Ana Sayfa » Makaleler » Celal YILDIZ » EKONOMİK ZORLUKLAR, İŞÇİLERE ÖDETİLECEK BEDELLERLE AŞILAMAZ

EKONOMİK ZORLUKLAR, İŞÇİLERE ÖDETİLECEK BEDELLERLE AŞILAMAZ

Ülkemizin içinde bulunduğu finansal durum hepimizi derinden etkileyen, aşmamız gereken bir sınavdır. Bu zorlu sınavı, toplumumuzun temelini oluşturan birliğimizle aşacağımıza inanıyoruz.

Pandemi dönemiyle başlayan ekonomik zor süreç, yaşadığımız depremler, coğrafyamızda vuku bulan savaşlar ve istikrarsızlıklar nedeniyle daha da derinleşti. Bu zorlu dönemde emekçiler, ülkemizin ve milletimizin aydınlık yarınları için özveriyle çalışmaya devam ediyor.

Bu dönemin neden olduğu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, günümüzün çözüm bekleyen en önemli sorunudur. Sorunların çözümü noktasında HİZMET-İŞ olarak, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Yetkili olduğumuz iş yerlerimizde bir toplu iş sözleşmesi imzalarken emekçileri günümüz ve gerçekleşecek enflasyona karşı koruyan bir dizi tedbir maddeleri koyuyoruz. Toplu iş sözleşmesi yürürlükte olan iş yerlerimizde de ek protokol görüşmeleri yürütüyor ve imzalıyoruz. Yetkili olduğumuz bazı belediyelerde ise yaptığımız sözleşme ve ek protokol görüşmeleri tıkanma noktasında. Hayatlarımızı kolaylaştıran ve şehirlerimizi daha yaşanabilir kılan belediye işçilerinin haklarına duyarsız kalmak, gönüller yapma anlayışının hakim olduğu bir ülkenin yerel yöneticilerine yakışmıyor. Belediyelerimizin gelirler bazında yaşadığı zorlukların farkındayız ancak bu zorluklar, işçilere ödetilecek bedellerle aşılamaz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz, her zaman emeği önceleyen politikalar benimsemiştir. Altı ayda bir belirlenen asgari ücret, asgari ücret tutarındaki tüm ücretlerden vergi alınmaması, işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, son yapılan Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ve son memur zamları emekçileri koruyan politikalardan bazılarıdır.

Yerel seçimlere az bir süre kala, Hükümetimizin emekçileri enflasyona ezdirmeme politikasına ters bir şekilde bazı belediye yönetimleri tarafından takınılan tutumu, anlamamız ve kabul etmemiz mümkün değildir. Örgütlü olduğumuz iş yerlerimizde tek bir üyemizin dahi mağdur olmaması için kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz.

Güncel sorunların yanı sıra, süregelen ve tüm işçilerimizi ilgilendiren sorunların da çözüme kavuşturulması için çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle belediye şirketlerinde çalışan üyelerimize verilmeyen 52 günlük ilave tediye hala çözümü bekleyen sorunlarımızdan biridir. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan başta olmak üzere sorunun tarafları olan muhataplarımıza, ilave tediye sorununun çözüme kavuşturulmasının ülkemizin adalet anlayışına katkı sunacağını altını çizerek ifade etmiştir. Genel Başkanımız Arslan’ın önderliğinde ilave tediye sorununu kangren hale dönüşmeden çözeceğimize inanıyoruz.

Vergi sistemindeki adaletsizlikler, kıdem tazminatı sisteminin kapsayıcılık ve bağlayıcılık problemlerinin çözülmesi için de çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Değerlerimizle ve çalışmalarımızla emekçilerin yanında olmaya devam edeceğiz.