Ana Sayfa » Makaleler » Mahmut ARSLAN » İşkolu Zirvesinden Türkiye Zirvesine…

İşkolu Zirvesinden Türkiye Zirvesine…

Sendikamız HİZMET-İŞ, 36. yaş gününü 24 Ocak 2015 tarihinde “İşkolu Zirvesinden Türkiye Zirvesine” tema’sıyla kutladı.

Kutlamalarımız, klâsik törenlerin ötesinde 36 yılın bir muhasebesi niteliğinde, yeni bir örgütlenme plâtformu niteliğinde gerçekleşti. Yarım yüzyıla yaklaşan emek mücadelesine yeni bir yıl daha ekledi. İnsanlar için olduğu kadar, kurumlar için de her yıl yaşlanmanın ötesinde bir anlam ifade eder. O da; bilgi, birikim ve deneyimi pekiştirerek geleceğe daha emin adımlarla yürürken, arkadan gelen genç emekçilere ışık tutma, yol haritası oluşturmaktır.

HAK-İŞ üst kimliğinde benimsenen değerlerin, 36 yıl boyunca üyelerince paylaşıldığı, doğruluğunun tartışılmadığı, içselleştirildiği ve mücadelemizi anlamlı kılan bir enerjiye ve bu enerjiden kaynaklanan sinerjiye dönüştüğünü görmek, sendikamızın geleceği adına bizi umutlandırmaktadır. Bu umudumuzu, kurulduğumuz 1979 yılından bu yana sendikal kadrolarımızda görev alan mücadele arkadaşlarımıza aktararak bu günlere geldik.

Umut; yöneldiğiniz hedefe doğru inançlı, kararlı, onurlu ve ısrarlı bir biçimde yürüyebiliyorsanız anlamlıdır. Bu anlamda HİZMET-İŞ’in 36 yıllık emek mücadelesinin sonucu; işkolunun en büyük ülkemizin de 2. Büyük sendikası olmasıdır. Bu tablo, sendikamızın emekçilerin umudu olduğu bilincini hiçbir zaman yitirmediği için gerçekleşmiştir.

Bizi bu günlere getirenlere vefa borcumuz olduğuna inanıyoruz. Çünkü; kurumsal hafızamız bizi hatıralara ve hatırlamaya davet etmektedir. Onun için böyle bir şükran borcunu yerine getiriyoruz.

Onlar, 36 yıl önce,

  •  “Önce insan önce emek” diyerek yola çıktılar.
  •  “İmzamız işçinin kararıdır” diyerek onurla yürüdüler.
  •  “Geleceğimiz hayallerimiz kadardır” diyerek ufukları işaret ettiler.
  • Biz de onların izinde “İşkolu zirvesinden Türkiye zirvesine” diyerek, açtıkları yolu zirveye taşımak için mücadele ediyoruz.

HİZMET-İŞ bugün, iş kolumuzun ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in en büyük, Ülkemizin 2. Büyük Sendikası konumu ve kimliğiyle; ülkemiz emekçilerinin teminatı, umudu ve güven havzası haline gelmiştir.

Ayrıca ulaştığımız küresel güçle bugün Balkanlar’dan Türk Dünyası ve Uzak Doğu’ya, Kafkaslardan Afrika’ya, Doğu Akdeniz’den Batı Avrupa’ya uzanan vizyonumuzla; 34 ülkede 41 sendika ile işbirliklerimiz devam etmektedir. Bu vizyonumuzu yeni coğrafyalarda yeni sendikalar katarak zenginleştiriyoruz.

  1. yılımızın başında diyoruz ki;İnsanlar gibi kurumların da “geçmişten konuştuğu kadar yaşlı, gelecekten konuştuğu kadar genç” olduğunun idrakini hiçbir zaman yitirmedik. Onun için 36. Yaşını ikmal etmiş misyon sahibi kadrolarıyla, erdemli bir sendikal inşa için mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz.

Çünkü biz, misyon sendikasıyız, medeniyet emekçileriyiz. “Ömür aziz değil, emek azizdir” diyerek emeğe değer, değere emek katan bir sendikal misyonun davacılarıyız.

Sorumluluğumuz o kadar büyük ve anlamlı ki; “Bölgemizde, ülkemizde, küremizde mağdur, mazlum, muhtaç kim varsa bizden alacağı var” diyerek yüreği ve vicdanı olan herkesi farkındalığa davet ediyoruz.  

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in bu idrakle 36 yıl önce “Önce İnsan Önce Emek” diyerek başlattığı kutlu yürüyüş, yüzbinlerin katılımıyla “İşkolu zirvesinden Türkiye Zirvesine” atılım yapmıştır. Bu yürüyüşte, yanımızda ve ardımızda yüzbinleri görmek bize müthiş bir enerji ve heyecan vermektedir. İşte bu başarı öyküsü; Hakk’a, alın terine, emeğe inanmış ve adanmış bir kadronun neler yapabileceğinin göstergesidir.

Yüzyılımızın önemli bir eylem ve misyon adamının söylediği gibi biz de “Bir hayalim var” diyerek yola çıkanların izinde; “Ülkemize, Bölgemize ve Küremize sorumluluklarımız var” bilinciyle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bu idrakle; bir taraftan “Sosyal Sorumluluk Projelerimiz”le, diğer taraftan doğrudan katılımlarımızla, ülkemizin tüm mağdur ve mazlumlarının yanında olduğumuz gibi; Gazze’yle, Mynmar’la, Somali’yle, Sudan’la, Pakistan’la, Keşmir’le, Moritanya’yla, Eritre’yle, Bosna’yla, Suriye’yle birlikte olduk. Onların dertleriyle dertlendik. Bu, bizim emekçilerin VİCDANI OLMA SORUMLULUĞUMUZ gereğidir.

36 yıllık tarihî birikim ve ilk adımlarını attığımız 37. adımımızla birlikte; “Yaşanabilir bir ülke ve dünya” için var olduk, mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz.

Bu bağlamda; Sendikal hareketin önemli ve etkin bir aktörü olarak içerisinde bulunduğumuz sorunları tanıyor, sorumluluklarımızı biliyoruz. Varoluş nedenimiz; ortaya çıkan ve çıkacak olacak sorunlara çözüm üretmektir.

Bu bağlamda Ülkemizin ve çalışma hayatının kronik sorunlarından; Giderek çağdaş köleliğe dönüşen Taşeron işçilik, Örgütlenmenin önündeki engeller, Kıdem Tazminatı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşsizlik,  Asgari Ücret, Emeklilerin çilesi, Kadın istihdamı, vs. ve bunlara bağlı sosyo-ekonomik sorunlara karşı çözümler üretiyor, teklifler getiriyor ve elimizi taşın altına koyuyoruz, risk alıyoruz.

Şunu söyleyelim ki; yaşadığımız ve yaşamak zorunda kalacağımız bütün bu sorunları aşmanın yolu BİRLİKTELİK  ve ÖRGÜTLÜLÜK BİLİNCİ’dir.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’te bu birlik, bütünlük, azim ve kararlılık vardır. Var olmak, tavır göstermek, duruş sergilemek; duruş sahibi, gerçek Sivil Toplum Örgütlerinin şiarıdır. Biz HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak, durum ve şartlar ne olursa olsun, gerektiği yerde gerekeni yapmayı insan olma sorumluluğunun bir gereği olduğu bilinciyle yerine getirdik.

HİZMET-İŞ olarak; HAK-İŞ üst kimliği altında;  “Medeniyetler Buluşmasından Küresel Sendikacılık İnşasına” diyerek,  “Erdemli bir Sendikal İnşa” için 36 yılıgeride bıraktığımız şu anlarda nice 36 yıllara diyerek, enerji ve heyecanımızı yeniden tahkim etmenin gururunu yaşıyoruz.


Mahmut Arslan,
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası
Genel Başkanı

Kaynak: Bu makale, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası, Periyodik Yayın Organı, “hizmet-iş” dergisi, YIL:25, Dönem: 2015/I, Sayı: 145, (2015 Yılı Mart Ayı’nda Yayınlanmıştır), sayfa:2-3.