Ana Sayfa » Haberler » “ÇOCUK İŞÇİLİĞİ, TOPLUMSAL; İNSANİ VE AHLAKİ BİR SORUNDUR”

“ÇOCUK İŞÇİLİĞİ, TOPLUMSAL; İNSANİ VE AHLAKİ BİR SORUNDUR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Arslan, yaptığı açıklamada; “Çocuk işçiliğinin; küresel, toplumsal, insani ve ahlaki bir sorun olduğu gerçeğini unutmamalıyız ve çocuk işçiliğine neden olan temel sorunlara odaklanmalıyız” dedi.

12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Genel Başkanımız Mahmut Arslan, şu görüşlere yer verdi:

“Çocuk işçiliği sorunu, tüm dünyada yaşanan küresel bir sorundur. Hemen hemen her ülkede ortaya çıkan bu sorun, toplumsal, insani ve ahlaki sorunları da beraberinde getirmektedir. Nitekim, çocuk işçi sayısı tüm dünyada giderek artmış ve ILO raporlarına göre, 160 milyona ulaşmıştır. HAK-İŞ olarak, çocuk işçiliğine neden olan temel sorunlara küresel bir bakış açısıyla odaklanmamız gerektiğini belirtmek istiyoruz.

Şüphesiz çocuklarımızın hayal dünyaları oldukça geniştir. Çocukların hayal dünyasının zenginliği, tarımda, sanayide işçi olarak çalışmak değil, parklarda, okullarda, kütüphanelerde çocuk olarak var olmaktır. Özellikle gezici mevsimlik tarımda çalışan çocukların çadırlarda yaşamak durumunda olduğunu da göz önünde bulundurursak, yaşam koşullarının da ne kadar zor olduğunu görmekteyiz. HAK-İŞ olarak, çocuk işçi sorunun çözümüne bu açılardan da bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Yarınlarımız olan çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmeli, onları rahat ettirecek yaşam alanlarını hazırlamak için daha fazla hassasiyet duymalıyız.

Sendikal örgütlenmenin çocuk işçiliğinin önlenmesi için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sendikal örgütlenme, hak ihlallerinin önüne geçilmesini, yoksulluğun önlenmesini, hakların ve özgürlüklerin geliştirilmesini sağlamaktadır. İşte bu sebeple, sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesinin çocuk işçiliğini önlemede kilit bir role sahip olduğunu düşünüyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çocuk işçiliğiyle mücadele için bütün çalışanları sendikalı olmaya davet ediyoruz.

Araştırmalar gösteriyor ki, çocuk işçiliği çocuğun eğitim, sağlık gibi temel haklarına erişimini engellemekte, çocuğun fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne zarar vermektedir. Yapılan araştırmalar, Türkiye’de çocuk işçilerin yüzde 45 gibi bir oranının mevsimlik tarımda çalıştığına işaret etmektedir. Tarımda çalışan çocukları hizmet sektöründe ve sanayide çalışan çocuklar izlemektedir. Genel itibariyle, çocukların çalışırken çok fazla risk taşıdıklarını, eğitim, sağlık, oyun gibi en temel haklarından mahrum kaldıklarını unutmamak önemlidir.

HAK-İŞ olarak, bir çocuğu korumanın toplumsal bir sorumluluğumuz olduğunu ve bu sorunun çözümünde sivil toplum aktörlerine önemli sorumluluklar düştüğünü biliyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, çocuk işçiliğinin toplum üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve çocuk işçiliği ile mücadele konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bilinçlendirme çalışmaları yapmaktayız. Kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalar yürütmekteyiz. HAK-İŞ olarak, çocuk işçiliği sorunu çözüme kavuşana kadar bu çalışmalarımıza hassasiyetle devam edeceğiz.”