Ana Sayfa » Hakkımızda » Genel Kurullar » HİZMET İŞ SENDİKASI 12.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

HİZMET İŞ SENDİKASI 12.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sendikamızın 12.Olağan Genel Kurulu , 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Kızılcahamam/ANKARA’da gerçekleştirilecektir.

HİZMET İŞ SENDİKASI
12.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sendikamızın 12.Olağan Genel Kurulu 30 – 31 Mayıs 2015 tarihlerinde saat 09.30’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere “-Çam Hotel- Soğuksu Caddesi No: 68 Soğuk Su Milli Parkı içi 06890 Kızılcahamam / ANKARA” adresinde toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantı, 06 – 07 Haziran 2015 tarihlerinde yine aynı yerde saat 09.30’da aynı gündemle yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Ana Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince ilgililere ve delegelere ilanen duyurulur.

HİZMET İŞ SENDİKASI
(Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası)
GENEL YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.Yoklama ve Açılış

2. Divan Teşekkülü

3. İstiklal Marşının Okunması

4. Genel Başkanın Konuşması

5. Misafirlerin Takdimi ve Konuşması

6. Komisyonların Seçimi
a) Tüzük Tadil Komisyonu
b) Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu
c) Genel Kurul Kararları Komisyonu

7. 6356 Sayılı Kanunun geçici 1.maddesi gereğince, Ana Tüzüğün ilgili maddelerinde, Genel Yönetim Kurulu Kararlarıyla yapılan değişikliklerin genel kurulun bilgisine sunulması

8. Kurul Raporlarının Görüşülmesi
a) Genel Yönetim Kurulunun Rapor ve Faaliyetlerinin görüşülmesi ve ibra
b) Genel Denetleme Kurulu ve yeminli mali müşavir raporlarının görüşülmesi
c) Genel Disiplin Kurulu Raporunun görüşülmesi

9. Yönetim Kuruluna verilmesi gereken yetkilerin görüşülmesi
a) Yeni şube açılması, şubelerin birleştirilmesi
b) Gerekli taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması veya takas edilmesi ya da ipotek tesisi, demirbaşların terkini
c) Nakit gelirin yüzde beşini aşmamak kaydıyla sosyal amaçlı harcama yapmak,
d) Uluslar arası işçi kuruluşlarına üye veya kurucu olunması
e) İstanbul Büyükşehir Belediyesi işyerlerinde çalışan üyelerin durumunun görüşülmesi
f) Üyelerin ferdi kaza sigortası yaptırılması
g) Yönetim kuruluna verilecek diğer yetkilerin görüşülmesi

10. Komisyon raporlarının görüşülmesi, karara bağlanması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11.Zorunlu organların seçimi
a) Genel yönetim kurulu asil ve yedek üyelikleri
b) Genel denetleme kurulu asil ve yedek üyelikleri
c) Genel disiplin kurulu asil ve yedek üyelikleri
d) Hak-İş delegelikleri

12. Dilek ve temenniler

13.Kapanış

Not : Bu ilanın ilk yayın tarihi, 06.05.2015’dir.