Ana Sayfa » Haberler » HİZMET-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

HİZMET-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

HİZMET-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu, 17 Eylül 2022 tarihinde, Ankara’da, Sendikamızın Emek Konukevi tesislerinde toplanarak aşağıdaki kararları Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi olarak kamuoyu ile paylaşmayı uygun bulmuştur.

 

  • Ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiği gerçeğini değerlendiren Başkanlar Kurulumuz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümüne gireceği 2023 yılına, devletimizin ve milletimizin son derece kritik bir eşiği atlamak suretiyle vasıl olacağına dikkatleri çekerek, ülke olarak her zamankinden çok daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğinin altını bir kez daha çizmektedir.

 

  • En başta işsizlik ve enflasyon olmak üzere ekonomik sorunlara odaklanılmasına ve bilhassa ücret-fiyat dengesinin acilen kurulması gerektiğine vurgu yapan Başkanlar Kurulumuz, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın “vergi dilimleri yüzde 10 ile geçici bir süre sınırlandırılsın” çağrısını yinelemektedir. Finansal mali aygıtlara başvurulmasından ziyade, üretimin teşvik edilmesine ve verimliliğin yükseltilmesine yönelik önlemler alınması gerektiğine işaret eden Başkanlar Kurulumuz, kaynakların istihdama yönelik yatırımlara teksif edilmesinin ekonomide kalıcı bir rahatlama yaratacağını öngörmektedir.

 

  • İşkolumuzda kapsamlı bir TİS süreci yürütülmektedir. HİZMET-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu olarak, bütün toplu görüşmelerin diyalogla, masada çözüme kavuşturulmasının öncelikli hedef olduğu belirtilmektedir. Ancak uzlaşmaz tavırlarda ısrar edildiği ve diyalog kanalları kapatıldığı takdirde, grev seçeneği de dahil, her türlü yasal-demokratik girişim ve eylemleri yürütmeye yönelik HİZMET-İŞ Sendikası’nın kararlı, azimli ve hazırlıklı olduğu beyan edilmektedir.

 

  • 696 Sayılı KHK ile 900 bin taşeron işçisi kamu işçisi yapılırken, 70-80 bin civarında işçinin kapsam dışında bırakılması büyük bir eksiklik olmuştur. Çünkü KİT çalışanları, çağrı hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi çalışanları, kamu kurumlarının yemekhane hizmetlerinde çalışanlar, kamu kurumlarında araç ve şoför teminine dayalı ihalelerde çalışanlar ile personel teminine dayalı olmayan ihaleler kapsamında çalışanlar ve 4 Aralık 2017 tarihinde fiilen çalışmayan yedek personeller kadro düzenlemesinden yararlanamamışlardır. Kadro düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlarımız halen sendikamızın ve konfederasyonumuzun kapısını çalmaya devam etmektedir.

 

Kapsam dışında kalanların kadroya alınabilmeleri için yeniden bir çalışma yapılmalı, kapsam dışında kalan işçilere de kadro verilmelidir.

 

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında eskiden beri kadrolu çalışanlar, 696 Sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılanlar ile mahallî idarelerin sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olan işçilere 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılmasına karşın, mahallî idarelere ait şirketlerde aynı işyerlerinde, aynı işleri yapan işçilere ilave tediye ödemesi yapılmaması hakkaniyete de aykırılık teşkil etmektedir.

 

HİZMET-İŞ Sendikası olarak, işçiler arasında ayrımcılığa, işyerlerinde çalışma barışının ve huzurun bozulmasına neden olan bu düzenlemeden vazgeçilmesini, mahallî idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere de 6772 Sayılı kanun kapmasında ilave tediye ödenmesi konusunda gerekli yasal düzenlemenin acilen yapılmasını talep ediyoruz.

 

  • 696 KHK ile belediyelerimizin şirketlerinde istihdam edilen arkadaşlarımızın zorunlu emeklilik mevzuatına tabii tutulması, tayin ve becayiş konusundaki eksikliklerin farkındayız ve bunların düzeltilmesini istiyoruz. Aynı kurumda çalışan, 696 Sayılı KHK kapsamında olan ve olmayan işçilerin çalışma koşulları bakımından farklı işlemlere tabi tutulması, hakkaniyete aykırıdır. Çalışanlar arasında eşitliğin sağlanması, yetişmiş çalışan istihdamının korunması, performans ve verimliliğin artırılması için, işçilerin çalışma sürelerinin emekliliklerini hak ettikleri süre ile sınırlandırılması uygulaması kaldırılmalıdır.

 

696 Sayılı KHK ile kadro alan üyelerimizin nakil ve tayin konusunda yaşadıkları sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulmasını ve çalışma sürelerinin emekliliğe hak kazandıkları tarih ile sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemenin iptal edilmesini istiyoruz.

 

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarını da yakından biliyor ve tam çözümü için mücadele ediyoruz. Mevsimlik işçilerin hizmet akitleri mevsim ve kampanya süresi sonunda askıya alınmaktadır. Bu sürede işçilerin sosyal güvenlik primleri ödenmemektedir. Mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde işsiz sayılmalarının sağlanması ve prim ödeme koşuluna bağlı yararlanamadıkları haklardan faydalanabilmesi için hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz.

 

  • HİZMET-İŞ Sendikası, 17 Aralık 2022 tarihinde 14. Genel Kurulu’nu icra edecektir. Sendikamız 14. Genel Kurul ile ilgili tüm hazırlıklarını coşku ve heyecanla sürdürmektedir.

 

  • HİZMET-İŞ Sendikası 11. Genel Kurulu’nu “ÖRGÜTLENME… ZİRVE YAPABİLİRİZ” mottosu ile idrak etmiştir. 12. Genel Kurulu’nda, “ERDEMLİ BİR SENDİKAL İNŞA İÇİN İŞKOLU ZİRVESİNDEN TÜRKİYE ZİRVESİNE” hedefini öngörmüştür. Genel Kurulu’nun açılışını “ERDEMLİ BİR SENDİKAL İNŞANIN EMEKÇİLERİ BİRLEŞİN” mottosu ile kamuoyuna takdim etmiştir.

 

  • HİZMET-İŞ Sendikası, Genel Kurulu’na, Genel Başkan Mahmut Arslan’ın yönetim ve liderliğinde, çok daha büyük ve çok daha yüce hedefler belirleyerek hazırlanmaktadır. İşkolu zirvesinden sonra ülke zirvesine yerleşen Hizmet İş Sendikası, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılından itibaren, bölgemizin ve küremizin en etkili sendikal kuruluşu olma misyonunu ifa etme kudret ve maharetini sahiplenmeye hazırlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle birlikte, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın liderliğinde bölgemizin ve küremizin aydınlık yarınlara doğru yürüyüşüne öncülük etme misyonunu omuzlama azmiyle, 14. Genel Kurulu’nu icra edecektir.

 

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.