Ana Sayfa » Medya » Mevzuat

Mevzuat

Mevzuat

KAMU TAŞERON İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kamuda Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Kamu taşeron işçileri, kıdem tazminatını bundan böyle taşeron şirketten değil devletten alacaktır. Bir başka deyişle, kamu sektöründe çalışan taşeron işçilerinin kıdem tazminat hakları devlet garantisinde olacaktır. Kamu taşeron işçisinin alt işvereni değişse de, yani çalıştığı taşeron şirket değişmiş olsa da, o taşeron işçisinin kıdem tazminatı, çalıştığı bütün …

Devamı »

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik 22 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29244 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci …

Devamı »