Ana Sayfa » Haberler » YÖNETİM KURULU’MUZ VE TÜM HİZMET-İŞ CAMİASININ İTİBARINI ZEDELEMEYE YÖNELİK İDDİALARI İSPATA DAVET EDİYORUZ

YÖNETİM KURULU’MUZ VE TÜM HİZMET-İŞ CAMİASININ İTİBARINI ZEDELEMEYE YÖNELİK İDDİALARI İSPATA DAVET EDİYORUZ

Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu’muz, Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz’ü, kamuoyuna yansıyan dayanaksız iddialarını ispat etmeye davet etti.

İddianın Yönetim Kurulu’muz ve tüm Hizmet-İş camiasının itibarını zedelemeye ve töhmet altında bırakmaya yönelik olduğuna vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, basın mensupları huzurunda 13.09.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Adaylık Tanıtım Programında “Yönetim Kurulu üyesi olarak itirazlarına rağmen Genel Başkanımızın talebiyle Yönetim Kurulu tarafından Ankara Kuşu isimli sosyal medya hesabını yöneten şahsın hesabına, sendikamızdan 50.000 € ödendiği” yönünde dayanaksız iddialarda bulunmuştur.

Adı geçen kişinin Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkındaki iddiaları asılsız olup iftiradan ibarettir.

Hüseyin Öz, 2015 yılından 12.09.2022 tarihine kadar Sendikamızda Genel Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

Sendikamızın tüm iş ve işlemleri Genel Başkan Vekili sıfatıyla kendisinin bilgisi ve koordinasyonu dâhilinde yürütülmüş olup Yönetim Kurulu kararlarında da bizzat imzası bulunmaktadır.

Buna rağmen, kişisel çıkar ve hesapları uğruna, asılsız iftiralar ile Genel Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve tüm Hizmet-İş camiasının itibarını zedelemeye, töhmet altında bırakmaya çalışmıştır.

Bu uğurda şahsını, görev ve yetkilerini dahi yok saymıştır.

Şahsını dahi yok sayarak iddialarda bulunan Hüseyin Öz, ödeme belgeleri, ödemeye ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Yönetim Kurulu kararındaki muhalefet şerhini, ödeme tarihini ve diğer belgeler ile bu iddiasını ispatla mükelleftir. Aksi halde müfteridir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

HİZMET-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu