Ana Sayfa » Haberler » HAK-İŞ, KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

HAK-İŞ, KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci ve Dr. Osman Yıldız, 23 Ocak 2023 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Çalışma Genel Müdürü Saadettin Akyıl ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek de yer aldı.

Arslan, HAK-İŞ’in 2023–2024 dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ne ilişkin talep ve önerilerini sundu.

“Verimli Bir Toplantı Gerçekleştirdik” 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada; “HAK-İŞ Konfederasyonu Kamu Çerçeve Protokolü Koordinasyon Kurulu olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin bakanımızı ziyaret ettik. Özellikle kamu çerçeve protokolünün kapsamındaki çalışanlarımız ile ilgili yararlı, kapsamlı, son derece verimli bir toplantıyı gerçekleştirdik” dedi.

“Protokolün Tüm Kamu Çalışanlarını Kapsamasına İlişkin Mutabakat”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kamu da çalışan tüm işçiler adına bir kamu çerçeve protokolü gerçekleştirilmesi konusunda Sayın Bakanla bir mutabakat içinde olduklarını belirten Arslan; “Bu, son derece önemli ve yeni bir durum. Dolayısıyla kamu işverenler sendikasına üye olmasalar bile, tüm kamu kurumlarında çalışan işçiler adına, bir kamu çerçeve protokolü hedefimiz var, Sayın Bakanla. Sayın Bakanımızın bu konudaki kararlılığı bizim için son derece önemli ve bu nedenle Sayın Bakanımıza teşekkür etmek istiyoruz” dedi.

“Ortak Çalışma Yapılacak”

Arslan, HAK-İŞ’in Kamu Çerçeve Protokolü ile ilgili süreci başlattığını anımsatarak, Genel Başkan Yardımcımız Yunus Değirmenci’nin başkanlığında, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ile birlikte HAK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarını başlattığını ve sürdürdüğünü söyledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın daveti üzerine, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü konusunda Türk-İş ile ortak çalışma kararı aldığını ifade eden Arslan; “Geçen dönem, kamu çerçeve protokolünü HAK-İŞ ve Türk-İş ortaklaşa gerçekleştirmiştik. Bu dönem de ortak çalışma kararı aldık ve bu karar gereği bugün saat 15.00’te Koordinasyon Kurulumuz, Türk-İş Koordinasyon Kurulu ile ortak bir çalışma yapacaklar. Bu çalışmalar çerçevesinde yol haritamızı iki konfederasyon ortaklaştıracağız ve bir an evvel kamu çerçeve protokolünün imzalanması konusunda çalışmalarımızı hızlandıracağız” dedi.

Taleplerimizi Sıraladık 

Arslan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün taraflarca müzakerelerinin tamamlanıp en kısa zamanda imzalanmasını beklediklerini belirterek, geçen dönem kamu çerçeve protokolünde yer alan ve üç temel konuda hatırlatma yaptıklarını ifade etti. Arslan, ilk olarak, kamuda çalışan geçici mevsimlik işçilerin kadrolarının verilmesine ilişkin talebimizi dile getirdiğini belirterek; “EYT’den sonra ilk iş olarak geçici mevsimlik işçilerin kadro sorununun çözüleceği konusunda bir mutabakatımız var. Bugün onu bir kez daha teyit ettik” dedi.

Arslan, ikinci olarak 696 sayılı KHK ile kadro alan kamudaki çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi konusundaki mutabakatı hatırlatarak, bu konuyu da Sayın Bakanla tekrar gözden geçirdiklerini söyledi. Arslan; “Kadro alan kamu çalışanlarımızla, yerel yönetimlerde çalışan kamu işçilerine 6772 sayılı kanuna göre verilmesi gereken ilave tediyenin verilmesi, zorunlu emekliliğin ortadan kaldırılması, EYT içerisinde zorunlu emekliliğin kaldırılması konusunda mutabakatımız var ve Sayın Bakanımız o konuda da yine bizim talebimizi kabul ederek, o şekilde düzenleme yapıldı. Yine özlük haklarının iyileştirilmesi, tayin ve becayiş haklarının tanınması ve benzeri sorunların giderilmesi konusunda sayın bakanımızla imzaladığımız çerçeve protokolündeki hükümlerin aynen geçerli olduğunu ve bunların bu dönem için hayata geçirilmesi hususunda da bir mutabakatımız var” dedi.

Arslan, üçüncü olarak 696 ile kadro alamayan, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin başta KİT’ler olmak üzere, kadrolarının verilmesi konusundaki mutabakatı anımsatarak; “Başta KİT’lerde çalışan ve KİT’lerin dışında taşeron firmalarda çalışan bizim rakamlarımıza göre 100 binin üzerindeki taşeron şirketlerdeki çalışan arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi konusundaki talebimizi sayın Bakanımızla yeniden teyitleştik” dedi.

Arslan; “Bu üç konudaki taleplerimizin inşallah Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihinden önce hayata geçirilmesi ve kamu çerçeve protokolünde bunların kanunlaşmış olarak ortadan kaldırılması konusundaki beklentimizi tekrar ifade ettik” diye konuştu. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün biran önce sonuçlandırılması konusunda Bakan Bilgin’i son derece kararlı gördüklerini ifade eden Arslan, sorunları ek protokol ile çözmek yerine kamu çerçeve protokolü ile çözme konusunda bir irade koyulduğunu kaydetti.

“HAK-İŞ, Kamuda 550 Bin İşçiyi Temsil Ediyor”

Arslan, HAK-İŞ’in Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamındaki üye sayısının yerel yönetimler de dahil edildiğinde 550 bine ulaştığını belirterek; “HAK-İŞ Konfederasyonu, kamu çerçeve protokolünde en geniş kapsamlı işçileri temsil etmektedir. Bizler, yerel yönetimler ve üniversitelerde çalışanlar için de kamu çerçeve protokolünün geçerli olduğunu ve bağlayıcı olduğunu Sayın Bakanımızla konuştuk. Sayın Bakanımız da bizimle aynı anlayışı ve görüşü paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye’de aslında 700 bin değil 1 milyonun üzerinde işçiyi kapsayacak bir kamu çerçeve protokolünden bahsediyoruz. Kamuda çalışan toplu iş sözleşmesi bekleyen bütün işçilerin bu kapsama alınmış olması önemli bir aşamadır. Bununla ilgili inşallah toplu sözleşme süreçlerini tamamladığımız zaman göreceğiz ki çok geniş bir mutabakatla, ama geniş bir kesimi de temsil edecek şekilde sözleşmelerimiz imzalayacağız” dedi.

“Türkiye’ye Yakışır Bir Şekilde Sonuçlandırılmasını Diliyoruz”

HAK-İŞ’in 11 iş kolunda örgütlü sendikalarıyla kamu çerçeve protokolüne tabi işçileri temsil ettiğini ifade eden Arslan; “Bu 11 iş kolumuzun her birinde çalışan arkadaşlarımızın, yerel yönetimler dahil, taleplerini oluşturduk. Bu taleplerini Türk-İş ile ortaklaştırarak en kısa zamanda her iki tarafı temsilen taleplerimizi Sayın Bakanımıza, TÜHİS’e ulaştıracağız ve bir taraftan da sözleşmenin sonuçlanması için çaba sarf edeceğiz” dedi. Arslan, kısa zamanda bu görüşmelerin tamamlanıp, çalışanların sorunlarının giderildiği, hem ücret hem de sosyal haklar hem de idari noktada taleplerin karşılandığı, uzlaşma içerisinde, barış içerisinde, Türkiye’ye yakışır bir şekilde toplu iş sözleşmelerinin sonuçlanması dileğinde bulundu.