Ana Sayfa » Makaleler » Celal YILDIZ » MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Pandeminin art etkisi ve dünya eko­nomi piyasalarındaki dalgalanma­lar, hemen yanı başımızda başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, güneyi­mizde emperyalistlerin talan ettiği ülkelerde yaşanan siyasi ve toplum­sal istikrarsızlıklar ve mülteci krizleri gibi pek çok sebep, ekonomik sıkın­tıları da beraberinde getirdi.

Yüksek enflasyon ve fiyat artışları, en fazla tek sermayesi alın terleri olan emekçileri etkiliyor.

HİZMET-İŞ Sendikası olarak bu zor dönemde emekçilerimizin sesi ol­maya, üyemiz olsun-olmasın tüm emekçilerin yanında yer almaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda se­simizi bütün işçiler adına daha gür duyurabilmek için geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelemizi karar­lılıkla sürdürüyoruz.

Üyelerimizi enflasyondan korumak için örgütlü olduğumuz işyerleri ve işletmelerde ek protokoller imzalı­yoruz.

HİZMET-İŞ Sendikası, hemen he­men her konuda inisiyatif almakta­dır.

Taşeron sistemini veya başka sorun­ları çözmemiz, işçilerimizin hayatla­rından tüm zorlukları çekip almıyor. Yukarıda belirtilen örneklerde oldu­ğu gibi; Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, sürekli artan enflasyon, pandemi­nin bıraktığı ve süregelen olumsuz etkiler, günden güne artış gösteren mülteci krizleri, dünya ekonomi pi­yasasındaki dalgalanmalar gibi so­runlar devam ediyor.

Bu nedenlerle önümüze çıkan so­runlar karşısında mücadelemize yeni bakış açıları, fikirler, çözümler üreterek devam ediyor, yoruluyor, tökezliyor ancak düşmeden, dur­madan, yılmadan mücadelemize devam ediyoruz.

Bizlerin bu mücadele aşkı elbette ki herkesi memnun etmiyor. Aksi­ne, “başarılamaz” olarak görünen her işi büyük bir özveri ve çabayla nihayete erdirmemiz neticesinde işçilerin menfaatini değil, kendi çı­karlarını gözetenlerin bu durumdan rahatsız olduğunu tecrübe ettiğimi­zi üzülerek belirtmek durumunda­yız.

Kadro düzenlemesi tam anlamıyla istediklerimizin gerçekleştiği dü­zenleme olmadı belki ama geçilen eşiği göz ardı etmek, bu ülkeye ve işçilerine en büyük ihanettir.

Konuşma fırsatı bulduğumuz her yerde ifade ettiğimiz gibi, emekçiler adına asıl istediğimiz yere gelmek için birlikte mücadele edeceğiz. Hedefimize adım adım ilerleyece­ğiz. Bizim bildiğimiz, inandığımız yol budur.