Ana Sayfa » TÜM BELEDİYE VE HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

TÜM BELEDİYE VE HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tüm Belediye ve Hizmet işçileri Sendikası tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, ziyaretçi bekleme alanı, otopark, kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 29 adet güvelik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi işlem Birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerin° zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veliler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ”e göre Tüm Belediye ve Genel Hizmet işçileri Sendikasının Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:86 Maltepe/ANKARA adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden hizmet-is@hizmet-is.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.