Ana Sayfa » Medya » Kitaplarımız » ULUSLARARASI KONFERANSIMIZI DÖRT DİLDE KİTAPLAŞTIRDIK

ULUSLARARASI KONFERANSIMIZI DÖRT DİLDE KİTAPLAŞTIRDIK

Bu yayınımız, 2005 Haziran’ında düzenlediğimiz uluslararası konferanstaki konuşmaları ve tebliğleri içermektedir.
Yerel Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Yerel Yönetimlerde Özelleştirme (Su, Temizlik, Ulaşım) konulu uluslararası konferansımızı kitaplaştırdık.

Hatırlanabileceği üzere, Hizmet-İş Sendikası olarak, 16 Haziran 2005 günü Ankara’da Yerel Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Yerel Yönetimlerde Özelleştirme (su, ulaşım, temizlik) konulu bir uluslararası konferansı Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Rusya, KKTC ve Türkiye’de Genel İşler İşkolu’nda faaliyet gösteren sendikaların katılımıyla gerçekleştirmiştik.

Adı geçen konferansta Sendikamız Genel Başkanı Mahmut ARSLAN’ın açılış konuşması, protokol konuşmaları, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Rusya, KKTC’den üst düzey yöneticileri ile Sendikamız Genel Başkan Ekonomi Danışmanı Dr. Ahmet ATILGAN’ın konuşmaları ve sunumlarını Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arnavutça dillerinde bir kitapta topladık.

“YEREL HİZMETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE YEREL YÖNETİMLERDE ÖZELLEŞTİRME Uluslararası Konferans” adını taşıyan kitap, 336 sayfadır. Uluslararası Konferans Sonuç Bildirgesi’nin de bulunduğu kitabın 318. sayfasından sonraki bölümünde, uluslararası konferans ile ilgili fotoğraflara yer verilmiştir.

Kitap hakkında bazı ayrıntılar:
“YEREL HİZMETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE YEREL YÖNETİMLERDE ÖZELLEŞTİRME Uluslararası Konferans”
ISBN: 975-98757-4-8
Hizmet-İş Sendikası Eğitim Yayınları No:38
Kasım-2005 / Ankara