Ana Sayfa » Makaleler » Mehmet KESKİN

Mehmet KESKİN

Mehmet KESKİN
Genel Başkan Yardımcısı
(Eğitim ve Sosyal İşler)

FİLİSTİN’DE YAŞANAN DRAMI NORMALLEŞTİRMEK, ANORMALLEŞMEKTİR

Uzun yıllardır insanlık dramının odağı olan Filistin topraklarında, bir kez daha kan, gözyaşı ve hak ihlallerine tanıklık ediyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde yapılan bu aleni suç operasyonlarıyla sadece Filistin topraklarında yaşayan çocuklar, kadınlar, yaşlılar katledilmiyor, insanlık katlediliyor. Filistin meselesi insanlığın haysiyet meselesidir. Bizim için ise Filistin’e sahip çıkmak hem inanç, hem tarihsel hem de insani vazifedir. Ecdadımızın dört asır hizmet …

Devamı »

EĞİTİMDE GELDİĞİMİZ NOKTA

Bilgi çağı diğer bir deyişle dijital çağ olarak nitelendirdiğimiz 21. Yüzyılda insanlığın hizmetine sunulan teknolojik yenilikler her alanda yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Dijital dünyadaki değişim ve dönüşüm kamu ve özel sektörü etkilediği gibi sivil toplum kuruluşlarını da etkiledi. Günümüzde sosyal etkiyi teknolojiyi kullanmadan artırmak artık pek gerçekçi değil. Sivil toplumun ve sendikal hareketin güçlü sesi HİZMET-İŞ, 44 yıldır …

Devamı »

EMEK MÜCADELESİNE ADANMIŞ ONURLU 41 YIL

Emek kelimesi ilk olarak Türk tarihinde Orhun yazıtlarında “emgek” olarak karşımıza çıkmaktadır. “Emge” yani acı çekmek fiilinden türeyen ‘emek ‘  günümüzde sendikaların oluşturmaya çalıştığı ‘emek bilinci’ sayesinde kendi önemi insanlara tayin etmeye çalışmaktadır. Günümüzde sendikalar, ‘emek bilinci’ oluşturmaya çalışarak işçi sınıfının hak ettiği ücretlere, sosyal haklara ve toplum saygınlığına ulaştırma çabasındadır. Sendikamız HİZMET-İŞ, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından …

Devamı »

SÜREKLİ EĞİTİM VE NİTELİKLİ SENDİKACILIK

Sendikamız HİZMET-İŞ’in 40. Yılında, arka planına baktığımızda; başarılarında, yükselişinde ve Türkiye’nin en büyük sendikası olmasında en önemli unsurun her kademedeki kadrolarına verdiği eğitim olduğunu görürüz. Eğitim, bir sendikanın kendisini oluşturan ve geleceğe taşıyan kadrolarına verdiği değeri ortaya koyar. Eğitime ayrılan bütçe, zaman ve kadrolar, sendikaların geleceğinin sağlıklı bir şekilde inşa edileceğinin göstergesidir. İnsanın organizmasındaki kan dolaşımı ne ise Sendikaların bünyesindeki …

Devamı »

Eğitim’le Donanarak Yol Almak…

İnsanın da kurumların da hayattaki varoluş mücadelesinde eğitimin rolü; bir bünyenin gıdaya duyduğu ihtiyaç gibidir. Organizmanın belli zaman dilimlerinde acil ihtiyaç hissettiği, verilmediği/alınmadığı takdirde vücudun iflasına neden olacak gıda ihtiyacı gibidir eğitim ihtiyacı. Kurumları oluşturan, geliştiren ve geleceğe taşıyan mensuplarının da eğitimle olan temasları ve kaliteleri o kurumun hayatiyetinin ve enerjisinin göstergesidir. En genel tanımıyla eğitimin; insanları ve kurumları geleceğe …

Devamı »

Eğitimle Yenilenerek Mücadeleye Devam…

Sendikal hareketin varlığını anlamlı kılan, geliştirip ileriye taşıyan en önemli motivasyon unsuru; mensuplarının sahip olduğu donanım, birikim ve deneyimdir. Diğer bir ifadeyle, kurumsal eğitimin kalitesidir. Önemli olan, sendikaların “eğitim” adı altında yaptığı faaliyetlerin niteliğidir. Mensuplarını, öncelikle “değer”ler eğitimden geçiren, sonra gerekli teknik, hukuki, sosyal, vs. eğitimlerle zenginleştiren kurumların/sendikaların nitelikli kadrolarla sendikal mücadelede farkındalık oluştururlar. Eğitim kalitesinin örgütlenmeye etkisi doğrudandır. Eğitimli kadrolarla örgütlenme; …

Devamı »

Eğitimle Yol Almak

İnsan ve kurumların hayata intibak edebilmek ve yol almak için hava ve su gibi hayatî ihtiyaçlarının başında eğitim gelir. İnsan farkında olsun veya olmasın doğuştan ölüme kadar eğitim sürecinin içerisindedir. Hayat insanı bir şekilde zorlu bir eğitimden geçiriyor. Hayatın eğittiği insan da çevre şartları, ilişkiler, değerler ve hedefe bağlı olarak müspet veya menfi olarak eğitim sürecine dahil oluyor. Kurumlar da, …

Devamı »

Hayat Boyu Eğitime Sendikal Katkı…

Sendikamız Hizmet-İş yeni bir faaliyet dönemine daha giriyor. 12. Olağan Genel Kurulumuzda şekillenen önümüzdeki dönemin (2015-2019) yol haritası “Erdemli bir sendikal inşa için… İşkolu Zirvesinden Türkiye Zirvesine” temasıyla belirlendi. Bu temamızın ışığında tüm delegelerimizin oy birliğiyle kabul edilen 28 maddelik Genel Kurul Kararlarımızın muhtevası hem eğitim anlayışımızı hem de bunun uygulamasına ışık tutuyor. Genel Kurul Kararlarımızın 21. Maddesinin “Eğitim, mesleki …

Devamı »