Ana Sayfa » Haberler » ARSLAN, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

ARSLAN, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencileriyle 16 Mayıs 2022 tarihinde HİZMET-İŞ Genel Merkezimizde bir araya geldi.

Arslan, öğrencilere, Türkiye’de sendikal mücadele ve bu mücadelede HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in yerini anlattı.

Arslan: “Küreselleşmeyi insanileştirmeye çalışıyoruz”

HİZMET-İŞ’in 250 bine yakın üye sayısıyla Türkiye’nin ve HAK-İŞ’in en büyük işçi sendikası olduğunu belirten Genel Başkanımız Mahmut Arslan; “HAK-İŞ 46, sendikamız 44 yaşında. Yarım yüzyıla yaklaşan bir tarihimiz var. HAK-İŞ’i diğerlerinden farklı kılan, 20. yüzyılın fırsatları ve zorluklarının farkında olan bir örgüt olmasıdır” dedi.

Dünyanın küreselleşmesi ve dijital dönüşümü ile birlikte hızlı bir değişim sürecinin yaşandığına işaret eden Arslan, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in dünyadaki değişim süreçlerine direnç gösteren bir örgüt olmadığını, aksine, küreselleşmeyi insanileştirmeye çalışan emek örgütü olduğunu söyledi

“Adalet, hak ve özgürlüğün önde olduğu yeni bir dünya inşa etmek istiyoruz”

Neoliberalizme karşı yeni bir dünyanın ihtiyaç olduğunu vurgulayan Arslan; “Bugün bize dayatılan dünyanın bizi temsil etmediğine inanıyoruz. Adaletsizliklerin, eşitsizliklerin, sömürünün ve insan hakları ihlallerinin olduğu bir dünya bizim dünyamız olamaz. Onun için adaletin, hakların ve özgürlüklerin önde olduğu yeni bir dünya inşa etmek istiyoruz. Bunu da erdemli bir sendikal inşa ile başarabiliriz” diye konuştu.

“Tüm insanları kuşatacak bir sendikal anlayışı temsil ediyoruz”

Erdemli sendikacılığı HAK-İŞ’in “Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mağdur ve mazlumlarının bizden alacağı var” kararından yola çıkarak inşa edeceklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti: “HAK-İŞ olarak dili, dini, rengi, inançları, kültürü ne olursa olsun tüm insanları kuşatacak bir sendikal anlayışı temsil ediyoruz. Evrensel bakış açımız bizi bu noktaya itiyor. Sekiz asır önce yaşayan Mevlâna Celalettin-i Rumi’nin pergel metaforu bizim için yol haritasıdır. Mevlana, ‘Biz pergel gibiyiz. Pergelin sabit ayağı bizim kültürümüzde, medeniyetimizde, değerlerimizde ve temel müktesebatımızda sımsıkı dururken, yetmiş iki milleti gezeriz’ diyor. Biz, bir yönümüzle ülkemizin yerli ve milli konfederasyonuyuz, bir yönümüzle de evrensel bir sendikal anlayışı temsil ediyoruz. Bin yıldır bu coğrafyayı bize vatan yapan değerleri, bizden önce yaşamış medeniyetlerin müktesebatını da içine alan tarihî Anadolu coğrafyasında, yerli ve milli sendikal yapıyı modern kavramları da içine katarak oluşturmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın çatışmacı, birbirini yenmek üzerine oluşturulmuş sendikal süreçlerini bir tarafa koyup, yenidünya düzeninin, küreselleşmenin ve dijitalleşmenin getirdiklerine karşı kendimizi yeniden oluşturmamız gerekiyor. Soğuk Savaş Dönemi’nin ve klasik sendikal hareketin önümüze koyduğu bir kısım yaşanmış gerçekler var, artık bunlar 21. yüzyıla cevap veremiyor. İdeolojik türküler söyleyerek, sloganlar atarak, meydanlardan itiraz ederek sorunlar çözülemez. İşçilerin çalışma biçimleri ve iş yeri kavramları artık değişti. Biz, işçi-işveren ilişkilerini çatışma üzerine değil, uzlaşma üzerine inşa etmek istiyoruz. İşçiler ve kamuoyu bizden çatışma değil, birlikte çalışma istiyor. Onun için sendikamızda ve konfederasyonumuzda en sihirli kavram; ‘Sosyal Diyalog.’ HAK-İŞ’in diğer konfederasyonlardan farkı şu ki; 21. yüzyılı doğru anlayan, doğru çözümler içinde çaba sarf eden ve yeni bir dünyaya ihtiyaç hisseden bir bakış açımız var.”

“İşverenleri sosyal ortak olarak görüyoruz”

Arslan, HİZMET-İŞ Sendikası olarak hiçbir sorunun çözümsüz olmadığına inandıklarını ifade etti.

İşverenleri sosyal ortak olarak gördüklerini dile getiren Arslan, sözlerine şu cümlelerle devam etti: “Bütün sorunlara çözüm vardır. Sadece yolu ve yöntemi bulacaksınız. Hiçbir toplu iş sözleşmesi asla ve asla çözümsüz değildir ama siz bunu çözmek için üreteceksiniz. Biz, işverenleri çatışarak ezeceğimiz, yeneceğimiz, yok edeceğimiz rakipler olarak değil, sosyal ortaklar olarak görüyoruz. İşçi-işveren gruplarının sosyal ortaklık kavramı etrafında bir arada olması gerekiyor. Bütün bu işçi-işveren ilişkilerine getirdiğimiz yeni yaklaşım, sosyal ortaklık kavramı, sosyal diyalog kavramı, bütün bunlar bizim için farklı bir sendikal bakış açısının temel işaretleridir.”

“Üniversitelerle sendikal ilişkiyi sürdürülebilir kılmak istiyoruz”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in üniversitelerle olan ilişkilerini daha sürdürülebilir hâle getirmeyi amaçladıklarını, öğrencilere konfederasyonumuz ve sendikamız bünyesinde staj imkânı sunduklarını kaydeden Arslan; “HAK-İŞ olarak üniversitelerle sendikal ilişkiyi sürdürülebilir hâle getirmeyi istiyoruz. Akademik dünya ile işçilerin bir araya gelmesi gerekiyor. Biz, üniversitelerle işçi hareketinin iş birliğini savunuyoruz ve bunu daha ileriye taşımamız gerektiğini düşünüyoruz. Konfederasyonumuzun her biriminde bir tane stajyer arkadaşımız sendikal hareketi sahada görme ve yakından tanıma imkânına sahip oluyor. Bunu HİZMET-İŞ Sendikamızda da gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ, Çalışma Ekonomisi’nde öğrenim gören gençler için büyük fırsat”

Çalışma Ekonomisi öğrencilerinin HAK-İŞ’te staj yapmalarının onlar için büyük avantaj oluşturduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu: “Küreselleşmenin, dijitalleşmenin, Soğuk Savaş Dönemi’nden sonraki yenidünya düzeninin önümüze koyduğu fırsatları veya sorunları çok doğru analiz edip buna göre çözümler üretmek zorundayız. HAK-İŞ, bunu yapmaya çalışıyor. Çalışma Ekonomisi’nde öğrenim gören gençlerin en büyük fırsatları da bu. Endüstriyel ilişkiler sistemimizi dışarıdakilere göre çok iyi tanıyorsunuz. O zaman bu sisteme ne katabiliriz? Bu sistemi nasıl geleceğe taşıyabiliriz? Bu da bize düşüyor. Onun için biz, gelecekte Türk endüstriyel ilişkilerini çağdaş, demokratik ve uluslararası gelişmiş ülkelerin ayarına taşıyabilme adına yapmamız gerekenleri yapıyoruz. O yüzden uluslararası sendikal hareketin hem dilini hem ilkelerini hem de genel bakış açılarını temsil eden tek kuruluşuz. Bu tabi zor bir iş. Bu zorluğu aşmanın yolu dünyayı tanımaktan geçiyor.”

Keskin: “Sosyal sendikacılığı ön plana çekmeye çalışıyoruz”

Sendikamızın eğitim konusunda diğer sendikalarla kıyaslanamayacak ölçüde önde olduğunu söyleyen Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, “Sendikamız sadece toplu sözleşmeleri yapan, toplu sözleşmeden sadece üyelerine maddi haklar kazanan yapıda değil. Biz, sendikacılığı farklı bir mecraya çekmeye çalışıyoruz. Diyaloglarla sosyal sendikacılığı ön plana çekmeye çalışıyoruz. Bu sendika Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı’nın adına okul yaptırmaktan, Filistin’de yetimhane yaptırmaya kadar her alanda hassas bir sendikadır. İnsanların sendikalara bakış açıları hiç de olumlu yönde değil. Biz, bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın öğrencilerin sorularını cevaplamasının ardından uzmanlarımız sendikamız hakkında öğrencileri bilgilendirdi.