Ana Sayfa » Makaleler » Celal YILDIZ » Sendikal Hareket ve İmkânlar…

Sendikal Hareket ve İmkânlar…

Sendikal hareketin var olabilmesi ve varlığını gelişerek sürdürebilmesi; genel ve yerel şartlara bağlı olduğu kadar sahip olduğu insan kalitesi ve imkanlarla da orantılıdır. Sahip olduğu kaynakların doğru yönetilip yönlendirilmesiyle sağlıklı bir sendikal yapıya kavuşması, tüm kurumların doğal bir varlık nedenidir. Sendikalar da tek maddi kaynağı olan üye aidatlarıyla varlıklarını muhafaza eder ve sürdürebilirler. Maddi imkanların hacmi, sendikaların hareket kabiliyet ve kapasitesiyle orantılıdır.

Bu bakımdan üyelerimizden gelen aidatların geri dönüşümü de gene üyelerimize olmaktadır. Yaptığımız tüm faaliyetler, sosyal, ekonomik, kültürel etkinliklere ayırdığımız bütçe üyelerimizden gelen aidatlarla sınırlıdır.

HİZMET-İŞ Sendikası olarak; her öğretim yılında üyelerimizin Üniversitede okuyan çocuklarına yaptığımız Eğitim Yardımları, tüm üyelerimizin Ferdi Kaza Sigortasına kavuşturulması ve diğer tüm faaliyetlerimizin yegane imkan ve kaynağı üyelerimizin aidatlarıdır. Emaneti muhafaza etme sorumluluğu içerisinde sürdürdüğümüz sendikal faaliyetlerimizde temel ölçümüz; üyelerimize karşı yabancılaşmadan, onların hak ve çıkarlarını savunmak, bu yönde çeşitli faaliyetlere imza atmak ve onların mensubiyetlerinin maddi göstergesi olan aidatlarını gerektiği yerde, layıkıyle onlar için, onlar adına kullanmaktır. Aslında, her faaliyet dönemi için hazırlanan bütçelerimiz, sendikamızın gelir-gider cetveli olmasının ötesinde bir ekonomik-sosyal ve kültürel faaliyet belgesidir.

Bu bağlamda; maddi imkanlarımız nispetinde uygulamaya koyduğumuz Eğitim Yardımlarımız ve Ferdi Kaza Sigorta ödemelerimiz, üyelerimizden aidatlarının dışında hiçbir ücret talep etmeden gerçekleştirdiğimiz önemli sosyal sorumluluk projelerimizdir. Sadece bu iki makro sosyal sorumluluk projelerimiz, sendikamızın üyelerine karşı düşünüp geliştirdiği ve onlara doğrudan katkı olacak uygulamalardır.

Kuşkusuz, işkolumuzun en büyük, ülkemizin de ikinci büyük sendikası olmak, bu büyüklüğü gerçekleştiren üyelerimizi ciddiye almak, onların bize olan teveccühlerine layık olmakla mümkündür. Onların çalışma koşullarını iyileştirmek, daha ileri hak ve kazanımlara sahip olmaları yolunda verdiğimiz ve vereceğimiz mücadelenin temel koşullarından birisi; sahip olduğumuz üye potansiyeli ve maddi bünyemizin güçlülüğüdür.

Biz, her bir üyemizin ödediği aidatın sorumluluğunun bilincindeyiz. Onun için de emanete liyakat ölçüsüyle bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.

Kul hakkına riayet etmenin en büyük insanî sorumluluk olduğu anlayışıyla üyelerimizden gelen maddi değerleri onlar için ve onlar adına faydaya dönüştürme çabasındayız. İddialarınız ne olursa olsun, yaptıklarınız ve yapacaklarınız önemlidir. Biz de HİZMET-İŞ Sendikası olarak, iddialarımıza yâni sorumluluk alma isteğimize uygun yaptıklarımızla üyelerimizin önünde, onlarla birlikte sendikal yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.

Bu yürüyüşün temel ölçüsü; hiçbir zaman sorumluluk bilincimizi kaybetmemektir.

            Kaynak: Celal YILDIZ, “ Sendikal Hareket Ve İmkânlar… “, HİZMET-İŞ Sendikası (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası Üç Aylık Yayın Organı – Yaygın Süreli Yayını, ISSN:1306-3650, Yıl:26, Dönem:2016-III, Sayı:150