Ana Sayfa » Makaleler » Mahmut ARSLAN » HİZMET-İŞliler’in Yüksek Şuuru ve HAK-İŞ

HİZMET-İŞliler’in Yüksek Şuuru ve HAK-İŞ

Hak-İş’imizin 10. Olağan Genel Kurulu’nu icra ettik.

Konfederasyonumuz enerjisini tazeledi. Artık Hak-İş Türkiye için daha güçlü bir kaldıraç olacak.

Hizmet-İşliler bu ideale olan inançlarını Genel Kurul’daki dinamik katılımları ile gösterdiler.

Hak-İş Genel Kurulu’nda Hizmet-İşliler’in yüksek şuurunu gördük.

Tüm arkadaşlarımın algıları açık, iradeleri sağlam, kadirşinaslıkları pekti.

Güçlü bir Hak-İş için gösterilen Hizmet-İş kararlılığını gördük.

Beni Hak-İş Genel Başkan Yardımcılığına taşıyan aynı kararlılık için teşekkür ediyorum.

Hizmet-İş’in aklı selim kadrolarıyla gurur duydum.

Hak-İş’imiz 27 yıl önce karanlığa meydan okuyarak kuruldu. Düzenin çarklarında öğütülmeye direnen kitlelerin çağrısına cevap oldu. Samimiyetimizle körüklediğimiz bir ateş, Hakk’a inanç ve haklıya sahip çıkma bilinciyle yükselttiğimiz bir bayrak oldu.

Hak-İş emeğin hak mücadelesine yerlilik bilincini giydirdi. Onları şerefle sırtladı. “Öbür Türkiye”nin itilmişlerinin, kakılmışlarının sözcüsü oldu. İşte bu nedenle Hak-İşli olmak bir kimliğin ifadesiydi.

Hak-İş, derinleştirilmiş bir demokrasinin ve ehilleştirilmiş bir bürokrasinin mücadelesini verdi. Halkına sevgi ve saygı besleyen bir Cumhuriyetçiliğin, kafa göz yarmayan bir laikliğin savunucusu oldu.

Hak-İşliler temel hak ve özgürlükleri doğuştan gelen, Allah’ın bahşettiği haklar olarak gördüler. Kendi devleti dahi olsa, dünyevi hiçbir gücün bu haklara tecavüz edemeyeceğini ilan ettiler. Hak-İş, herkes için insan hakkı, tüm Türkiye için demokratikleşme fikrinin taraftarı oldu.

Hak-İş’in Türkiye’nin çağdaşlaşma gündemini komplekslere kurban etmedi. Çünkü Hak-İşliler, çağdaş değerleri kendi medeniyet kodlarında saklı olan değerleri açığa çıkarmak için kullandılar. Hak-İş, Avrupa Birliği’ne üyelik gündeminde savrulmadı. Diğer Konfederasyonlar gibi yalpalamadı. Üyelik meselesini “Frenk taklitçiliğinin” gereği olarak değil, kalkınma hedefimizin stratejik bir aracı olarak gördü.

Milli varlığımızı ve çıkarlarımızı kollama bilincini sulandırmadı. Ama milli hassasiyetleri istismar da etmedi.

Hak-İş’imiz 10. Genel Kurulu’na çağdaş değerleri ulusal kodlara uyarlama başarısıyla girdi. Hak-İş çağdaşlaşmayı yerlilikle yorumlayan bir projenin taraftarıdır. 10. Olağan Genel Kurul da işte böyle bir misyonun koordinatlarını teyid etti.

Hizmet-İşliler’in Örnek Duyarlılığı

Hizmet-İşliler’in dinamizmi Hak-İş Genel Kurulu’na büyük bir katkı sağladı. Çalışan kadınların sorunlarından bahseden Lale Atlı, kapıcıların sorunlarını gündeme getiren Mehmet Gözgü, geçici işçilik meselesini irdeleyen Mehmet Çınar ve bölge belediyelerindeki sıkıntıları için destek isteyen Mustafa Taştekin arkadaşlarımız, bir anlamda Konfederasyomuzun sorunların üstesinden gelme gücüne vurgu yaptılar.

Hizmet-İşliler Genel Kurul’un tüm süreçlerinde son derece dikkatliydiler. Ayrıntıları dahi gözden kaçırmadılar.

Genel Kurul’un inişlerini çıkışlarını tam bir aklı selim içerisinde değerlendirdiler.

Güçlü bir Hak-İş için Hizmet-İş faktörünün önemine vurgu yaptılar.

Genel Kurul’a da bunun damgasını vurdular.

Hak-İş misyonuna olan sadakatlerini gösterdiler. Bu misyonu güçlü biçimde sahiplendiler.

Hizmet-İşliler’in kadirşinaslık ve hakkaniyet noktasında gösterdikleri kararlılık tam olarak kendilerine yakışan düzeydeydi.

Genel Yönetim Kurulu Üyeleriyle olan diyalogları, görüş alışverişleri tam bir aile havası içersindeydi.

Genel Kurul boyunca Divan’daki yerimden gözlemlediğim Hizmet-İşliler, çalışmalarına son derece bilinçli ve disiplinli biçimde katıldılar. Salona adeta demir attılar.

Ben bu tabloyla gurur duydum. Arkadaşlarımın yüksek şuuruna keyifle şahit oldum.

Hak-İş’imizun bu yürekli, samimi, disiplinli duruşlara her zaman ihtiyacı olacak.

Buradan yine, desteğini güçlü biçimde ifade ederek şahsımı Genel Başkan Yardımcılığı’na layık gören çok değerli Hak-İş delegasyonuna teşekkür ediyorum.

Bu teveccühün mimarı Hizmet-İşliler’e ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bana gösterdiğiniz güvene layık olmak boynumun borcu olacak.

Hak-İş yönetim Kurulu’na seçilen başta Genel Başkan Salim Uslu olmak üzere Yönetim Kurulu’ndaki ve diğer zorunlu organlardaki tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. El ele, güç birliğiyle, Hak-İş’imizi layık olduğu daha yüksek noktalara taşıyacağız.

Yüce Allah’tan tüm kalbimle, 10. Olağan Genel Kurul’un Hak-İş camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yıl yalnızca güzelliklerin müjdeleyicisi olsun.

Allah yar ve yardımcımız olsun.

e-posta: gb@hizmet-is.org.tr

(Bu makale, Hizmet-İş Gazetesi, Yıl:15 Sayı:108 Aralık-2003’te yayınlanmıştır.)