Ana Sayfa » Medya » Dosyalar » Çalışma Hayatına İlişkin Pratik Bilgiler

Çalışma Hayatına İlişkin Pratik Bilgiler

TÜRKİYE İÇİN ANAHTAR GÖSTERGELER


Türkiye Nüfusu – 31 Aralık 2017 Yılı …………….  80.810.525

Erkek Nüfus –  2017 Yılı

%50,2 …………………. 40.535.135


Kadın Nüfus – 2017 Yılı

%49,80……………………40.275.390

Çalışma Çağındaki Nüfus (15-64 yaş)…… %67.9
0-14 Yaş (Çoçuk Yaş) Grubu …………….. %23.6

65 yaş ve üzeri ………………………………….% 8,5


Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı 

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2016 yılına göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 892 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 521 kişi ile Kocaeli ve 356 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.

 

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 297 olarak gerçekleşti.


Kaynak: 
TÜİK web sayfası – http://www.tuik.gov.tr/


 

*************************************************

2018 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Maliye Bakanlığı’nın 04/01/2018 tarihli ve 138 sayılı 66 sıra no’lu Genelgesi’ne göre, 01/01/2018 inden itibaren aylık katsayısının 0,108550, taban aylığı katsayısının ise 1,699121 olarak alınacağı öngörülmüştür.

 01/01/2018 tarihinden itibaren kıdam tazminatı tavanı da 5.001,76 TL. olacaktır.

 

*************************************************

 

2018 YILI ASGARİ ÜCRET

2018 yılı Asgari Ücret Net Asgari geçim indirimi Dahil 1.603,12 TL – Brüt 2.029,50 TL olarak belirlenmiştir.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre;

2018 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında :
ASGARİ ÜCRET BRÜT : 2.029,50 TL

ASGARİ ÜCRET NET : 1.603,12 TL

ASGARİ ÜCRET 2018 BRÜT (GÜNLÜK) : 67,65 TL

 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi)

 

Asgari Ücret : 2.029,50 TL

Gün : 30

Günlük Brüt Ücret : 67,65 TL

Aylık Brüt Ücret : 2.029,50 TL

İşçi SGK Payı (% 14) : 284,13 TL

İşçi İşsizlik Sigortası (% 1) : 20,30 TL

Gelir Vergisi Matrahı : 1.725,08 TL

Gelir Vergisi Tutarı (% 15) : 258,76 TL

Damga Vergisi (%07,59) : 15,40 TL

İşçi Kesintiler Toplamı : 578,59 TL

Net Ele Geçen (AGİ’siz) : 1,450,91 TL

AGİ (Bekâr Ve Çocuksuz)             : 152,21 TL

Net Ele Geçen (AGİ Dahil)            : 1.603,12  TL

KONUT İŞÇİLERİ (KAPICILAR) İÇİN MAAŞ HESABI
Kapıcılar (konut işçileri), 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)


01 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 Arası maaş ve maliyet hesabı

01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 arası brüt asgari ücret: 2.029,50 TL

SGK Matrahı : 2.029,50 TL

SGK Primi(%14) : 284,13 TL

İşsizlik Primi (%1) : 20.30 TL

Gelir vergisi : Muaf olduğu için kesilmez.

Damga vergisi : Muaf olduğu için kesilmez.

Kesinti toplamı                                : 304,43 TL

Net maaş : 1.725,08 TL

İşveren işsizlik primi (%2) : 40,59 TL

SGK İşveren payı(%15,5) : 314,57 TL

İşverene toplam maliyeti : 2.384,66 TL

YILLIK ÜCRETLİ İZİN
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)   ———————————-  14 Gün

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara    ——————————-  20 Gün

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar —  26 Gün

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha
yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi ———————————- En az 20 Gün

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
Hizmet Süresi;
6 aydan az sürmüş işçi için                  2 hafta
6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için   4 hafta
1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için  6 hafta
3 yıldan fazla sürmüş işçi için               8 hafta

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI
(GVK Tebliği 285)
I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80’ini Kaybedenler)         900,00 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60’ını Kaybedenler)        470,00 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40’ını Kaybedenler)       210,00 TL

 

2017 YILINDA ÇALIŞANIN ELİNE GEÇECEK AGİ (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) DAHİL ASGARİ ÜCRET TUTARI


2018 YILI İÇİN
MEDENİ HALİ VE DURUMU             AGİ TUTARI (TL)

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 1.603,12 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.633,57 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.656,40 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.679,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 1.709,67 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 1.709,67 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 1.709,67 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.603,12 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.625,95 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.648,79 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.679,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 1.694,45 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 1.709,67 TL

 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ

 

2018 YILI İÇİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ

14.800 TL’ye kadar % 15

34.000 TL’nin 14.800  TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL,

(ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin  34.000 TL’si için 6.060  TL), fazlası % 27

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde

120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası % 35