Ana Sayfa » Haberler » HAK-İŞ, KİT’LER DAHİL İSTİSNASIZ TÜM TAŞERON İŞÇİLERİ İÇİN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR

HAK-İŞ, KİT’LER DAHİL İSTİSNASIZ TÜM TAŞERON İŞÇİLERİ İÇİN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR

HAK-İŞ çalışmalarını, KİT’lerde ki Taşeron İşçiler Dâhil istisnasız tüm Taşeron işçiler ve Geçici ve mevsimlik işçiler için yapmıştır.

HAK-İŞ olarak bütün çalışmalarımızda, istisnasız tüm taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi olarak istihdam edilmesi, geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması konusundaki kararlılığımızı bütün kongrelerimizde, aldığımız kurul kararlarımızda ve bütün kamuya açık yaptığımız toplantılarda açık ve net bir şekilde ortaya koyduk.

Çalışmalarımızda, Genel Bütçe ile idare edilen kuruluşlar, Özel bütçeli Kuruluşlar, Belediyelerde çalışan taşeronlar, Özel İdarelerde çalışan taşeronlar gibi bir ayrıma gitmedik.

Kölelik Düzeni Olan Taşeron Sorununu Türkiye’nin Gündemine HAK-İŞ Taşımıştır.

HAK-İŞ olarak 2014 yılında Ankara’da 6 binden fazla taşeron işçinin katılımıyla gerçekleştirilen büyük bir organizasyonu ve kampanyayı ortaya koyarak istisnasız bütün taşeron işçilerimizin hakkını elde etme sürecini başlattık.

Türkiye’de Taşeron Gerçeği Araştırmasını HAK-İŞ Yapmıştır.

2014 yılında İlk kez 26 ilde 5 bin 500 taşeron işçinin katılımıyla Türkiye’nin taşeron gerçeğini bir çalışmayla kitap haline getirip kamuoyuyla paylaştık.

2017 yılında Taşeronda Gelecek Beklentisi isimli bir araştırma çalışması daha yaptık.

Taşeron işçilerin gelecek beklentileriyle ilgili bu yıl çok önemli bir çalışmaya imza attık. Yaklaşık 3 bin 500’ün üzerindeki taşeron işçiyle yüz yüze yapılan ankette nasıl bir çözüm istediklerini de öğrenmeye çalıştık.

696 Sayılı KHK’nın Temelleri 2014 Yılında Atılmıştır.

2014 yılında o dönemde Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2014 yılı Temmuz ayında ilk defa 6552 sayılı kanunla taşeron konusunda önemli bir reforma imza atılmasına katkı sağladık.

Özel Sözleşmeli Personel Statüsüne Hayır Dedik

Özel Sözleşmeli Personel yapma gayretleri, hevesleri ve ısrarlarına rağmen konfederasyonumuz bütün platformlarda hem 2015 yılının Mart ayında açıklanan hedeflerin gerçekleşmemesi için hem de daha sonra yapılan seçimlerle kurulan hükümetler nezdinde asla HAK-İŞ olarak ÖSP düzenlemesine karşı olduğumuzu, bunu kabul etmeyeceğimizi, bunu engellemek için her türlü mücadeleyi yapacağımızı kamuoyuna açıkça ilan ettik.

Bu konuda çeşitli kampanyalar yaptık. Her Platformda, Taşeron emekçisi kardeşlerimizin, Kadrolu Kamu işçisi olma beklentilerini anlattık.

Bunu kırmadan yaptık.

Dökmeden yaptık.

Konfederasyonumuza yakışan bir duruşla yaptık.

HAK-İŞ Kadroya Geçiş işlemlerini yakinen takip edecektir.

Yeni yılla beraber, 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle, kadroya geçme işlemleri için başvuru süresi başlayacaktır. Konfederasyonumuz HAK -İŞ tüm sendikaları ile beraber bu sürecin eksiksiz bir şekilde usuletle ve suhuletle tamamlanması için süreci yakından takip edecektir. Uygulamada ve süreçte ortaya değişik sorular çıkmakta ve çıkma ihtimali olacaktır. HAK-İŞ, bu süreçte kanunda ön görülen hakların en geniş şekliyle hayata geçmesi için gayret edecektir..

Kapsam Dışı Kalan 50.000’e yakın KİT emekçisinin de sorunlarını çözüme kavuşturmak için mücadeleye Devam Edeceğiz.

HAK İŞ olarak, Kadroya alınacak olan 900.000 taşeron emekçisi kardeşlerimiz ve aileleri adına sevinç duyarken, aynı kararname ile kapsam dışında kalan bazı özel bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadi teşekküllerinde (KİT) çalışan yaklaşık 50.000 emekçi kardeşimizin de kadroya alınması hususunda mücadeleye devam edeceğiz.

HAK-İŞ mücadeleye yoğun ve etkin bir şekilde devam edecektir.

HAK-İŞ Konfederasyonu sendikal, mücadelede kararlı ve uzun soluklu çalışmaya büyük önem vermektedir.

‘’Taşeron işçilerin tamamı’’ diye yola çıktık. Hükümetimiz gelinen noktada bazı konularda kapsamı genişletti. Hükümet, KİT’ler gibi bir konuda beklenmedik bir kısıtlamaya gitti.

KİT’lerde çalışan taşeron işçilerimizin haklarını elde etmesi ve sorunlarının çözümü yönünde yolunda mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.