Ana Sayfa » Haberler » 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLMEYEN YEDEK İŞÇİYE KADRO YOLU AÇILDI

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLMEYEN YEDEK İŞÇİYE KADRO YOLU AÇILDI

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLMEYEN YEDEK (JOKER) İŞÇİYE KADRO YOLU AÇILDI

Sendikamızın başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 4 Aralık 2017 tarihinde fiili çalışması bulunmadığı gerekçesiyle sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurusu reddedilen taşeron işçiler lehine emsal teşkil edecek bir karar verdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, sendikamızın açmış olduğu iptal davasını haklı bularak, talep ettiğimiz “Yürütmeyi Durdurma” kararını verdi. Böylelikle, Yedek Personelin “başvurusunun reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu” kararı verilerek, yedek personele kadroya geçiş yolu açıldı.

Taşeron Şirketlerde çalışan işçilerden kapsam dışı bırakılan yedek personellerin durumları Sendikamız HİZMET-İŞ tarafından ısrarla takip edilip yargıya taşındı.

Sendikamız Hukuk Müşavirliğince takip edilen dava dosyası kapsamında Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 4 Aralık 2017 tarihinde fiili çalışması olmayan ve kadroya geçiş başvurusu reddedilen bir temizlik personelinin davasında, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK

Taşerona kadro sürecinde bir kısım işçiler, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmak şartını yerine getirmemesi nedeniyle ‘kadro’ alamadı. Bu kapsamdaki işçiler için emsal teşkil edecek bir karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden geldi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde yedek personel olarak çalışan sendikamız üyesi bir temizlik personelinin sürekli işçi kadrosuna geçmek için yapmış olduğu başvurusu, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmak şartını yerine getirmediği gerekçesiyle reddedildi.

Bunun üzerine, temizlik personeli üyemizin başvurusunun reddedilme kararı sendikamız HİZMET-İŞ tarafından idare mahkemesine taşındı ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde görülen davada yürütmenin durdurulması istemi mahkemece reddedildi. Verilen bu karar üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin yaptığımız itiraz geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

 Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, dava dosyasında yer alan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 07.03.2018 tarihli, E. 16638 sayılı görüş yazısının incelemesinde; iş sözleşmesi devam eden ve 2017/Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan işçilerden, istirahat izni kullanan, ücretli/ücretsiz izinde bulunan veya Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen eksik gün bildirimi hallerinden biri nedeniyle fiilen 04.12.2017 tarihi itibariyle çalışmamış olan işçilerin, 4857 sayılı İş Kanunu bakımından iş sözleşmeleri sona ermiş sayılmadığından geçiş düzenlemesinden yararlandırılması gerektiğinin belirtildiği, aynı yazıda hizmetin aksamaması için çalıştırılan ikame işçilerden, 04.12.2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmak şartını yapılan açıklamalar çerçevesinde sağlayanların da geçiş hükümlerinden yararlandırılması gerektiğinin belirtildiği ve davacının başvurusunun da değerlendirmeye alınması gerekirken, reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını bildirdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi bu görüşler doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı verdi.

KADRO ALAMAYAN İŞÇİLERİN TALEPLERİ SENDİKAMIZCA YARGIYA TAŞINARAK NETİCE ALINMAYA BAŞLANMIŞTIR

Sendikamız HİZMET-İŞ’ in işçilerinin haklarını yargı yoluyla da aramasının önündeki önemli bir engel böylece aşılmış oldu. Taşeron işçilik konusunda her alanda tarihi bir mücadele yürüten ve önemli ölçüde mesafe katedilen süreçte, kadro alamayan işçilerin kadro talepleri Sendikamız HİZMET-İŞ tarafından yargı yoluna taşınarak netice alınmaya başlanmıştır.