Ana Sayfa » Makaleler » Celal YILDIZ » HER DÖNEMDE DEVLETİMİZİN, MİLLETİMİZİN VE DEMOKRASİMİZİN YANINDA YER ALDIK

HER DÖNEMDE DEVLETİMİZİN, MİLLETİMİZİN VE DEMOKRASİMİZİN YANINDA YER ALDIK

Ülkemiz ne yazık ki dünden bugüne 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat darbe­leri, 27 Nisan e-bildirisi, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi pek çok iha­netle karşı karşıya kalmıştır.

Yine yakın zamanda bir grup emekli amiral darbe dönemlerini çağrıştıran bir bildiri yayınlamıştır. Nisan ayında yapılan bu girişim bizlere darbe sev­dalılarının unuttuğu bir şeyler oldu­ğunu göstermiştir: 15 Temmuz’da aziz milletimiz tüm darbe sevdalıları­nı bertaraf etmiş, hepsine unutama­yacakları bir ders vermiştir.

Ülkemizin ilerlemesini hazmedeme­yen, kaos simsarlığına soyunan bu odaklar sinsice çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca biliyoruz ki vesa­yet gölgesindeki anayasalar dönem­seldir ve bir süre sonra işlevini kay­betmektedir. Tüm bunlar; üzerinde pek çok kez değişiklik ve düzenleme yapılan, bütünlüğünü kaybeden, 12 Eylül zihniyeti taşıyan anayasanın değişmesinin zaruri olduğunu ve Türkiye’nin yeni anayasasına kavuş­ması gerektiğini ortaya koymakta­dır. Mevcut anayasada değişmeyen sadece 58 maddenin yer alması da yeni anayasanın gerekliliğinin bir başka işaretidir.

Toplumu derinden yaralayan bu sü­reçler maalesef emekçilerimizi de olumsuz yönde etkilemekte ve çok büyük zararlar vermektedir. Bizler bu süreçlerden en çok etkilenen emekçilerimizin yaşadıkları zorlukla­ra bizzat şahit olduk, bizzat yaşadık. Özellikle 28 Şubat sürecinde çok ağır bedeller ödedik. Dolayısıyla ülke­mizdeki istikrarı muhafaza edecek, toplumun tüm kesimini kucaklayan, bireyi, toplumu ve demokratik yapı­yı ön plana alan bir anayasayı des­teklemek bizim görevimizdir. Çünkü demokrasinin olmadığı yerde güçlü bir sendikal yaşam da muhafaza edi­lemez.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak her dö­nemde devletimizin, milletimizin, demokrasimizin yanında yer aldık. Bundan sonra da demokrasimize sa­hip çıkmaya devam edeceğiz.

Gelecek nesillerimizin asırlar boyu referans alabilecekleri, toplumun her kesiminin katıldığı, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa bu ülkenin ve evlatlarının hakkıdır.

Birliğimizin ve bütünlüğümüzün ko­runması ve özgür birey, güçlü top­lum, daha demokratik bir Türkiye için yeni anayasa şart olduğunu dü­şünüyoruz.