Ana Sayfa » Medya » Kitaplarımız » SUYU PİYASALAŞTIRMA OYUNU ADLI KİTABIMIZ YAYIMLANDI

SUYU PİYASALAŞTIRMA OYUNU ADLI KİTABIMIZ YAYIMLANDI

“Suyun piyasalaştırılması en önemli çevre sorunlarından birisidir.”

Suyun piyasalaştırılmasına karşı kamuoyu duyarlığını güçlendirmeye çalışan sendikamız, daha önce çok sayıda kitap yayımlamış, etkinliklerde bulunmuştu. Bu kapsamda, 2005 yılında Yerel Kamu Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Özelleştirme konulu uluslar arası bir konferans düzenlemiş ve konferans sonuçlarını 4 dilde kitaplaştırmış, 2006 yılında Yerel Kamu Hizmetlerinde Özelleştirme Raporu, 2008 yılında Hizmet-İş Dergisi’nin eki olarak Su ve Şehir broşürü, 2009 yılında Su Raporu, suyun özelleştirilmesine karşı bir karikatür albümü, İngilizce ve İspanyolca broşürler yayımlamıştık. Hizmet-İş, 16-22 Mart 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 5. Dünya Su Forumu’na Türkiye’den katılan tek işçi sendikası idi. Suyu Piyasalaştırma Oyunu orada yapılan tartışmaları ve Sendikamızın faaliyetlerini tanıtmaya yönelik bir yayın. Kitap Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı yayımlandı. Türkiye’den ve yurt dışından ilgili kurum, kuruluş, STK ve kişilere gönderiliyor.

Sözkonusu kitabı bazı yüksek düzeyli yetkililere bir mektup ekinde gönderen Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Arslan şu görüşleri ifade etti:
“Sendikamız, üyelerinin çıkarlarını korumanın çok ilerisinde bir sorumluluk bilince ile donanmıştır. Yerel değerlere aidiyet içerisinde, küresel sorunlara çözüm arayışlarına yoğun biçimde katılmaktadır. Bu kapsamda, yerel kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve özelleştirme politikalarına ilişkin olarak, 2005 yılında uluslar arası katılımlı bir konferans düzenleyip sonuçlarını 4 dilde kitaplaştırmış, 2006 yılında Yerel Kamu Hizmetlerinde Özelleştirme konulu bir rapor yayımlamıştık. 2009 yılında kentsel suların piyasalaştırılmasına karşı Su Raporu ve bir karikatür albümü yayımladık. Mart 2009’da, 5. Dünya Su Forumu’na Türkiye’den katılan tek işçi sendikası olarak, Sütlüce’de ve Feshane’de 2 adet stand açtık. Forum’da cereyan eden tartışmaları ve faaliyetlerimizi özetleyerek Suyu Piyasalaştırma Oyunu adı ile kitaplaştırdık. Bu yayınımızı ekte ilginize sunmaktan onur duymaktayım. Çalışmalarınıza danışmanlık katkısı sayılabilecek önerilerimiz ekli yayınımızda ve sözünü ettiğimiz diğer yayınlarımızda vardır. Suyun piyasalaştırılmasına karşı tüm karar aktörlerinin ve uygulayıcıların daha dikkatli olmaları gerekiyor.
Suyun piyasalaştırılması en önemli çevre sorunlarından birisidir. Arz ve talebi arasında, arz aleyhine beliren olumsuz gelişmeler, suyun piyasalaştırılmasını küresel bir ticaret ve oyun alanına dönüştürmüştür. Bu oyuna karşı yoğunlaştırılmış bir dikkatle mücadele vermemiz gerektiğine inanıyoruz.”
Suyu Piyasalaştırma Oyunu adlı yeni yayınımızı edinmek isteyenlerin posta adreslerini e-mail olarak bildirmeleri yeterlidir.