Ana Sayfa » Medya » Kitaplarımız » SENDİKALAR GELECEĞİNİ ARIYOR

SENDİKALAR GELECEĞİNİ ARIYOR

Doç. Dr. Cengiz Anık’ın İBB çalışanları üzerinde yaptığı alan çalışmasına dair, sendikacılığın geleceğine ilişkin veri ve ipuçları içeriyor.

Sendikamız, eğitim faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak bir yayınevi gibi sürdürdüğü yayınlarının araştırma serisinde yeni bir kitap daha yayınladı.

     Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Anık’ın  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanları üzerinde yaptığı alan çalışması olan SENDİKALAR GELECEĞİNİ ARIYOR kitabı, sendikacılığın geleceğine ilişkin önemli veriler ve ipuçları taşıyor.

   İşçi sendikalarının işlevselliğine ilişkin bir alan çalışması olan SENDİKALAR GELECEĞİNİ ARIYOR’da 1. Bölüm: “İşçi Sendikalarının İşlevselliği ve Yeni bir Sendikal Perspektife Doğru”, Ikinci Bölüm: “Elde edilen verilerin Sendikal İşlevler Açısından İncelenmesi”, Üçüncü Bölüm: “Elde edilen Verilerin Sendikal Bağlılık Açısından İncelenmesi”.

    Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel Başkanı Sn. Mahmut ARSLAN’ın sunuş yazısında “Sendikalara şimdi ne olacak” sorusuna cevap olarak şu temel sorularla cevap aranıyor: “Cevap iki boyutludur: Birincisi, sendikaların çalışma hayatı ile ilgili ekonomik yükümlülüklerine ilişkindir. Yani, gerçekten de artık, ‘çalışma hayatının düzenleyici bir tarafı olarak sendikalara ihtiyaç kalmış mıdır?. İkincisi, sendikaların siyasal alandaki rollerine ilişkindir. Yani sendikaların artık ‘demokratik sistemin denge ve denetim mekanizması işlevi ile yükümlü birer sivil toplum örgütü olmalarına gerek kalmamış mıdır?”

      Bu temel sorulara da cevap arandığı Doç. Dr. Cengiz ANIK’ın kitabı, veriler, tablolar ve grafiklerle zenginleştirilmiş. Cengiz ANIK, yazdığı Önsöz’de kitabın konusunu “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı 22 işyerinde, yaklaşık 31 farklı çalışma mekanına gidilmek suretiyle alan araştırması sonucunda araştırmanın veri derleme aşaması tamamlanmıştır” şeklinde özetliyor.

     ANIK, “Bu araştırmanın sorunsalı işçi sendikalarının işlevselliği sorunu ile ilgilidir. İşçi sendikalarının işlevselliği, günümüzde, gerçekten de bir sorundur. Çünkü hem teori olarak hem de uygulamada bu tür bir kuruma artık ihtiyaç kalmadığı açık yüreklilikle dillendirilmektedir. Modernitenin, dolayısıyla, işçi sendikaları özelinde sanayi devriminin var ettiği bazı kurumlar gibi, işçi sendikalarının da ömrünü tamamladığı ve bugünlerde defin işlemlerinin sürmekte olduğu iddia edilmektedir.”

     “SENDİKALAR GELECEĞİNİ ARIYOR”, aslında sadece başlığıyla bile önemli bir değişim ve dönüşüme işaret ediyor. Çünkü Geleceğini arayan sendikalar, geleceğe ilişkin hazırlıklarını tamamlayan, donanımlarını tahkim eden sendikalardır.

      Sendikamız HİZMET-İŞ, Türk Sendikal kültürüne önemli bir katkı olacağı bilinciyle yayınladığı bu kitabın yararlı olmasını diliyoruz.

Bu kitaba ilişkin temel özellikler:

HİZMET-İŞ SENDİKASI YAYINLARI

Genel Yayın Numarası: 54

Akademik Araştırmalar Dizisi Yayın Numarası: 5

Sendikalar Geleceğini Arıyor

Doç. Dr. Cengiz ANIK

Ankara, Mart 2013

ISBN: 978-605-62600-1-8

Toplam Sayfa Sayısı: 220