Ana Sayfa » Haberler » HAK-İŞ İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

HAK-İŞ İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

HAK-İŞ ile Gazi Üniversitesi arasında “Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması İkili İşbirliği Protokolü” imza töreni gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında 17 Ocak 2018 tarihinde “Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması İkili İşbirliği Protokolü” İmza Töreni gerçekleştirildi.

İmza törenine Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, HAK-İŞ Genel Sekreteri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun ve konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

“TARİHİ BİR PROTOKOLÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün Gazi Üniversitesi ile tarihi bir protokolü gerçekleştiriyoruz. Bizi heyecanlandıran, motive eden yeni adımlar atmaya teşvik eden bu projenin ortaya çıkmasında katkı ve destekleri olan rektörümüze, dekanımıza ve kadın komitesi başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“EĞİTİMLE İSTİHDAM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ÖNEMSİYORUZ”

4. nesil üniversite mantığı içerisinde daha çok yer alması gereken şey olan üniversiteler ile sivil toplum örgütleri, üniversiteler ile sendikalar arasındaki işbirliğini daha ileri boyuta taşımanın gerekliliğini vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ olarak özellikle çalışma hayatıyla ilgili bir iddiamız var. Bu da eğitim-istihdam işbirliğidir. Eğitimle istihdam arasındaki ilişkileri önemsediğimizi ifade ediyoruz. Biz üniversitelerimizle bu işbirliğimizi geliştirmek, güçlendirmek ve sürekli hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.

“BİLİMSEL BİR SENDİKACILIĞI HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

“HAK-İŞ olarak bütün faaliyetlerimizi sadece bugünün sendikacılığıyla ilgili değil, bilimsel bir sendikacılığı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bilimle işbirliği yapmak, bilimsel bir sendikacılığı hayata geçirmek ve geleceğimizi bunun üzerine inşa etmek gibi bir sorumluluğumuz ve iddiamız var. Bunu da üniversitelerimizle gerçekleştireceğiz” diyen Arslan, “Sosyal sendikacılık, sosyal diyalog, birlikte çalışma, çatışma değil uzlaşma, kavga değil barış, birlikte geleceği inşa etme, birlikte çalışma, işverenleri rakibimiz olarak değil ortağımız olarak gören, sosyal ortaklık kavramlarını tartışan yerli ve milli bir duruş sergilemeye çalışan bir HAK-İŞ olarak bu öncelikli bizim görevimiz olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ülkemizdeki ve dünyadaki ortak temel sorunlardan bir tanesinin kadına yönelik sorunlar olduğunu vurgulayan Arslan kadına yönelik şiddetle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Dünyanın her köşesinde düzeyi ve şekli farklı olsa da ne yazık ki kadınlar dünyanın her yerinde hedef ve mağdur durumdalar. Biz HAK-İŞ olarak hem kadın çalışmaları ve hem de çalışan kadınların sorunlarına yönelik yaptığımız çalışmalarımız, projelerimiz ve hedeflerimiz kadın konusunda daha belirgin hale gelmiştir. Özellikle 8 Mart Dünya Kadın Emekçileri Günü ve diğer bazı projelerle ülkemizde çalışan kadınlar başta olmak üzere kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konuları gibi konularda neler yapabileceğimiz konusunda sadece konuşarak değil, projeler kanalıyla, yayınlarla, hedeflerimizle, belirlediğimiz kadın stratejisi belgesiyle, genel kurulda aldığımız kararlarla, yönetim kurulunun ortaya koyduğu hedefler ve kararların hayata geçirilmesi konusundaki samimiyetimiz ve çabalarımız, kadın konusundaki etkin ve aktif bir şekilde bizim çizdiğimiz istikamette ortaya koyulan çabalar bizi belli bir aşamaya taşımıştır.”

Arslan, “Doktora ve daha üst düzeydeki akademisyenlerimizi, hocalarımızı teşvik etmek, belli alanlarda bu konuda onların tecrübelerini, birikimlerini, çabalarını ödüllendirmek adına bir proje gerçekleştiriyoruz. Ben bu projenin ilk ama son olmayacağını biliyorum. Mutlaka yenilerini gerçekleştireceğiz. Üniversite-sendika, üniversite-konfederasyon üniversite-işçi işbirliği için de bunu iyi bir fırsat olarak görüyoruz. O nedenle bu projenin kapsamından, mali yapısından ve kapsadığı alandan çok daha büyük bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ’LE YENİ PROJELER YAPMAYA AÇIĞIZ”

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, “HAK-İŞ bir işçi konfederasyonu olmakla birlikte olaya haklar ve sorumluluklar bağlamında bakmamız gerektiğini anlatan bir konfederasyondur. Hakkın olduğu yerde hak iddiasında bulunduğumuz noktada sorumluluklarımızın da farkında olmamız gerekiyor. Bunun hem işçi hem de işveren ayağında olması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Uslan, “İmzalanan bu protokolün çok daha kuşatıcı ve kapsamlı, ülke adına haklar düzleminde sadece kadını değil, insan olarak herkesi kuşatıcı ve verimli projelerin de bir başlangıcı olacağına inanıyorum. Bu proje ile HAK-İŞ’le yeni projeler yapmaya da açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“PROJEMİZLE FARKINDALIĞI ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ”

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun, HAK-İŞ’le yürütmüş oldukları kadın politikaları ve kadın temelli olarak sendikal bağlamda yaptıkları çalışmaların imza protokolünün temelini oluşturduğunu anlatarak, “Projemiz ile Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin özellikle kadın temelli politika geliştirmede fikir üretmelerini desteklemek ve onların farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Gençlik temasıyla birlikte özellikle yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan Türkiye’nin bütün üniversitelerinde her alanda başvuru mümkün olacak. Projemiz kapsamında 8 Mart Dünya Kadın Emekçileri Günü’ne yönelik bir hedefimiz var. HAK-İŞ’le birlikte sadece şiddet konusunun değil diğer sosyal konuların da yer alması açısından uygulanabilir bir proje oluşturduk” sözlerine yer verdi.