Ana Sayfa » Hakkımızda » Genel Kurullar » HİZMET-İŞ SENDİKASI 12. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

HİZMET-İŞ SENDİKASI 12. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

Sendikamız Hizmet-İş’in 12. Olağan Genel Kurulu sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

29-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara / Kızılcahamam’da gerçekleştirilen Sendikamız Hizmet-İş’in 12. Olağan Genel Kurulu sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

Ankara, 31 Mayıs 2015

HAK-İŞ / HİZMET-İŞ SENDİKASI

12. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

HAK-İŞ’e bağlı, Genel İşler İşkolu’nun en büyük, ülkemizin 2. büyük sendikası olan HİZMET-İŞ Sendikası’nın 12. Olağan Genel Kurulu 45 Şube Başkanlığı, 7 İl Başkanlığı ve 2 Bölge Başkanlığı’ndan 288 delegenin katılımı ile Ankara/Kızılcahamam’da gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurulumuz, “Erdemli Bir Sendikal İnşa İçin… İŞKOLU ZİRVESİ’NDEN TÜRKİYE ZİRVESİNE” tema’sıyla büyük bir coşku, katılım, heyecan ve birlik- bütünlük içerisinde icra edilmiştir.

Genel Kurulumuzda ülkemizin, çalışma hayatının ve işkolumuzun sorunları ele alınmış, çözüm önerileri sunulmuş ve geleceğe dair projeksiyonlar ortaya konulmuştur.

Önceki genel kurulumuzda alınan Genel Kurul Kararları ayrıntılı olarak gözden geçirilmiş ve başarı ile uygulandığı gözlenmiştir. Sendikamızın istikrarla büyüyerek bugün ulaştığı 150 bin üyesi bu irade ve kararlılığın göstergesidir.

Önümüzdeki 13. faaliyet dönemine ilişkin de 28 maddelik yeni Genel Kurul Kararları Yol Haritası niteliğinde belirlenerek, Genel Kurul delegelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu kararlar da eylem planımız çerçevesinde aynı kararlılıkla uygulanarak yolumuza devam edeceğiz.

12. Genel Kurulumuzda alınan kararlar:

Kararlar Genel Çerçevesi:

1. ‘Önce İnsan Önce Emek’ anlayışı güçlendirilmelidir.

2. Uluslararası Sendikal İşbirliği ve Dayanışma, Sendikal Hareketin Önceliğidir.

Türkiye Politikaları:

3. Sivil, demokratik ve katılımcı anayasa Türkiye’nin ertelenemez ihtiyacıdır. Başkanlık sistemi de dahil, Türkiye yeni yüzyılda belirleyici bir bölgesel güç olarak yönetim sistemini tartışmalı ve yenilemelidir!

4. Türkiye, dış politikada aktif ve güvenilir tavrını sürdürmelidir.

5. Avrupa Birliği tam üyeliğinin gerçekleştirilmesi için çabalar hızlandırılmalıdır.

6. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı ve çevrenin korunması için politikalar geliştirilmelidir.

7. Temel bir insan hakkı olan suyun ticarileşmesinin önüne geçilmeli ve tüm insanlar suya doğrudan erişebilmelidir.

8. Ülke huzuruna yönelik her türlü tehdit ve terörün kaynağı kurutulmalıdır. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için çözüm süreci sürdürülmeli, bölge insanı huzura kavuşmalıdır.

9. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu coğrafya dahil savaş ve çatışmalar bir an önce sona erdirilmeli, bölge ülkeleri huzur ve istikrara kavuşmalıdır.

Sosyal Politikalar:

10. Kamu yönetimi düzenlemeleri, çağdaş belediyeciliği güçlendirmelidir.

11. Sosyal koruma ve sosyal refah politikaları geliştirilmelidir.

12. Taşeronlaşma, sendikal örgütlenmeye karşı tehdit olmaktan çıkarılmalıdır.

13. Kıdem tazminatı yeni güvencelerle güçlendirilmelidir.

14. Asgari ücret gerçekçi bir anlayışla,, asgari yaşam standardına uygun olarak belirlenmelidir.

15. İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik etkin ve kalıcı tedbirler alınmalı, çalışma ortamları daha güvenli hale getirilmeli, denetimlerde süreklilik esas olmalıdır!

16. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi kanunu demokratik ve özgür sendikacılığı güçlendirecek şekilde güncellenmelidir.

17. Kamuda çalışan alt işveren/taşeron işçileri kamu kurumlarının daimi işçi kadrolarına geçirilmelidir.

18. 4857 sayılı İş kanunu hükümleri yenilenmeli ve etkin şekilde uygulanmalıdır.

19. Sosyal ortaklar ve sivil toplum örgütleri ile diyalog ve işbirliği kapsamlı olarak geliştirilmelidir.

20. Genel işler işkolunda daimi sosyal diyalog komitesi kurulmalıdır.

21. Eğitim, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme güçlendirilmelidir.

22. Çocuk işçiliği sorunu ortadan kaldırılmalıdır.

23. Güçlü toplum inşası için aile yapımız güçlendirilmelidir.

24. Kadın Cinayetleri önlenmeli, işyerlerinde psikolojik taciz (mobing)’e karşı gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Sendikal Komitelerin Güçlendirilmesi:

25. Kadınların işgücü piyasasına girişlerini, karar alma mekanizmalarına katılımlarına yönelik çalışmalar artırılmalıdır.

26. Gençliğin istihdamı artırılmalı ve sendikal bilinçlenmesi geliştirilmelidir.

27. Engellilerin istihdamı ve sosyal hayata entegrasyonları artırılmalıdır.

28. Kültür-Sanat’ın sendikal hareketteki yeri yaygınlaştırılmalıdır.

Başlıkları halinde ayrıntılı bir şekilde sıralanmıştır.

Türkiye, bir seçim sürecini yaşamaktadır. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Genel Milletvekili Seçimlerinin ülkemizin birlik, beraberlik, bütünlük, barış, huzur ve güven ortamında gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Bütün yurttaşlarımızı vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oy kullanmağa çağırıyoruz.

Ülkemizin sosyal, ekonomik ve siyasî olarak yakalamış olduğu istikrar ve barış ortamının bu seçimlerden sonra da devam ettirilmesini önemli buluyoruz. Başta ülkemizin ve Çalışma Hayatının temel sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmaların bir an önce Sivil Toplum Örgütleri/Sendikalar’ın öneri ve katılımlarıyla sonuçlandırılmasını ümit ediyoruz.

Ayrıca, ülkemizin demokrasi, insan hakları, özgürlükler başta olmak üzere yeni ve Sivil bir Anayasa’nın önümüzdeki yasama döneminde mutlaka hayata geçirilmesi, tüm toplumsal kesimlerin ortak talebidir. Biz de HAK-İŞ / HİZMET-İŞ Sendikası olarak bu talebimizi Genel Kurulumuz vesilesiyle tekrar ediyoruz.

Genel Kurulumuza ilgi gösteren, bizzat ve mesajlarıyla katılan tüm dostlarımıza en kalbî duygularımızla teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

HAK-İŞ / HİZMET-İŞ SENDİKASI