Ana Sayfa » Haberler » HAK-İŞ MÜLTECİLER İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM MODÜLÜ KİTABI ÇIKARDI

HAK-İŞ MÜLTECİLER İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM MODÜLÜ KİTABI ÇIKARDI

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde yürütülen Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi kapsamında ‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Modülü’ kitabı çıkarılmıştır.

HAK-İŞ 2014 yılında başlatılan ve özgün bir proje olan “Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu” projesini hayata geçirdi.

HAK-İŞ olarak gerçekleştirdiğimiz tüm projeleri öğrenme ve yenilenme süreçleri anlamında oldukça önemli bir aşama olarak görmekteyiz. Uygulamakta olduğumuz her proje yeni ufuklar açmakta ve farklı bakış açıları kazandırmaktadır.

İnsanı merkeze alan ve insanın ürettiği en önemli değer olan emeği merkezinde tutan HAK-İŞ; doğal afetler, siyasi ihtilaflar, iç savaşlar, ekonomik dar boğazlar gibi çeşitli nedenlerle yurtlarından ayrılmak zorunda kalan mülteci sorununun çözümü için kayda değer çalışmalar yapmaktadır.

Suriye, Irak, Afganistan, Libya gibi Türkiye’nin komşusu olan ve etki alanında bulunan ülkelerde yaşanan savaş ortamı, milyonlarca insanı yerinden yurdundan ederek mülteci durumuna düşürmüştür.

HAK-İŞ olarak ayrımcılık yapılmaksızın tüm insanlara sahip çıkılmasından ve sorunlarına çözüm bulunmasından yanayız.

Büyük çoğunluğu Suriyeliler olmak üzere, 5 milyona yakın mazlum ve mağdur mülteci, sığınmacı insan koruma altında yaşamaktadır.

Türkiye bütün mültecilere kucak açmaktadır. HAK-İŞ olarak da üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirme gayreti ve özverisi içerisindeyiz.

Ülkelerindeki sorun sona ermiş olsa bile, bu insanların çoğunun Türkiye’de kalmak istediği bilinmektedir.

Projemiz ile hem çeşitli sebeplerle ülkesinden ayrılarak ülkemize sığınan göçmen ve mültecilerin Türkçeyi öğrenmelerinin kolaylaştırılması, hem de mesleki eğitim programları ve modülleriyle istihdam piyasasına donanımlı bir şekilde girişlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu amaçla hazırlanan ‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Modülü’ kitabı, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak proje ortağımız COJEP International tarafından konfederasyonumuz HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Modülü kitabının hazırlık sürecine, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Gazi Üniversitesi, İŞKUR, Fransa’dan COJEP International, Almanya’dan  IGMG Hilfs-und Sozialverein e.V. (HASENE Derneği)  ve konfederasyonumuzun uzmanları katkı vermiştir.

Söz konusu kitap sayesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye gelen mültecilerin ülkemize uyum sağlamaları ve adaptasyonu için önemli ölçüde faydalar sağlayacağına inanıyoruz.

Temel eğitimlerin yer aldığı kitap sayesinde göçmenlerin Türkçeyi daha kolay ve anlaşılır biçimde öğreneceğini düşünüyoruz.

‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Modülü’ Kitabının pdf formatı, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in internet sitesi http://www.hakis.org.tr/ adresinin “Yayınlarımız” kısmında yer almaktadır.