Ana Sayfa » Haberler » HAK-İŞ, EYT DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİNİ BİR RAPORDA TOPLADI 

HAK-İŞ, EYT DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİNİ BİR RAPORDA TOPLADI 

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunun çözüme kavuşturulacak olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan Tasarıya ilişkin önerilerini sıraladı. Arslan, Konfederasyonumuzun talep ve önerilerinin komisyon çalışmalarında dikkate alınmasını talep etti.

Arslan, 1999 öncesi işe girişi olanların prim şartı gözetmeksizin emekliliğinin sağlanmasından, 696 Sayılı KHK ile kadroya geçirilen çalışanların emeklilik haklarından, staj ve kadınlar için doğum borçlanmasına kadar EYT kapsamında ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için taleplerinin dikkate alınmasını istedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ile 8.9.1999 tarihinde ve bu tarihten önce çalışmaya başlayanların ve ilgili tarihten sonra mevzuat kapsamında sigorta başlangıç tarihini geriye götürenlerin yaş şartının kaldırılması, emekliliği hak ettikten sonra çalışmaları halinde SGDP teşvikinin sağlanması, kamu kurumlarında sürekli işçi olarak çalışanların emeklilik için aranan prim ödeme, sigortalılık süresi ve yaş koşullarını sağlamaları iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümlerin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ, 1999 yılında emekliliğe hak ediş şartlarına ilişkin yapılan yasal düzenlemenin çalışanlar açısından yaratmış olduğu sorunları dile getirerek günümüze kadar çözüm arayışı içerisinde bulunmuştur.

696 Sayılı KHK ile taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir düzenleme yapılarak, zorunlu emeklilik uygulamasından vazgeçilmesine ilişkin talebimizi de her platformda dile getirdik.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in baştan itibaren talep ettiği şekilde her iki konunun da çözüme kavuşacak olması ve mücadelemizin başarıya ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal güvenlik sistemimizin milyonlarca emekçiyi ilgilendiren söz konusu düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Konfederasyonumuz Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına aşağıdaki görüşlerimizi paylaşmış bulunmaktayız.

  • 1999 öncesi işe girişi olanların prim şartı gözetmeksizin emekliliği sağlanmalıdır. 
  • Düzenleme kapsamında emekliliğe hak kazananların kıdem tazminatına ilişkin mevcut haklarında geriye gidişe neden olunmaması için mevcut uygulama korunarak ve emekliliğe ayrılmak isteyenlerin kıdem tazminatı ödemeleri geciktirilmeden, eksiksiz ve tek seferde yapılmalıdır.
  • Düzenleme kapsamında emekli olacakların aylıkları 2023 yılı enflasyon farkı ve refah payı çerçevesinde iyileştirilmelidir.
  • 696 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden sonra zorunlu şekilde emekliliğe sevk edilerek, iş sözleşmesi sona erdirilen işçilerin çalıştıkları kurumlara tekrar dönebilme imkanı sağlanmalıdır.
  • 5620 Sayılı Kanun kapsamında çalıştırılan işçilerin emekli aylığına hak kazanmaları halinde kadınlarda 56, erkeklerde 58 yaşını doldurmuş olanların iş sözleşmeleri sona ermektedir. Bu kapsamda çalışan işçilerin de çalıştıkları kamu kurum kuruluşları veya şirketlerce sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılmalıdır.
  • Staj ve çırakların uzun vadeli sigorta kolları açısından borçlanma imkânına ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır.
  • Kadınlar için doğum borçlanması sigorta başlangıç şartı olmaksızın sağlanmalıdır.
  • Salgın döneminde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların eksik primlerini borçlanabilmeleri için yasal düzenleme yapılmalıdır.
  • Emeklilik sonrası çalışanların alacakları ücretlerinden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Prim oranı düşürülmelidir.
  • Emekli aylığı alt limiti asgari ücret düzeyine çekilmelidir.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ‘Emekliliğin yükümlülük değil hak’ olduğuna inanıyoruz.  Bu açıdan, emeklilik yaş ve şartların belirlenmesinde çalışanların işsizlik ve yoksulluğa karşı korunmasını hedefleyen yeni bir model oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.

TBMM, Plan ve Bütçe Başkanlığında görüşülmekte olan kanun teklifi ile 1999 öncesi sigortalıların emekliliğe erişimine ilişkin ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilerin emeklilik için aranan prim ödeme, sigortalılık süresi ve yaş koşullarını sağlamaları ile iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi olumlu buluyor ve destekliyoruz.

Bununla birlikte yapılacak düzenlemede Konfederasyonumuzun taleplerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmelerde dikkate alınmasını talep ediyoruz.”