Ana Sayfa » Haberler » HAK-İŞ 1 MAYIS BİLDİRİSİ’NDE TALEPLERİNİ SIRALADI

HAK-İŞ 1 MAYIS BİLDİRİSİ’NDE TALEPLERİNİ SIRALADI

HAK-İŞ, 1 Mayıs haftası kutlamaları kapsamında 1 Mayıs Bildirisini teşkilatı ve kamuoyu ile paylaştı.

HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde, “Emekçilerin hakkı için, daha fazla gelir güvencesi ve adaletin tesis edilmesi için, sosyal ve ekonomik refah için, sorunların çözümü için taleplerimizi Türkiye’de 81 ilde ve dijital platformlarda sunuyoruz” denildi. Bildiride çalışma hayatı ve ülke gündemine ilişkin öneriler sıralandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 1 Mayıs haftası kapsamında hazırladığı 1 Mayıs Bildirisi, dijital platformlarda, illerin meydanlarında, işyerlerinde ve Türkiye’nin her yerinde okunacak.

HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde çalışma hayatına ve ülke gündemine ilişkin şu taleplerde bulunuldu:

“- Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz.

– Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

– Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz.

– Güvenceli esneklik düzenlemelerinin insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını istiyoruz.

– Mevcut işyerlerinin ve çalışanların dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için adil bir geçişi mümkün kılacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz.

– Kamu çerçeve protokolünün kalan maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz.

– Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında KİT’lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesini istiyoruz.

– 6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alan kamu işçilerinin kapsamına belediye şirketlerinde çalışanların da dahil edilmesini istiyoruz.

– Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesini talep ediyoruz.

– Tekelci yapıda bulunan sosyal diyalog mekanizmalarının katılımcı bir anlayışla yeniden oluşturulmasını talep ediyoruz.

– COVID-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz.

– İşyerle rinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz.

– Kayıt dışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesini istiyoruz.

– İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulmasını istiyoruz.

– Ülkemiz çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun şekilde istihdam seferberliği oluşturulmasını talep ediyoruz.

– Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara yönelik tedbirler alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz.”

“Emekçileri, HAK-İŞ ile Birlikte Mücadeleye Davet Ediyoruz”

HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde, tüm emekçiler, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için HAK-İŞ ile birlikte mücadeleye davet edildi. Bildiride,

“Bizler; daha fazla dayanışma, daha çok refah, daha çok güvenceli istihdam, daha çok iş güvenliği ve sağlığı, örgütlü toplum ve daha güçlü bir Türkiye için 1 Mayıs’ta yine meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. Tüm emekçilerimizle hep birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. HAK-İŞ olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız”