Ana Sayfa » Makaleler » EĞİTİMDE GELDİĞİMİZ NOKTA

EĞİTİMDE GELDİĞİMİZ NOKTA

Bilgi çağı diğer bir deyişle dijital çağ olarak nitelendirdiğimiz 21. Yüzyılda insanlığın hizmetine sunulan teknolojik yenilikler her alanda yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Dijital dünyadaki değişim ve dönüşüm kamu ve özel sektörü etkilediği gibi sivil toplum kuruluşlarını da etkiledi. Günümüzde sosyal etkiyi teknolojiyi kullanmadan artırmak artık pek gerçekçi değil.

Sivil toplumun ve sendikal hareketin güçlü sesi HİZMET-İŞ, 44 yıldır “Önce İnsan Önce Emek” şiarı üzerinde yükselen bir çınar olarak değerlerine sahip çıkarken, zamanı iyi okuyan, çağı yakalayan yenilikçi sendikacılık anlayışını sürdürüyor.

Çalışanların haklarını korumak ve iyileştirmek, çalışma yaşamının geliştirilmesine katkı sunmak, sorunların çözüme kavuşturulması noktasında politikalar geliştirmek amacıyla pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparken hem yöneticilerimizin ve personellerimizin hem de teşkilatımızın önemli yapı taşları olan şube yöneticilerimiz, komitelerimiz, işyeri temsilcilerimiz ile üyelerimizin potansiyellerini açığa çıkarmak ve güçlendirmek öncelikli ilkelerimiz arasında. İnanıyoruz ki bunun yolu sürekli eğitimden geçmekte.

“Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir” diyor Einstein. Sendikamız HİZMET-İŞ, Türkiye’nin en büyük işçi sendikası. Bu noktaya ulaşmamızın ana unsurları arasında inovasyona olan inancımız ve eğitime verdiğimiz değer yer alıyor. Aynı zamanda bugün eğitim programlarımızdaki eğitmenlerimizin çoğunluğu Genel Merkezimizde yetiştirdiğimiz personellerimizden oluşuyor. Böylesi nitelikli personellerden oluşan bir kuruluş olmak bizim için büyük gurur kaynağı.

Günümüzde geleneksel eğitim yöntemleri, yerini teknoloji temelli eğitim yöntemlerine bıraktı. Eğitim; dijital eğitim, geleneksel eğitim ve ikisinin harmanlandığı karma eğitim olarak ayrışmış durumda. Bu ayrımı dün-bugün-yarın olarak nitelendirilebiliriz.

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci bize hem kayıplar yaşattı hem de hepimizi bu belirsizlik ve endişe ile dolu süreçle başa çıkmak ve yeni bir dünya düzeni kurmak için arayışa sürükledi. Dijital dönüşümün olağanüstü bir hızla ilerlemesine şahit olduk. Hep birlikte bu yeni sürece uyum sağlamak ve çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürebilmek adına yeni çalışma modelleri geliştirdik.

Tam kapanma dönemlerinde uzaktan çalışma uygulamasına geçerek çalışmalarımızı aksatmadan sürdürdük. Üyelerimizle temasımız kesilmedi, görüşmelerimizi ve eğitimlerimizi kesintisiz biçimde çevrim içi yöntemlerle devam ettirdik. Personellerimiz ve yöneticilerimizle zaman ve mekândan bağımsız olarak çalışmayı sürdürdük. Teknik alt yapımızı güçlendirerek dijital uyum sürecimizi hızlandırdık.

Bu süreç pek çok kuruluşta olduğu gibi Sendikamızda da çift yönlü eğitim anlayışını geliştirdi. Normalleşme süreciyle birlikte yüz yüze eğitimlerimize yeniden başladık ve yeni modellerle destekleyerek ihtiyaç duyduğumuz her an, her yerde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Böylesi olağandışı dönemde eğitim konusundaki ısrarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok. Çünkü biz HİZMET-İŞ olarak eğitimin sürekliliğini savunuyoruz. Her alanda böylesi kitlesel gelişmeler yaşanırken, sendikacılığın bundan muaf olması düşünülemez. Bu dönüşüme ayak uydurmanın en iyi yolu da eğitimden geçmektedir.

Erdemli bir sendikal inşa için kararlıyız.

Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olarak, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da ulaşmadık hiçbir üyemizi bırakmayacağız.