Ana Sayfa » Hakkımızda » Genel Kurullar » SENDİKAMIZIN 13. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

SENDİKAMIZIN 13. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI

Sendikamızın 13. Olağan Genel Kurulu 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde saat 09.30’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere “Eliz Hotel Conventıon Center Thermal Spa & Wellness Kızılcahamam / ANKARA ” adresinde toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantı, 09-10 Mart 2019 tarihlerinde yine aynı yerde saat 09.30’da aynı gündemle yapılacaktır.
6356 Sayılı Sendikalar Kanunu ve Ana Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince ilgililere ve üyelerimize ilanen duyurulur.

HİZMET-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU

1. Yoklama ve Açılış
2. Divan Teşekkülü
3. İstiklal Marşı’nın Okunması
4. Genel Başkanın Konuşması
5. Misafirlerin Takdimi ve Konuşması
6. Komisyonların Seçimi :
a) Tüzük Tadil Komisyonu
b) Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu
c) Genel Kurul Kararları Komisyonu
7. Kurul Raporlarının Görüşülmesi :
a) Genel Yönetim Kurulunun Rapor ve Faaliyetlerinin Görüşülmesi ve İbrası
b) Genel Denetleme Kurulu ve Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
8. Yönetim Kuruluna Verilmesi Gereken Yetkilerin Görüşülmesi:
a) Yeni Şube Açmak, Şubeleri Kapatmak veya Şubeleri Birleştirmek,
b) Gerekli Taşınmaz Malları Satın Almak, Mevcut Taşınmaz Malları Satmak veya Takas Etmek ya da İpotek Tesis Etmek,
c) Demirbaşların Satış ve Terkini,
d) Nakit Gelirin Yüzde Beşini Aşmamak Kaydıyla Sosyal Amaçlı Harcama Yapmak,
e) Uluslararası İşçi Kuruluşlarına Üye veya Kurucu Üye Olmak,
f) Üyelere Ferdi Kaza Sigortası Yaptırmak,
g) Yönetim Kuruluna Verilecek Diğer Yetkiler.
9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi, Karara Bağlanması ve Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,
10. Zorunlu Organların Seçimi :
a) Genel Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelikleri
b) Genel Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyelikleri
c) Genel Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelikleri
d) Hak-İş Delegelikleri
11. Dilek ve Temenniler
12. Kapanış