Ana Sayfa » Haberler » ARSLAN, ÖZBEKİSTAN’DA HAK-İŞ’İ ANLATTI

ARSLAN, ÖZBEKİSTAN’DA HAK-İŞ’İ ANLATTI

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 24-26 Nisan tarihlerinde Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te Özbekistan Sendikalar Federasyon’u tarafından gerçekleştirilen “Eylem Stratejisi ve Güçlü Sosyal Politika; Özbekistan Tecrübeleri” toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Arslan, istihdamın ve reel gelirin sürekli olarak artırılması aracılığıyla vatandaşların aktif sosyal korunması için Türkiye ve HAK-İŞ’in nasıl çalışmalar yürüttüğü konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Arslan, Özbekistan ile Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Özbekistan Sendikal Hareketiyle yakın işbirliği içinde bulunduklarını ve ilerleyen zamanlarda bu ilişkileri daha da geliştireceklerini vurguladı.

“İSTİHDAM YARATILMASI KADAR KALICI OLMASI DA ÖNEMLİDİR”

İstihdamın yaratılması kadar kalıcı olmasının da önemli olduğunu belirten Arslan, “İstihdamın yatırımlarla desteklenmesi gerekir. Eğer istihdam seferberliği yatırım ve üretimle desteklenmezse bu yönde yapılacak olan çalışmalar kalıcı olmaz. O zaman istihdamda sürekli bir artış yakalanamaz. Bununla birlikte, istihdamla birlikte ücret seviyelerinin artması, çalışanların emeklerinin karşılığını almaları gerekmektedir. Bu bağlamda HAK-İŞ olarak, istişare ve ortak akılla oluşturulacak hedeflerin ve stratejilerin önemine inanıyoruz” dedi.

“SOSYAL DİYALOG KAVRAMININ İÇİNİN DOLDURULMASI GEREKİYOR”

Sosyal korumalar güçlendirilirken işgücü piyasasına girişleri kolaylaştıracak düzenlenmelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Arslan, “Küreselleşme, dijitalleşme, Endüstri 4.0 gibi önemli kavramlar insanileştirilemezse, insan onuruna yakışan düzgün iş kavramıyla içi doldurulmazsa bütün olumlu gelişmelerin faturasını çalışanlar ödemek zorunda kalacaktır. Bu konuda sosyal diyalog kavramının içinin doldurulması gerekmektedir. Sosyal korumaları güçlendirmemiz gerekmektedir. Ancak, sosyal korumalar güçlendirilirken, insanların insan onuruna yakışır işlerde istihdam edilebilmeleri kolaylaştırılmalıdır” diye konuştu.

“KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE ETMENİN EN ÖNEMLİ YOLLARINDAN BİRİSİ DE SENDİKAL ÖRGÜTLENMEDİR”

“Kayıt dışı ile mücadele etmenin en önemli yollarından birisi de sendikal örgütlenmedir. Bu bağlamda, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılarak, çoğulcu ve temsiliyetin fazla olduğu bir sendikal yapıya geçilmelidir” diyen Arslan, “Sendikalaşma, örgütlenme ve toplu sözleşmeler çalışma hayatındaki bütün olumsuzluklara karşı bir çare, bir çözümdür. Sendikal mücadeleyi daha da yaygınlaştırmamız gerekiyor ve bütün alanlarda sendikal mücadeleyi daha da tahkim ederek güçlendirmemiz gerekiyor. Sendikal mücadeleyle beraber toplu sözleşme düzenini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Küresel alandaki saldırılara karşı, bu alanda üzerimize yıkılan zorluklara karşı mücadele edeceğimiz en önemli argümanlardan bir tanesi sendikal mücadeledir” ifadelerini kullandı.

“TAŞERON SİSTEMİNDEN VAZGEÇİLMESİ TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDAKİ EN BÜYÜK REFORMDUR”

Taşeron sisteminden vazgeçilmesinin Türk çalışma hayatındaki en büyük reform olduğunu ve HAK-İŞ’in taşeron işçilerin kadroya geçirilmeleri için çok büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Arslan, “Türkiye’de 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya alınması,  geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması ile çalışma hayatında ivme yaratılmıştır. Türkiye, kamuda ve yerel yönetimlerde taşeron düzenlemesine son vererek çalışma hayatında büyük bir reforma imza atmış ve yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. HAK-İŞ bu süreçte çok büyük bir mücadele vermiştir. Gelinen nokta itibariyle çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığını almış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ, TÜRKİYE’NİN EN ETKİLİ SOSYAL ORTAĞIDIR”

HAK-İŞ’in Türkiye’nin en etkili sosyal ortağı olduğunu vurgulayan Arslan şunları kaydetti: “HAK-İŞ olarak, istihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirlerin alınması, çalışma hayatındaki mevcut sorunlara ilişkin çözüm yollarının geliştirilmesi, çalışanların mesleki eğitimlerinin geliştirilmesi, mesleklerin tanınması, kadınların, engellilerin, gençlerin, mültecilerin işgücü piyasasında daha fazla yer almalarının sağlanması, mesleki yeterlilik sisteminin geliştirilmesi, Türkiye’de daha çok ve daha iyi işlerin hayata geçirilmesi ve çalışma hayatının diğer tüm konularında etkin bir role sahiptir. Tenkit etmekten çok öneri geliştiren, politika ve projeler üreten, vizyon ve misyonumuzu bu çerçevede geliştiren bir konfederal yapıya sahibiz.”

“HAK-İŞ, ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA İŞBİRLİKLERİNİ GELİŞTİRMEKTEDİR”

HAK-İŞ’in sadece ulusal alanda değil aynı zamanda uluslararası alanda da işbirliklerini geliştirdiğini anlatan Arslan, “Başta ülkemizdeki  sendikalar  olmak üzere, dünya  sendikaları arasındaki işbirliği alanlarını genişletmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek son derece önemlidir. Şirketler artık uluslararası şirketler haline gelmektedir. Küresel sermayenin uluslararası dolaşım ve birliktelikleri hızlandırdığı bir çağda emeğin uluslararası dayanışması zorunluluktur.

HAK-İŞ, üyesi olduğu Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) ve Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC), PAN-Avrupa Bölgesel Konseyi (PERC), Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya-Pasifik (ITUC-AP), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (AB-KİK) ile bugüne kadarki etkin işbirliğini ve diyaloglarını önyargısız, emek diplomasisi anlayışıyla küresel ve bölgesel temelde çeşitlendirerek geliştirme kararlılığı içerisindedir” dedi.

Toplantının ardından Arslan, TRT Taşkent Televizyonu, Özbekistan 24 Televizyonu ve Özbekistan’da yer alan yazılı basın kuruluşları ve radyolarına açıklamalarda bulundu.