıkarmaya maruz kalan emekçilerin büyük çoğunluğu sendikamız üyesiydi. Bir kısım sözde sendikalar ve onlarla birlikte …

Devamı »

KAYNAKLAR, İMKANLAR VE SENDİKAL HAREKET

Sendikal hareket, kaynaklar ve imkânların yol verdiği bir hareket midir? Ya da şöyle sorup cevaplayayım: Kaynaklar ve imkanlar sendikal harekette ne kadar etkilidir? Bu sorunun/soruların cevabı: Eğer kaynaklar ve imkanlar ehil ve yetkin ellerin kullanımında ise, sendikal hareketin maddi temelleri sağlam ve etkin durumdadır. Aksi halde; kaynaklar ve imkanların ehil ellerde olmadığı, kul hakkı bilincinin hakim olmadığı, emek ve alınteri …

Devamı »

Emanete Duyarlı Olabilmek…

Sendikamız HİZMET-İŞ’in Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olması; gerek sendikamız gerekse de Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in istikrarlı bir şekilde, sendikal örgütlenmesini sürdürmesiyle mümkün olduğunun altını çizmek gerekiyor. İstikrarlı büyümenin temel nedenlerinden birisi, hedeften sapmamak ve odaklanmak, diğeri ise; ekonomik durumdur. Hiçbir kurum yoktur ki, büyüyebilmesinde ekonomik etkiler olmasın. HİZMET-İŞ’in ülkemizin en büyük işçi sendikası konumuna yükselmesinde, sahip olduğumuz kaynakları en verimli şekilde …

Devamı »

Sendikal Hareket ve İmkânlar…

Sendikal hareketin var olabilmesi ve varlığını gelişerek sürdürebilmesi; genel ve yerel şartlara bağlı olduğu kadar sahip olduğu insan kalitesi ve imkanlarla da orantılıdır. Sahip olduğu kaynakların doğru yönetilip yönlendirilmesiyle sağlıklı bir sendikal yapıya kavuşması, tüm kurumların doğal bir varlık nedenidir. Sendikalar da tek maddi kaynağı olan üye aidatlarıyla varlıklarını muhafaza eder ve sürdürebilirler. Maddi imkanların hacmi, sendikaların hareket kabiliyet ve …

Devamı »

“Türkiye Zirvesi”ne Birlikte Yürüyoruz…

Sivil toplum örgütü olma nitelikleriyle Sendikaların sürekli mücadele içinde olmaları, bir anlamda her adımda önlerine hedef koymalarını zorunlu kılmaktadır. Bu hedef doğrultusunda önlerine çıkan her engeli aşmak, alınan mesafeyle yetinmemek ve daha ileri adımlar atmak varlık nedenleridir. Bu anlamda Sendikamız HİZMET-İŞ, büyüme trendini herhangi bir kırılma olmaksızın devam ettiriyor. Bu süreklilikte,  sendikamızın dinamik karakterini besleyen en önemli etken, toplumsal dinamikleri …

Devamı »

Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Var Olmak

Bir teşkilatın gücü, sahip olduğu maddi potansiyelden çok, bu potansiyeli doğru kullanıp yönlendirecek, mensuplarına geri dönüşüm sağlayabilecek bir sistem oluşturmasıyla kabildir. Bu anlamda sendikaların, başta mensuplarına/üyelerine olmak üzere yerine getirmeleri gereken sosyal sorumlulukları, sahip olduğu anlayışın ve sorumluluğun bir gereğidir. HİZMET-İŞ Sendikamızın, üye sayısının büyüklüğüne paralel olarak, bütçe imkanları nispetinde gerçekleştirdiği sosyal projeleri bu anlamda sistemli ve sürdürülebilir bir devamlılık …

Devamı »