Ana Sayfa » Haberler » ILO ÇALIŞMA HAYATINDA ŞİDDET VE TACİZİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ

ILO ÇALIŞMA HAYATINDA ŞİDDET VE TACİZİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ

Kadınların çalışma hayatında şiddet ve tacizden korunmasını içeren “Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi” Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Konferansı’nda kabul edildi.

Konferans kapsamında, Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacize İlişkin Standart Belirleme Komitesi oluşturuldu. Komitenin çalışmalarıyla son halini alan, çalışma hayatında kadınların şiddet ve tacizden korunmasını içeren küresel sözleşme, 397 “EVET” oyuyla kabul edildi. Türkiye de “EVET” oyu kullandı.

Sözleşme, çalışma hayatında kadına karşı şiddet ve tacizin, “Bir insan hakkı ihlali veya istismarı teşkil edebileceğini, eşit fırsatlara karşı bir tehdit oluşturduğunu, kabul edilemez ve iyi işle uyumsuz olduğunu” kabul ediyor.

Sözleşmede, şiddet ve taciz ise “Fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararla sonuçlanacak ya da sonuçlanması muhtemel tehditler ve davranışlar” şeklinde tanımlanıyor.

Metinde ayrıca hükümetlere, çalışma hayatında şiddet ve tacizin önüne geçilebilmesi için “sıfır tolerans” uygulaması hatırlatılıyor.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, yaptığı basın açıklamasında, kadınların çalışma hayatında şiddet ve tacizden korunmasında işverenlere büyük görev düştüğünü belirterek; standartlar, herkesin şiddet ve tacizden arındırılmış bir çalışma hayatı hakkı olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Sözleşmeyi onaylayan ILO üyesi devletlerin, bunu kendi yasama organlarına onaylatıp ulusal yasalarına uyarlaması gerekmektedir.

Sözleşme uyarınca hem özel sektör, hem kamu çalışanları şiddet ve tacize karşı koruma altına alınacak. Çalışanlar ayrıca, işyeri ve ev arasındaki yolculukları sırasında da yine sözleşme uyarınca koruma altında olacak.