Ana Sayfa » Makaleler » Celal YILDIZ » “Türkiye Zirvesi”ne Birlikte Yürüyoruz…

“Türkiye Zirvesi”ne Birlikte Yürüyoruz…

Sivil toplum örgütü olma nitelikleriyle Sendikaların sürekli mücadele içinde olmaları, bir anlamda her adımda önlerine hedef koymalarını zorunlu kılmaktadır. Bu hedef doğrultusunda önlerine çıkan her engeli aşmak, alınan mesafeyle yetinmemek ve daha ileri adımlar atmak varlık nedenleridir.

Bu anlamda Sendikamız HİZMET-İŞ, büyüme trendini herhangi bir kırılma olmaksızın devam ettiriyor. Bu süreklilikte,  sendikamızın dinamik karakterini besleyen en önemli etken, toplumsal dinamikleri doğru okuması ve gereğini yerine getirebilmesidir. Olayların arkasına takılmadan, şartların sürüklemesine meydan vermeden, kendi ilke ve doğrularıyla hareket edebilmesi, sendikamızın emek hareketinin kalıcı ve özgün bir aktörü olmasına imkân sağlamıştır.

“İşkolu Zirvesi”, 11. Genel Kurul’umuzda belirlenen öncelikli ve temel hedeflerimizden birisi idi. Bu hedefe hep birlikte kısa zamanda ulaştık. Şimdi ise, önümüzde 12. Genel Kurul’umuzun tema’sı ve hedefi olan Türkiye Zirvesi var. Onun için bu faaliyet dönemi teşkilatımızın sağlıklı bünyesi ile bir bütün olarak bu hedefe kilitlendiği dönem olacaktır.

Teşkilatımız, bugüne kadar önüne koyduğu hedeflerde olduğu gibi, bu büyük hedefi de gerçekleştirecek bilgi, birikim, donanım ve (en önemlisi) birlik ve bütünlüğe sahiptir.

Önümüzde duran Türkiye Zirvesi, bizi bütün bir teşkilat olarak bu hedefe kilitlenmemizi zorunlu kılıyor.  Bir sonraki adımda ise, zirveye ulaşmak kadar “zirve”nin gereğini yapmak, zirvede kalmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek kalıcı hedefimiz olacaktır.

36 yıllık HİZMET-İŞ tarihi, birlik ve beraberliğimizin, onurlu yürüyüşümüzün göstergesidir. Emek hareketinin farklı, etkin ve sonuç odaklı örgütüdür. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak, bugünlere ilkelerimiz, kararlarımız, hayallerimizle geldik. Bu ilke ve hayallerle çizilen tercihlerimize ilişkin görevlerimiz var. Biz Sendikamız HİZMET-İŞ’e katılan her emekçiyi birer üye değil, mensubumuz olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bireysel tutumlarımızdan daha öncelikli olan Sendikamıza karşı sorumluluklarımız var. Örgütsel sorumluluğumuz arka plana atılamaz. Bir teşkilat bütünlüğüyle, el ve gönül birliğiyle büyütmekte olduğumuz HİZMET-İŞ’i geleceğe sağlıklı adımlar ve sağlam zeminle taşımak zorundayız.

Bu bağlamda, bugüne kadar doğru kararlar verebilen, doğru bir eylem çizgisi takibeden  mensuplarımız ve sendikamızı, her şeyin üstünde tutuyor, kurumsal aidiyetimizi önemsiyoruz.

Tüm teşkilatımız HAK-İŞ/HİZMET-İŞ misyonuyla, 2015-2019 Faaliyet döneminde “İşkolu zirvesinden Türkiye zirvesine” hedefine kilitlenmiş, dinamik ve heyecanlı bir biçimde tüm emekçilerin umudu olmaya devam edecektir.

Duyarlılıklarımızı kaybetmeden, bir aile bütünlüğü içerisinde, hedefimize doğru ısrar ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Yönümüz doğru, önümüz aydınlık, istikametimiz daim olsun.

 

Kaynak: Celal YILDIZ, “Türkiye Zirvesi’ne Birlikte Yürüyoruz…”, HİZMET-İŞ Sendikası (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası Üç Aylık Yayın Organı – Yaygın Süreli Yayını, ISSN:1306-3650, Yıl:26, Dönem:2016-I, Sayı:148.