Ana Sayfa » Medya » Kitaplarımız » EĞİTİM YAYINLARIMIZA BİR YENİSİ EKLENDİ: 2005 TÜRKİYE EKONOMİSİ

EĞİTİM YAYINLARIMIZA BİR YENİSİ EKLENDİ: 2005 TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ülkemiz ekonomisindeki gelişmelerin analizinin yapıldığı bu kitap, Dr. Ahmet ATILGAN tarafından kaleme alınmıştır.

124 sayfadan oluşan “konjontürden trende 2005 TÜRKİYE EKONOMİSİ” adlı eser, Sendikamız Genel Başkan Ekonomi Danışmanı Dr. Ahmet ATILGAN tarafından kaleme alınmıştır.

Sendikamızın 2005 yılında Şube Yöneticileri ve Temsilcilerimize yönelik olarak 15 grup (Marmara: 2 grup; Akdeniz: 2 grup; Orta Anadolu: 6 grup; Doğu Anadolu: 2 grup; Ege: 1 grup; Doğu Karadeniz: 1 grup) halinde toplam 60 gün olarak gerçekleştirdiği eğitim seminerlerimizi, kalıcı olabilmesi ve ileriye yönelik istifade edilebilmesi için, şube yöneticilerimiz ve temsilcilerimizin de talepleri doğrultusunda kitap olarak eğitim yayınlarımız arasında yayınlamayı uygun gördük.

Eğitim seminelerimizdeki derslerin sadece kapalı mekanlarda kalmaması için kitaplaştırılarak daha geniş kitlelelerin istifadesine sunulmasının gereğinden hareket ederek seminerlerimizin ilk kitabı olan “2005 TÜRKİYE EKONOMİSİ”ni ilgilerinize sunuyoruz.

Yararlı olması temennisiyle…

HİZMET-İŞ SENDİKASI

Kitap Hakkında Bazı Detaylar:
Konjonktürden Trende
2005 TÜRKİYE EKONOMİSİ
Dr. Ahmet ATILGAN
Hizmet-İş Sendikası Eğitim Yayınları Yayın No:37
Ekim-2005 / Ankara

Adı geçen kitabın ilk bölümünde, sırasıyla, Genel Eğitim Sekreterimiz Harun ARSLAN ile Sendikamız Genel Başkanı Mahmut ARSLAN’ın eğitim seminerlerimizin açılışlarında yaptıkları konuşmalara yer verilmiştir. Devamında Dr. ATILGAN’ın değerlendirmeleri, son bölümde de eğitim seminerlerinden fotoğraflar bulunmaktadır.