Ana Sayfa » Haberler » 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞ VE TALEPLERİMİZİ SUNDUK

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞ VE TALEPLERİMİZİ SUNDUK

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği tarafından 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde “10. Yılında 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Değerlendirilmesi” toplantısı düzenlendi. İlk gününde HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da konuşmacı olarak katıldığı toplantının 2. Gününde ise Genel Sekreterimiz Av. Oğuz Aksoy, TİS Daire Başkanımız Av. Nurbaki Türkay, Hukuk Daire Başkanımız Av. Kürşat Kaya ve uzmanlarımız katıldı.

Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen değerlendirme toplantısında; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 98 ve 87 No’lu Sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı başta olmak üzere ‘6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ değerlendirildi.

Toplantıya konuşmacı olarak katılım sağlayan Hukuk Daire Başkanımız Av. Kürşat Kaya, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun uluslararası normlar gereğince aykırılıkların giderilmesi, sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının daha iyi şartlara getirilmesi için görüşler sundu.

Ayrıca Kaya, çalışma hayatının sorunları (işkolu, yetki uyuşmazlıkları, yorum davaları, arabuluculuk kurumu, iş güvencesi, işyeri sendika temsilci güvencesi kapsamı) hususunda Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ’in görüş ve talepleri iletti.