Ana Sayfa » Makaleler » Mahmut ARSLAN » HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ BÜTÜN EMEKÇİLERİN HAMİSİDİR

HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ BÜTÜN EMEKÇİLERİN HAMİSİDİR

Dünyada yaşananlar coğrafyamızı, coğrafyamızda yaşananlar ülkemizi, ülkemizde yaşananlar işyerlerimizi, işyerlerimizde yaşananlar emekçileri ve dolayısıyla sendikaları etkilemektedir.

Zira, ülkemizin en ücra köşesinde çalışan bir emekçinin durumu, dünyanın en uzak bölgesindeki emekçinin koşullarından bağımsız değildir.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası, bu gerçekliğin idrakiyle, dünyanın bütün emekçilerini sorumluluk alanında görmektedir. Daha açıklayıcı bir ifadeyle; HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası, 320 bini aşkın üye emekçinin ne kadar sendikasıysa, ülkemizin kayıtlı 14 milyon işçisinin de, örgütsüz ve sigortasız çalışan milyonlarca emekçinin de sendikasıdır. Ülkemiz emekçilerinin ne  kadar sendikasıysa, dünyanın bütün emekçilerinin de sendikasıdır. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, sendikacılığı, sadece üye emekçilerin hak ve hukukunu koruma ve geliştirmekten ibaret görmemektedir.

Faaliyetlerini, ortaya koyduğu ilke, değer ve çalışmalarla bütüncül ve kapsayıcı bir biçimde yürütmekte ve üyemiz emekçilerle birlikte ülkemizin, coğrafyamızın ve dünyamızın bütün emekçilerini temsil etmektedir.

Bu cihanşümul temsil, bizim misyonumuzla alakalı bir durumdur: HAKİŞ/HİZMET-İŞ’in kurumsal yapısı, emekçilere hami olmak üzere bina edilmiştir. Hami, “himaye eden, yol gösteren, koruyan” anlamlarına gelmektedir. Kavramsal olarak ise hamilik; içeriğini, tarihi ve kültürel kimliğini Osmanlı ve Selçuklu medeniyetlerinin kurumsallaştırmış olduğu Ahilik teşkilatından almaktadır. Ahiler birbirlerine hami olmak üzere teşkilatlanmışlardır. Bunun temelinde ise Peygamber Efendimiz zamanından başlayarak Abbasi döneminde kurumsallaşmaya başlayan zanaatçı ve esnaf birlikleri, yani fütüvvet anlayışı bulunmaktadır.

HAMİLİK MİSYONUNU YARIM YÜZYILA YAKIN ZAMANDIR BAŞARIYLA DEVAM ETTİRİYORUZ

Günümüzde hamilik bir aracılığa dönüşmüştür. Sendika/meslek örgütü formunu almıştır. Bilhassa, yatay örgütlenmenin bulunduğu sendikalar yoluyla gelişme göstermektedir.

Hamilik misyonunu yarım yüzyıla yakın zamandır başarıyla devam ettiren sendikamız, bugün bütün çalışanların hamisi ve himayeye muhtaç emekçilerin dezavantajlarının giderilmesi mücadelesinde önemli bir aktördür. Ahilik ve Fütüvvet geleneğinden devralarak geliştirdiği ilkeler ve bunun üzerine inşa ettiği değerlerle, emek hareketini ve çalışma hayatını şekillendirmektedir.

Emekçilere yönelik sorumluluklarıyla çalışma hayatını biçimlendirmekte, sosyal sorumluluklarıyla da toplumun gelişimine katkı yapmaktadır. Emekçilere yönelik sorumluluklarımızdan söz edecek olursak; geçmişte, binlerce emekçinin geleceği, HİZMET-İŞ’in düşüncesine ve ne yaptığına bağlı olmuştur. Örneğin, 2007 yılında, belediyelerde çalışan 140 bin geçici işçinin,2017 yılında ise 1 milyona yakın taşeron emekçisinin kadro almasında HAKİŞ ve HİZMET-İŞ’in inisiyatifi, duruşu ve çalışmaları, hem sorunun çözümünde yol açıcı hem de çözümü tamamlayıcı olmuştur.

Yine, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Emek ve Adalet Yürüyüşü’yle bir taraftan 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası bazı beledilerde yaşanan sendikal baskı, sürgün ve işten çıkarmalar protesto edilirken, değer taraftan yeni baskılar, sürgün ve işten çıkarmaların önüne geçilerek, olası büyük mağduriyetler önlenmiştir.

HİMAYEYE MUHTAÇ BÜTÜN SOSYAL GRUPLARIN SENDİKAMIZIN VARLIĞINA İHTİYACI VAR

Himayeye muhtaç bütün sosyal grupların Sendikamızın varlığına ihtiyacı var.

Bunların başında toplu konutlardaki konut görevlileri, bugüne kadar örgütlenmemiş olan ve büyük oranda kayıt dışı çalışan ev işçileri, yabancı uyruklu hizmet işçileri, kamu yararına iş görenler ile bankalar ve okullarda çalışan profesyonel temizlik şirketi çalışanları gelmektedir. Bu emekçi kardeşlerimiz himaye altına alınmak zorundadır, çünkü yaşadıkları düşük hayat standartları, onların örgütlü olmasını ve kayıt altına alınmasını zorunlu kılmaktadır. Yapmakta olduğumuz örgütlenme çalışmalarıyla bu kardeşlerimiz için de bir çözüm bulacağımıza inanıyorum.

Sosyal sorumluluklarımızla toplumun gelişimine verdiğimiz katkıya gelince; HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak çalışanların korunması ve güvencelerinin geliştirilmesi açısından aktif olduğumuz kadar, geçmişimizden aldığımız mirası her geçen gün bir adım daha öteye taşıyor, gücümüzü, sosyal sorumluluklarımızla toplumsal faydaya dönüştürmek için büyük çaba sarf ediyoruz.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, bu kapsamda 8 Ekim 2005 tarihinde Pakistan’da meydana gelen acı depremin yaralarının sarılmasında üstlendiği insani/kurumsal görevi başarıyla tamamlamıştır.

Onlarca okulun yıkılıp çocukların eğitimden mahrum kaldığı deprem sonrası, Pakistan’ın Keşmir Eyaleti Rawalkot şehrinde yaptırdığımız okul 2008 yılında tamamlanarak teslim edilmiştir. 500 metrekareye kurulu 10 derslikten oluşan lise ve yüksekokul dengi okulda200 kız öğrenci akademi düzeyinde öğrenim görmektedir. Sendikamız, 2010 yılında, Filistin’in Gazze şehrinde bir yetimhane projesine destek vermiştir. Gazze Cebaliye-Nazla bölgesinde, yoksul ve yetim çocuklara hizmet verilmesi amacıyla bir külliye inşa ettirmiştir. İçinde kreş ve anaokulu bulunan külliyede 4-6 yaşarası 200 çocuk barınmakta ve eğitim görmektedir.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız, birkaç ay önce, Balıkesir’in Havran ilçesi Seyit Onbaşı Köyü’nde Çanakkale Savaşı Kahramanı Seyit Onbaşı’nın ismini ve hatırasını yaşatmak için bir Ortaokul yaptırmıştır.

Seyit Onbaşı’nın ölüm yıldönümü olan 1 Aralık 2019’da açılışını gerçekleştirdiğimiz “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Koca Seyit İlkokulu” ile, Seyit Onbaşı olarak tanınan Çanakkale Kahramanı Seyit Ali Çabuk’un bütün yönlerini çocuklarımızın, gençlerimizin, milletimizin tanıması amaçlanmış, böylece onurlu bir asker ve emekçi olan Seyit Onbaşı’ya, onun nesline ve tarihimize karşı sorumluluğumuz yerine getirilmiştir.

GÖNÜL VE MERHAMET DUYGUSUYLA HAREKET EDİYORUZ

Bu sendikal ve sosyal çalışmalarımız bizlere onur vermektedir. Sosyal ve toplumsal sorumlulukla hareket etmenin, ancak gönül ve merhamet duygusu ile mümkün olabileceğine inanıyoruz.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, emek hareketini ele geçirmek değil, emek hareketini elden geçirmek üzere yola çıkmıştır.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, bir gönül hareketidir. Bir merhamet hareketidir. Dünyayı nasıl bulduğumuzdan daha iyi bırakabileceğimiz sorusuna cevap arayan bir emek hareketidir.

Hamilik misyonumuzu geliştirerek özelde üyelerimize, genelde ise tüm insanlığa karşı sendikal, tarihsel ve toplumsal katkılarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.