Ana Sayfa » Sonuç Bildirgeleri » HİZMET-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ KADIN KOMİTESİ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

HİZMET-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ KADIN KOMİTESİ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

HAK-İŞ / HİZMET-İŞ SENDİKASI

GENEL MERKEZ KADIN KOMİTESİ

BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

Ankara, 11 Ağustos 2018

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanlığı, Şube/İl Kadın Komitesi Başkanları ile Konfederasyonumuz HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Genel Başkanı, Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile 11Ağustos 2018 tarihinde Ankara’da toplanmıştır.

Başkanlar Kurulumuzda ülkemizde, çalışma hayatında, işkolumuzda ve sendikal mücadele kadın çalışanların yaşadıkları sorunlar ele alınmış ve geleceğe dair öngörüler ve yapılanmalar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

· Daha önceki başkanlar kurulumuzda alınan kararlar gözden geçirilmiş ve başarı ile uygulandığı gözlemlenmiştir. HİZMET-İŞ’in Türkiye’nin en büyük sendikası olmasında özellikle taşeron işyerlerinde çalışan kadın emekçilerin katkılarına da önemle vurgu yapıyoruz.

· Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada yeniden inisiyatif almasıyla başlayan süreçte emekçi kadınlara önemli roller düştüğüne inanıyoruz. Bu bağlamda; kadınlık bilinci ve değerinin, özellikle sivil toplum örgütlenmelerinde/sendikalarda daha geniş biçimde kabul görmesi ve yaygınlaşması için çabalarımızı artıracağız.

· HİZMET-İŞ Sendikası kadın komitesi; ortak tarih, medeniyet ve kültür köklerimize aykırı düşmeyecek bir anlayış içerisinde; kadınlık erdemi, onuru, değer ve misyonuyla uluslararası sendikal harekete katkı vermeye devam edeceğimizi yineliyoruz.

· Kadın Komitemiz; yol haritası ve eylem politikaları doğrultusunda emekçi kadınlara yönelik etkinlik ve faaliyetlerini proje esaslı, uygulanabilir ve çözüm odaklı olarak gerçekleştirmeye devam edecektir.

· Kadın Komitemiz; Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in “Fıtratta farklılık haklarda eşitlik” temel ilkesinden hareket ederek yaratılışta “insan” olma onurunu tüm faaliyetlerinin odağına yerleştirmiş ve bu anlayışla kadın-erkek çatışması değil, “birlik içerisinde farklılık” bağlamında emekçi kadınların temel hak ve mükellefiyetlerinin savunucusu ve takipçisi olacağına vurgu yapar.

· Sendikamız Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu’nun, “Genel İşler” İşkolunda çalışan kadın oranın düşük olmasına rağmen, kadın emekçiler konusunda gösterdiği yüksek duyarlılık ve çabayı saygı ile karşılıyoruz.

· Her ne şekilde olursa olsun kadınların eğitim-öğretim, çalışma hayatı/sendikal hayat ve siyaset yapma hakkının en temel insan hakları olduğu gerçeğinin altını çiziyor ve bu haklar hiçbir gerekçeyle sınırlandırılmaması ve tahditler konulmamasına vurgu yapıyoruz.

· Yakın geçmişte, kadınlara ve özellikle emekçi kadınlara yönelik kamusal ve bir kısım özel istihdam alanlarındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasından dolayı Hükümetimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Eğitim, çalışma, siyaset, vs. yapma haklarının başörtüsü gerekçesiyle engellenmesi gibi çağdışı uygulamalar artık tarihin utanç sayfalarında kalmıştır. Kıyafet tercihiyle özgür olarak kamusal alanda varolan emekçi kadınların ülkemize katkılarının daha da artacağının altını çiziyoruz.

§ Çalışma hayatında kadınlara yönelik her türlü din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığını, mobbing’i kadınların varlığına yönelmiş bir tehdit olarak algılıyor ve her kesimi bu konuda duyarlılığa çağırıyoruz.

§ Gerek nicelik gerekse de nitelik olarak hâlâ istenilen düzeye ulaşamayan kadınların; siyaset, çalışma yaşamı ve eğitim başta olmak üzere tüm toplumsal alanlarda başat bir rol üstlenmelerinin gereğine vurgu yapıyoruz.

§ Özellikle kadın emeğinin sömürü ve istismar aracı yapılarak sosyal güvenceden yoksun, ucuz işgücü olarak görülmesi ve kullanılmasının önlenmesinin altını bir kez daha çiziyoruz.

§ Sendikamızın her kademelerinde, karar alma mekanizmalarında daha çok kadın üyelerimizin yer almasını önemle ve ısrarla yineliyoruz.

§ Kadına yönelik her türlü şiddet ve yargısız cezalar tüm dünya genelinde önemli bir sorundur. Bu sorunla mücadele etmek insanî bir sorumluluk ve ödevdir. Bu konuda yapılan düzenlemeleri takdirle karşılıyor ancak toplumumuzun her katmanında daha yapacak çok şeylerin olduğuna işaret ediyoruz.

§ Kadınların toplumsal yapımızın ve aile düzenimizin temel taşı olduğunun altını bir kez daha çiziyor ve değerleriyle, şahsiyetiyle Yeni Türkiye vizyonunda önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Bu konuda her türlü istismardan arınmış yeni kadın örgütlenmeleri ve kümelenmelerinde sendikal model olacak örnek çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.

§ Beş yıldan fazla bir zamandır Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanlığı’nı başarıyla ve büyük bir özveriyle yürüten, bugün ise kendi isteğiyle bu görevini Derya ONAT Hanım’a devreden Hamide Yüsra Erilli Kurumlu Hanım’a en içten duygularımızla teşekkür eder bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz. Yeni Kadın Komitesi Başkanımız Derya Onat Hanımefendiye ise yeni görevinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ SENDİKASI KADIN KOMİTESİ BAŞKANLAR KURULU