Ana Sayfa » Makaleler » Halil ÖZDEMİR » HAK-İŞ BAKIŞ AÇISIYLA ÖRGÜTLENME

HAK-İŞ BAKIŞ AÇISIYLA ÖRGÜTLENME

Örgütlenme eylemi, canlılar için hayati öneme sahip bir olgudur. İnsanoğlu yaradılış gereği sosyal bir hayat sürer ve örgütsel oluşumların içinde var olarak kendini dünyaya ait hisseder.

Örgütlenme pek çok şekilde karşımıza çıkar. Örgütleri işlevlerine göre; üretim örgütleri, yönetim örgütleri, süreklilik sağlayıcı örgütler, uyumlayıcı örgütler şeklinde ayırabiliriz. Devletleri, siyasi patileri, hükümetleri, meslek kuruluşlarını, işletmeleri, dernekleri, sendikaları, meslek odalarını, araştırma kuruluşlarını vb. daha birçok topluluğu örgütlülüğe örnek gösterebiliriz.

Genel örnekleriyle düşünüldüğü zaman örgütlülük, hepimiz tarafından kabul edilen hem bireysel, hem toplumsal yarar getiren bir oluşumdur. Ancak ülkemizdeki ‘örgütlülük’ kavramı üzerindeki algılara bakarsak, durumun hiç iç açıcı olmadığını söyleyebiliriz.

Türkiye’de özellikle amacından sapmış sol fraksiyonların etkili olduğu dönemde yaşanan şiddet temelli olaylar, ülkemizde halkımızın örgütlülüğe karşı bakışını olumsuz yönde etkilemiştir.

Yıllarca ideolojik düşüncelerin etkisi altında olan sendikaların çatısı altında örgütlenmeye çalışan işçi sınıfı, bunun bedelini hem işleriyle hem de üzerlerine yapışacak olan algıyla ödemiştir. Bir yandan alamadıkları hakları, bir yandan kaybetmenin eşiğinde oldukları işleri, bir yandan da hangi amaca hizmet ettikleri belli olmayan sendikalar, emekçileri tabiri caizse ‘köşeye sıkıştırmıştır’.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ, bu ülkenin mîllî değerlerini benimsemiş, ideolojiyi değil işçiyi savunan, kavgayı değil uzlaşıyı amaçlayan bir örgüt olarak işte böyle bir ortamda doğmuştur.

HAK-İŞ’in benimsediği değerler her zaman olduğu gibi HİZMET-İŞ’in de yol haritasını oluşturmuş, sendikamız bu düşünce yapısından yola çıkarak örgütlülük üzerindeki algıları yıkmak ve tüm belediye ve genel işler işkolundaki emekçileri sendikamız çatısı altında toplamak için 44 yıl önce sendikal hayatına başlamıştır.

Sendikamızın varlık amacını sadece üyelerinin haklarını savunmak olarak betimlemek eksik ve hatalı bir tanımlama olur. Sendikamız, Türkiye’deki tüm emekçileri HAK-İŞ çatısı altında örgütlemek, örgütlülük üzerine ön yargıları yıkmak, üyelerinin ücret ve sosyal haklarını artırmak, kalıcı iş barışını sağlamak ve tüm dünya mazlumlarının sesi olmak için yola çıkmış, Türkiye’nin en etkili sivil toplum kuruluşlarından biridir.

HİZMET-İŞ’in örgütlülük üzerindeki genellemeleri yıkma mücadelesini görmek için son yıllarda yaptığı faaliyetlere bakmak yeterlidir.

Toplu iş sözleşmelerini işçi-işveren arasında arabulucu gibi çözen, herhangi bir uyuşmazlık durumunda taşkınlık yapmadan hak arayan, anlaşmazlık durumlarında geçmiş yüzyıl normlarını değil, günümüz gereklerini yerine getiren HİZMET-İŞ, Türk sendikal hayatına boyut atlatmıştır.