Ana Sayfa » Makaleler » Mahmut ARSLAN » Hakkın Bize Emanet

Hakkın Bize Emanet

Sendikal hareket, görev bilinci ve sorumluluk idrakinin belirleyici olduğu bir hareket olmanın ötesinde, aynı zamanda sorun alanlarını görme, muhtemel problemleri kavrama ve sürdürülebilir çözüme odaklanmayı gerekli kılan bir harekettir. Her aşamada dinamik süreçleri beraberinde getiren, hiperaktif bir misyon yüklenmek zorunda olunan bir harekettir de aynı zamanda. Sendikal hareketin, Türkiye gibi demokrasi ve sivil toplum şablonlarını transfer bir biçimde oluşturmuş ülkelerde ise, temsil edilen tabanın/kitlenin kabulleneceği, benimseyeceği ve güveneceği bir bünyeye kavuşması oldukça meşakkatli süreçlerden geçmiş ve geçmektedir.

Ülkemizin neredeyse her on yılda bir darbelerle sarsılan demokrasisi, ülkenin omurgasını sürekli çökertirken, bundan en önemli zararı gören kesim emekçiler ve sendikal hareket olmuştur. 12 Eylül darbesiyle birlikte Çalışma Yasalarının darbeci hüviyeti emekçilerin üzerinde onyıllar boyunca bir giyotin gibi durdu, örgütlenmenin önü aşılamayacak şekilde yasal duvar ve diğer engellerle tıkandı. Sendikal hareketin bütünüyle önünü açacak, engelleri kaldıracak yasal düzenlemeler kısmî olarak değişliklere uğrasa da halâ Sendikal hareketin önünü kesen, örgütlenmeyi kısıtlayan engeller varlığını sürdürmektedir. Son yıllarda özellikle yerel yönetimlerde hızla yaygınlaşan taşeronlaşma uygulaması bu engellerin en önemlisidir. Kamuya taşeron şirketler aracılığı ile hizmet alımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte artan sorunlar, çözüm için yeni düzenlemelere ihtiyacı ortaya koymuştur.

Bu bağlamda, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ, genel ve yerel bir örgütlenme stratejisiyle Taşeron şirket işçilerinin örgütlenmelerine zemin hazırlayacak girişimlerini yoğunlaştırmıştır. HİZMET-İŞ’in 35. Kuruluş Yıldönümünde bu girişimlerin sonuç vermeye başladığına şahit olduk. Yerel Yönetim emekçilerinin, sendikamızın girişimleriyle Ankara’da “büyük forum” niteliğindeki katılımları, taşeron işçilerin sorunlarının çözümünde kendilerinin doğrudan inisiyatif almaları yönünde bir çabayı ortaya koymuştur.

Bu amaçla; Sendikamızın 35. Kuruluş yıldönümü etkinliklerini klasik kutlamaların dışında, sendikal misyonumuza uygun olarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

HİZMET-İŞ’in yarım yüzyıla yaklaşan emek ve alınteri mücadelesi 35. kuruluş yıldönümümüzde başarılı bir aşamaya gelmiş, ülkemizin 2. Büyük sendikası konumuyla, hem sayısal hem de nitelik olarak büyümüş ve üyelerimizin alınterleriyle taçlanmıştır.

Özel “temalı” büyük bir emekçi kongresi niteliğinde gerçekleştirdiğimiz 35. Kuruluş yıldönümümüzün teması “HAKKIN BİZE EMANET”,  alt başlığı ise “SENİ SENDİKA KORUR” idi.

Sendikamızın kollektif aklının bir ürünü olan “Hakkın bize emanet” teması, HAK-İŞ’in tüm işkollarındaki, HİZMET-İŞ’in de Genel İşler İşkolundaki emekçileri “kapsayıcı şemsiye” rolünün bir ifadesidir.

Tüm Genel İşler İşkolundaki emekçilere “hakkın bize emanet” diyerek kucak açtık ve bu büyük emanete sahip çıktığımızı yeni bir tema ile ilân ettik.

Bilindiği gibi emanet; güvene dayalı olarak verilen şey, güvenilirlik, emin olma anlamına gelir. Emanetin Sendikal harekette karşılığı ise; emekçilerin bize güvenerek haklarını emanet etmeleridir. Aslında Sendikal hareketin temelinde, referansında, bir slogan şeklinde ifade edilmese de “HAKKIN BİZE EMANET” fikri, sorumluluğu, misyonu vardır. Emanet,  sahibince teslim edilmiş bir değerdir.  İşte burada, büyük sorumluluk duygusu, emekçilerin bize tevdi ettiği emanete sahip çıkmak ve ona halel getirmemek için yola çıktık ve devam ediyoruz.

Çünkü HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak bizim (sürekli ifade ettiğimiz gibi ) yöremize, bölgemize, küremize sorumluluklarımız olduğuna inanıyoruz. Tüm emekçilerin üzerimizde hakları olduğu bilinciyle onlara borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Onun için de “HAKKIN BİZE EMANET” diyerek bu sorumluluğumuzu, bu borcumuzu ifa etmek için uğraşıyoruz. Çünkü mücadelemizin odağında bir temenni olarak değil, bir realite olarak insan var, emek var, emekçiler var.

Taşeronlaşmanın boyutlarının tehlike sınırlarını aştığı bir ortamda “hakkın bize emanet” diyerek sorumluluk üstlenmek (başta söylediğimiz gibi) hiperaktif bir misyonu doğal olarak benimsemek anlamına geliyor. 35. Kuruluş yıldönümümüzde ülkemizin dört bir bucağından soğuk bir kış günü uzun yol yorgunluğunu hiçe sayarak Ankara’da toplanan emekçileri görünce nasıl bir sorumluluk üstlenmemiz gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Hakkını bize emanet edenlerin yanında hakkını bize emanet etmeye bizi lâyık ve ehil gören emekçilerin haklarını şartlar ne olursa olsun ‘korumak’ ve insan onuruna yaraşır düzeye çıkarmak mücadelemizin esasıdır.

Biz bunun için varız. Varlık nedenimiz budur. Onun için diyoruz ki; “Sendika seni korur!”

35 yılı ikmal eden HİZMET-İŞ’in tıpkı bir insan hayatı gibi “yaş otuzbeş, yolun yarısı eder” diyen şaire cevap olarak; “yaş otuzbeş ama daha katedecek çok yolumuz var.  HAKKIN BİZE EMANET ilkesinden sapmayacak, bu yoldan şaşmayacak bir Sendikal misyonu sürdürebildiğimiz sürece kendimizi bahtiyar sayacağız!” diyoruz.

Bize HAKLARINI EMANET EDENLERE, biz de SORUMLULUKLARIMIZLA mukabele edeceğiz.

Bize HAKLARINI EMANET EDENLERE, biz de SİZE BORCUMUZ VAR bilinciyle mukabele edeceğiz.

Büyük iddialara sarılmanın değil, büyük sorumluluklar üstlenmenin derdindeyiz.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, emanetin tevdi edenden daha duyarlı olarak muhafaza edilmesi gerektiğinin bilinciyle, tüm Genel İşler İşkolunda çalışan emekçilerin haklarını korumak, örgütlenemeyenlerin sesi olmak için ”Hakkın bize emanet” diyor.

 

35. Kuruluş yıldönümümüzde gür bir şekilde seslendiğimiz ve cevap aldığımız BELEDİYE İŞÇİLERİ, TAŞERON İŞÇİLERİ, BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİ, KONUT İŞÇİLERİ, GENEL TEMİZLİK İŞÇİLERİ, GENEL HİZMET İŞÇİLERİ’nin tevdi ettiği ve edeceği emaneti temsil etme titizliği ve duyarlılığını sürdürecektir.

Bir kez daha;

Genel İşler işkolunun En büyük, En güçlü, En etkin Sendikası HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’e davet ediyoruz.

“Toplu Sözleşme, İş Güvencesi, Adil Ücret, İnsan Onuruna Yararış İş Yaşamı, İş Güvenliği ve Sağlığı” için tüm Genel İşler İşkolunun emekçilerini HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’e davet ediyor, HAKKIN BİZE EMANET diyoruz.

Kaynak: Hizmet-İş Sendikası’nın “hizmet-iş” adlı 3 ayda bir yayınlanan periyodik yayın organı. Yıl: 2014/I, Sayı: 143. (2014 Yılı Mayıs Ayı)