Ana Sayfa » Makaleler » Hayat Boyu Eğitime Sendikal Katkı…

Hayat Boyu Eğitime Sendikal Katkı…

Sendikamız Hizmet-İş yeni bir faaliyet dönemine daha giriyor.

12. Olağan Genel Kurulumuzda şekillenen önümüzdeki dönemin (2015-2019) yol haritası “Erdemli bir sendikal inşa için… İşkolu Zirvesinden Türkiye Zirvesine” temasıyla belirlendi.

Bu temamızın ışığında tüm delegelerimizin oy birliğiyle kabul edilen 28 maddelik Genel Kurul Kararlarımızın muhtevası hem eğitim anlayışımızı hem de bunun uygulamasına ışık tutuyor.

Genel Kurul Kararlarımızın 21. Maddesinin “Eğitim, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme güçlendirilmelidir” başlığı altında “Hizmet-İş Sendikası; ilkeli, kararlı, onur ve sorumlu sendikacılığın gereği ve önemli bir ihtiyacı olarak eğitime dikkat çeker.” denilmiştir.

Aynı başlık altında eğitime dair;

“Sendikamız, teşkilatlanma ağını güçlendirerek sürdürmesi için, üyelerimizin aidiyet bilincini kuvvetlendirme kararlılığındadır. Aidiyet, küresel dünyada, insanın ve kurumların yabancılaşmadan kendisi kalarak gelişmelerinin temel dayanağıdır.

Sendikamız, bu çerçevede eğitim faaliyetlerini de çeşitlendirip yoğunlaştırma gayretindedir. HİZMET-İŞ Sendikası eğitimlerinde, katılımcılara sistematik ve doğru bilgi, mesleki gelişim, niteliklilik, yetkinlik, yeterlilik ve güçlü temsil kapasitesi kazandırmak için her türlü çaba ve çalışmayı yapmayı bir görev saymaktadır.

Sendikamız üyelerinin çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamayı görev kabul etmektedir. Sendikamız, çağımızın en öne çıkan kavramı olan “hayat boyu eğitim” anlayışını sendikal politikalarının merkezine yerleştirir. “

Bu temel ilkelerimiz etrafında her faaliyet döneminde kurumsal hale getirdiğimiz “Şube Yöneticileri, Temsilciler ve Komiteler”imize yönelik eğitim programlarımızı, önümüzdeki faaliyet dönemimizde aksatmadan, ertelemeden, mensuplarımızın sendikamız HİZMET-İŞ ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ’le olan kimlik ve aidiyet bağlarının tahkim edilmesi ve temsil bilincinin gerektirdiği bilinç ve mevzuatla donatımlarına devam edilecektir.

Önümüzdeki eğitim programlarımızı da iki modül halinde sürdüreceğiz.

Eğitim konusunda tüm şube ve ilk başkanlıklarımızın her türlü tekliflerine açığız. İhtiyaç halinde Şube ve İl Başkanlıklarımızın talepleri durumunda İşyeri eğitimlerimizi de sürdüreceğiz.

İnsanın doğumla başlayıp ölümle sona eren hayatının bütününü kuşatan ‘hayat boyu eğitim’ sendikamızın kuruluş ilkesi olan “Önce İnsan, Önce Emek” anlayışımızın vazgeçilmez bir gereğidir.

Sendikal hareket eğitimle ivme ve heyecan kazanır. Ne kadar eğitimli olursanız o kadar donanımlı, güçlü olursunuz. Eğitimin örgütlenmeye doğrudan etkisini düşündüğümüzde, eğitimle donanmış kadrolarla sahaya açılan bir sendikanın farkını da ortaya koyacaktır.

Sendikacılığımızın “olmazsa olmaz”ı eğitimdir. Onun için diyoruz ki “Eğitilmeyen Öğütülür.”

Günlük olayların çarkları arasında öğütülmemek, sendikal farklılık ve duyarlılıklarımızı hissettirmek için mutlaka eğitim diyoruz. Eğitime ayrılan bütçenin misliyle geri dönüşü olacağına inanıyoruz.

Eğitimin yaşı, zamanı, mekanı ve takvimi yoktur. Misyon sendikaları için bütün alanlar ve mekânlar dershane mahiyetindedir.

Bu düşüncelerle göreve başlarken tüm teşkilatımıza verimli, huzurlu, bereketli bir eğitim dönemi diliyorum.

 

Kaynak: Mehmet Keskin, “Hayat Boyu Eğitime Sendikal Katkı”, HİZMET-İŞ Sendikası (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası Üç Aylık Yayın Organı – Yaygın Süreli Yayını, ISSN:1306-3650, Yıl:25, Dönem:2015/II, sayı:146.