Ana Sayfa » Hakkımızda » TARİHÇE

TARİHÇE

HİZMET-İŞ (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri) Sendikası 24 Ocak 1979 yılında kurulmuştur.

Dili, rengi, cinsiyeti, inancı ne olursa olsun, herkesin insanlık aleminin saygın bir bireyi olma hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. Hizmetle emek arasında bir tamamlayıcılık olduğundan hareketle, ‘Önce İnsan Önce Emek’ sloganını benimsemiştir. 46 yıldır güçlenerek ve büyüyerek faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

Ulusal ölçekte HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı ve uluslararası alanda Kamu Hizmetleri Enternasyoneli – PSI (Public Services International) ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu – EPSU (European Federation of Public Services Unions) üyesi olan Sendikamız, Türkiye’de 20 numaralı Genel İşler İşkolu’nda faaliyet göstermektedir ve ağırlıklı olarak yerel yönetimlerde belediyelerde örgütlüdür.

ÜYE SAYIMIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince; “İşkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 202 Ocak ayı istatistikleri hakkında tebliğ” 31 Ocak 2024 tarihinde Resmi gazetede yayımlandı.

Yayınlanan istatistiğe göre, HİZMET-İŞ Sendikamızın üye sayısı 301 bin 456 oldu.

TÜRKİYE’NİN, HAK-İŞ’İN VE GENEL İŞLER İŞKOLU’NUN EN BÜYÜK İŞÇİ SENDİKASI

HİZMET-İŞ Sendikamız, üyelerimizin desteğiyle Türkiye’nin HAK-İŞ’in ve Genel İşler İşkolu’nun en büyük sendikasıdır.

14. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ (17-18 ARALIK 2022-KIZILCAHAMAM/ANKARA)

Sendikamızın 14. Olağan Genel Kurulu, 17-18 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara / Kızılcahamam’da gerçekleştirildi ve sonrasında Genel Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir.

Buna göre;

Mahmut ARSLAN Genel Başkan

 

Halil ÖZDEMİR Genel Başkan Vekili

İdris ERSOY Genel Başkan Yardımcısı

Celal YILDIZ Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet KESKİN Genel Başkan Yardımcısı

 

 

 

HİZMET-İŞ SENDİKASI 14. OLAĞAN GENEL KURULU TANITIM FİLMİ 

Hizmet-İş; üyelerinin Türkiye ve dünyanın genel siyasi, sosyal ve ekonomik konjonktürü ile birlikte özelde işçi, işyeri-işletmelerde karşı karşıya bulundukları sorunların çözümüne yönelik Eğitim faaliyetleri ile sosyal ve kültürel faaliyetlerim kesintiye uğratmadan sürdürmektedir.

Hizmet-İş;

• “Önce İnsan Önce Emek”,

• “İlkeli, kararlı, onurlu, sorumlu sendikacılık”,

• “İmzamız işçinin kararıdır”

• “Geleceğimiz Hayallerimiz Kadardır”

• “Hakkın Bize Emanet”

• “Seni Sendika Korur”

• “Su temel bir insan hakkıdır; ticarileştirilemez!”

• “Emeğin Küresel Kudreti”

İlkeleri doğrultusunda kurulduğu günden bu yana ideolojik, çatışmacı ve alanından sapmış bulunan sendikal imajı silmeye, düzeltmeye ve yeni anlayışlar çerçevesinde gerçek konumuna oturtmaya çalışmış, bugün gelinen noktada oldukça önemli mesafeler almıştır.

Çalışma Hayatında sosyal diyaloğun sosyal taraflıktan sosyal ortaklığa dönüşmeye başladığı günümüzde HİZMET-İŞ, sosyal ortaklığın gereği olan sosyal sorumluluklarım üyelerine yönelik olarak sürdürmektedir.

HİZMET-İŞ; çalışma ilişkilerinde çatışmanın değil, karşılıklı çıkarların adil bir şekilde korunacağı diyalog ve uzlaşmanın esas olduğuna inanmaktadır. Çalışma barışı ve iş huzurunun çalışma hayatinin temel zemini olduğu düşüncesindedir.

HİZMET-İŞ; belediyelerin yerel kamu hizmeti sunan kurumlar olduğu bilinciyle, kaliteli hizmetin ücret sendikacılığının ötesinde üyelerini bilinçlendirmeyi, kültürel, sanatsal ve moral değerlerle motive etmeyi bir yükümlülük kabul etmektedir.

HİZMET-İŞ sendikacılığı; her türlü siyasal etki ve tepkinin üzerinde, tarafların çıkarlarım zedelemeyen ve kendisini işi-işletmesi ve emeğiyle bütünleştiren, üretimi, kaliteyi, verimliliği bir yaşama biçimi olarak benimseyen bir görev bilinciyle yapmaktadır.

HİZMET-İŞ; sorumluluk ve yükümlülüklerim’ fantezi, lüks ve kartvizite dönüştürmeden, üzerimize doğru gelen küresel dünyayı donanımlı karşılamak ve yeni endüstriyel ilişkileri sanal değişim sloganlarıyla değil, reel dönüşüm programlarıyla karşılama ve gereğin! yapma çizgisinde yerini almaktadır.

HAKKIN BİZE EMANET TEMALI ÖRGÜTLENME KAMPANYASI

Sendikamız HAK-İŞ/HİZMET-İŞ‘in 35. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri 81 ilden gelen 5 bin taşeron işçinin katılımıyla Ankara’da coşkulu ve görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. 25 Ocak 2014 tarihinde’de yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte “Hakkın Bize Emanet” temalı Sendikal Örgütlenme Kampanyamızın tanıtımı yapılarak startı verildi. Kampanyaya Belediye İşçileri, Taşeron İşçileri, Belediye Şirket İşçileri, Konut İşçileri, Genel Temizlik İşçileri ve Genel Hizmet İşçileri yoğun ilgi gösterdi.

Çalışma hayatımız, giderek tahammül edilemez bir Taşeron Sektörüne dönüşüyor.  Adeta 17 ve 18. yüzyılın köle tüccarlığı günümüzde yeniden diriltilmiştir. Hiçbir sosyal ve psikolojik sonuçları düşünülmeden, şehirlerimizin geleceğini inşa edecek, insanca yaşanabilecek il, ilçe ve beldelere 24 saat hizmet veren siz emekçileri sadece kâr unsuru ve ucuz emek olarak gören bu uygulama ne yazık ki hızla yayılmaktadır.

HİZMET-İŞ olarak kölelik sistemiyle eş değer bir hale gelen, kabul edilemez alt işverenlik uygulamasını teşvik eden politikaların terk edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün, yaklaşık 600 bin emekçi, güvencesiz koşullarda taşeron işçi olarak çalışmaktadır. Başta belediyeler olmak üzere kamu ve özel sektörde her geçen gün daha da yaygınlaşan taşeron işçilik uygulaması çalışma hayatının acil çözüm bekleyen, kangren olmuş en temel sorunudur. Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışılığı, kuralsızlığı tetikleyen, insan onuruna yaraşır düzgün iş tanımını yok sayan taşeron işçilik, çalışma hayatının dengelerini bozmakta, ekonomik ve sosyal olarak büyük bir tahribat meydana getirmektedir. Bu noktada temel referansımızın ILO sözleşmeleri olması gerekmektedir. Taşeron işçilerinin ücret alacakları, sendikal örgütlenme, senelik izinlerinin hak edilmesi ve kullanılması, kıdem tazminatı ve işverenlerin değiştiği durumlarda yaşanan mağduriyetlere ilişkin yasal düzenlemeler yeniden ele alınmalı ve güvencelere kavuşturulmalıdır.

Zorunluluk olmadıkça taşeron işçi çalıştırılmamalıdır. Taşeron işçilik istisnai bir uygulama olmalı, bu durumda da tüm hakları sağlanmalıdır. Taşeron işçilere kadro verilmelidir.

HİZMET-İŞ olarak; Hakk’ın ve Emanet’in ne olduğunu bilen bir sorumlulukla, Medeniyet bilincinden kaynaklanan misyonumuzla HAKKIN BİZE EMANET diyoruz. Bizler, yaşanabilir bir dünya için üzerimizdeki “medeniyet inşası”nın emekçileriyiz. Hayalini kurduğumuz medeniyet, çalışanların alınteri ve emeğiyle inşa edilecektir.

Kampanyamıza ilişkin güncel bilgi, belge ve görsellere web sitemiz FAALİYETLER / KAMPANYALAR menüsünden ve sosyal ağ hesaplarımızdan ulaşılabilmektedir. 

TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDA “İLKLER”E İMZA ATTIK

HİZMET-İŞ Sendikası çalışma hayatına katıldığı günden bu yana devamlı yeniliklerin, yeni hizmetlerin arayıcısı olmuş ve bunu üyelerine sunmuştur.

– Türkiye’de ilk defa Kapıcı ve Kaloriferci işçilerinin grevini HİZMET-İŞ SENDİKASI gerçekleştirmiştir. Ankara’da gerçekleştirilen grev sonrasında kapıcı ve kaloriferci (Konut İşçileri) haklarını almışlardır.

– Türkiye’de ilk defa büyükşehir grevini HİZMET-İŞ SENDİKASI yapmıştır. 1992 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesinde doğan TİS anlaşmazlığı sonucunda greve giden Hizmet-İş Sendikası 52 saat süren grev, grev öncesi şartların üstünde bir anlaşma ile sonuçlanmıştır.

– Hizmet-İş Sendikası Türkiye’de ilk defa bir Toplu İş Sözleşmesinde ‘Sağlıklı Yaşamı Teşvik Primi’ maddesiyle sigarayı bırakan işçilere teşvik primi verilmesini sağlamıştır.

– Hizmet-İş Sendikası çevreye gösterdiği duyarlılığı, düşünsel plandan, kağıt üzerine oradan da gerçeğe taşımıştır. İmzaladığı Toplu İş Sözleşmelerine ‘Hatıra Ormanlarının Kurulması’ maddesini geçirmeyi başaran Hizmet-İş Sendikası, ANKARA/Altındağ ve KONYA/Selçuklu Belediyeleri ile ortaklaşa Hatıra Ormanları kurmuştur.

– Mamak Belediye Başkanlığı ile imzaladığımız TİS metninde, ücret sendikacılığının ötesine geçen bir sendikacılık anlayışı ile, diğer hususlar yanında, Kadınlar Komitesinin Kurulması ve komitenin çalışmasına destek olunması hükmü yer almıştır. Yine, aynı TİS metni ile, ÖSS ve OKS sınavlarında ilk bine girenlere Cumhuriyet Altını verilmesi sağlanmıştır. İlaveten, küresel ısınmanın olumsuz etkileri ile mücadele amacıyla Hatıra Ormanlarının kurulması kararlaştırılmıştır.

Kurulduğu günden bu yana uyguladığı ilkeli, kararlı ve sorumlu sendikacılık çizgisini sürdüren Hizmet-İş Sendikası son yıllarda meydana gelen büyük değişimleri de yakından takip etmektedir. Bilgi çağı sendikacılığını, hizmet sendikacılığı ile süsleyen Hizmet-İş Sendikası bugün 28 Nolu İşkolu çalışanlarının sesi olmaya devam ederken, onlarında tek umudu haline gelmiştir.

HİZMET-İŞ Sendikası ayrıca yayınladığı eserlerle hem problemleri göz önüne sermekte, hem de sorunlara çözüm önerisi getirmektedir.

Özellikle merkeziyetçi anlayıştan kurtulamayan yerel yönetimler ve uygulana gelen ekonomi politikaları ile ilgili olarak çıkardığı eserler kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır.

Uluslararası İlişkilerimiz

Hizmet-İş; ulusal sorumluluklarım reel politikalar çerçevesinde sürdürmesinin yanı sıra, uluslararası sorumluluk ve etkinliklerine de ağırlık vermektedir.

9. ve son yapılan 10. Genel Kurul’da alınan “küresel dayanışmanın güçlendirilmesi” yönündeki karar doğrultusunda uluslararası ilişkilerini’ güçlendirerek sürdürmektedir.

HİZMET-İŞ; küresel sermayenin uluslararası dolaşım ve birliktelikleri hızlandırdığı bir çağda bu sürece, emeğin uluslararası dayanışmanın zorunluluğuna inanarak katılmaktadır. Küresel sendikal işbirliğinin hedefleri belirgin ve mücadele yöntemleri tayin edilmiş bir zemine oturtulmasının gerekli olduğu düşüncesindedir.

Uluslararası ilişkilerde; karşılıklı bilgi ve deneyim değişimini daha verimli kılacak, dayanışmayı bu temelde güçlendirecek bir işbirliği arayışım sürdürmektedir. Bölgemizde ve Avrupa’da faaliyet gösteren sendikaların deneyimlerinden karşılıklı yararlanma cabası içerisindedir. Bu bağlamda; Orta Asya, Kafkaslar, Güneydoğu Avrupa ve Afrika’da faaliyet gösteren çok sayıda sendika ile ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.

Uluslararası işbirliği ve mücadelesinde Dünya ve Avrupa Sendikaları ile ilişkilerim yasal çerçevelerde pekiştirmek isteyen Hizmet-İş; Haziran 2007’den itibaren Uluslararası Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (PSI) ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) üyesidir.

EPSU ve PSI’ya üyelik amacımız, başta ülkemizdeki sendikalar olmak üzere, dünya sendikaları arasındaki işbirliği alanlarım genişletmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmektir.

HİZMET-İŞ; küreselleşme sürecinin hızlandırdığı uluslar arası işbirliklerini önemsemektedir. EPSU ve PSI üyeliği sürecinde uluslar arası sendikal harekete katkıya her açıdan hazırdır. Üyesi bulunduğumuz HAK-İŞ Konfederasyonu ile birlikte, Avrupa Birliği ve tüm çağdaş dünya ile ortak insanlık değerlerim paylaşmaktayız.

Bu eksende; demokrasi, insan hakları, özgürlükler, sosyal adalet, eşitlik ve sosyal refahın geliştirilip yaygınlaştırılması hedeflerimiz arasındadır.

Hizmet-İş aynı zamanda “küreselleşme ile yerelleşmenin aynı çizgide örtüşeceği değerler skalasını özümsemiş, yukarıda belirttiğimiz bu değerlerin paylaşımı ve güçlendirilmesi konusunda katkıda bulunmak istemektedir.

HİZMET-İŞ,PSI, EPSU ve benzeri uluslararası örgütlere üye olmaya ve üye olmanın gerekliliklerini yerine getirmeye her açıdan hazırdır. HİZMET-İŞ Sendikası ve üyesi bulunduğu HAK-İŞ Konfederasyonu, Avrupa Birliği ve tüm modern dünya ile ortak insanlık değerlerini paylaşmaktadır. Demokrasi, insan hakları, adalet, eşitlik, sosyal refah ve özgürlüklerin geliştirilip genişletilmesi en önemli hedeflerimiz arasındadır. Aynı zamanda biz, yerel, ulusal değerlerimize bağlı, milli kimliğimizle insanlık alemine, az önce belirttiğimiz değerlerin güçlendirilmesi konusunda katkıda bulunmak istemektedir.