Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » Toplu İş Sözleşmeleri » İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN DEĞERLİ ÜYELERİMİZ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN DEĞERLİ ÜYELERİMİZ

İstanbul BŞB ve bağlı işyerlerinde TİS ile ilgili üyelerimizi ve teşkilatımızı bilgilendirmek için Genel Yönetim Kurulumuz açıklamalarda bulunmuştur.

SENDİKAMIZIN DEĞERLİ ÜYELERİ;

Sendikamız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı işyerlerinde toplu iş sözleşmelerinin uygulanması ve yaşanan süreç bakımından, üyelerimizi ve teşkilatımızı bilgilendirmek amacıyla açıklama yapmayı uygun bulmaktadır. Buna göre;

 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi yapmak üzere, sendikamıza, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetki tespit yazısı verilmiştir.
 2. Belediye-İş Sendikası’nca Sendikamıza verilen yetki tespit yazısına, itiraz edilmiştir.
 3. İstanbul 1. İş Mahkemesince, bir kısım alt işveren çalışanları, çalışan sayısına ilave edilmek suretiyle, yetki tespit yazısının iptaline karar verilmiştir.
 4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, sendikamıza, yeniden yetki tespit yazısı verilmiştir. Tespit yazısına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsilen MİKSEN-Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası tarafından, itiraz edilmiştir. İstanbul 1. İş Mahkemesince davanın reddine karar vermiştir.
 5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, sendikamıza, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yapmak üzere kesin yetki belgesi verilmiştir.
 6. Sendikamızın talebi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce, Sendikamız HİZMET-İŞ ile İETT Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış olan toplu iş sözleşmesi esas alınmak suretiyle avans uygulaması yapılmıştır. Avans uygulaması, ileride yapılacak olan toplu iş sözleşmesine kadar geçerli olmak üzere ve toplu iş sözleşmesinde dikkate alınmak üzere, yapılmıştır.
 7. Sendikamız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 01.03.2012-28.02.2014 yürürlük süreli ve 01.03.2014-29.02.2016 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri imzalanmıştır.
 8. 6356 sayılı kanunun 26. ve 39. Maddeleri ile toplu iş sözleşmelerinin 3. ve 4. maddelerinde yer alan düzenlemeler ve Yargıtay dairelerinin yerleşik içtihatlarında yer alan hükümler gereğince, işçilerin ücretlerine, avans mahiyetinde yapılan zam uygulaması, taraflar arasında toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile birlikte ücret zammına ve kesin tahakkuka dönüşmüştür. Avans mahiyetinde yapılan ücret zamlarından ve TİS hükümlerinden, ancak, taraf sendikanın üyeleri yararlandırılabilir.
 9. Sendikamıza üye olmayan veya bir başka sendikaya üye olan işçilerin, sendikamızın taraf olduğu toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlandırılmaları, toplu iş sözleşmelerinin yürürlük süresinin her bir ayı için bir çıplak yevmiye tutarında aidat ödemeleri kaydıyla mümkündür.

Bu durum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 30.01.2015 tarihli ve 2173 sayılı yazısı ile sabittir.

 1. Sendikamız tarafından, 01.03.2012-28.02.2014 ve 01.03.2014-28.02.2014 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinden yararlandırılan işçilerin ücretlerinden kesilerek emanete alınan üyelik ve dayanışma aidatlarının sendikamız hesabına ödenmesi talebiyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan talepte bulunulmuştur. İşçilerin ücretlerinden kesilerek emanete alınan üyelik ve dayanışma aidatları sendikamız hesabına ödenmemiştir.
 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce, Sendikamıza üye olmayan veya bir başka sendikaya üye olan işçiler, toplu iş sözleşmelerinden yararlandırılmışlardır. Ayrıca, TİS farklarının ödenmesi sırasında, ücretlerinden kesilerek emanete alınmış olan aidatlar, hesaplarına iade edilmiştir.
 3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı işyerlerinde çalışanlar arasında, sendikamıza üye olan işçiler ile üye olmayan işçiler arasında, Kanuna ve toplu iş sözleşmelerine açıkça aykırı bir şekilde farklı işlem yapılması, üyelerimizde hayal kırıklığı ve infial meydana getirmiştir.

Yapılan uygulama, 6356 sayılı Kanunun 26. ve 39. maddelerinde, toplu iş sözleşmelerinin 3. ve 4. maddelerinde yer alan düzenlemelere ve Yargıtay Dairelerinin yerleşik içtihatlarına açıkça aykırıdır.

 1. Sendikamız tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına hatalı uygulamanın düzeltilmesi istemiyle talepte bulunulmuştur. Buna göre,
 2. Sendikamız üyesi olmayan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden yararlanmaları için Kanunda aranan koşullar bulunmadığından, avans uygulaması şeklinde ücretlerine yapılan zamların geri alınması,
 3. Sendikamız üyesi olmayan işçilere, yasal koşulları oluşmamasına rağmen, avans mahiyetinde verilen ücret zamlarının geri alınmaması halinde, toplu iş sözleşmelerinden faydalandırıldıkları her bir ay için bir çıplak yevmiyeleri tutarındaki aidat miktarının ücretlerinden kesilerek sendikamız hesabına ödenmesi,
 4. Sendikamıza üye olan işçilerle, üye olmayan işçiler arasında, yapılan farklı uygulamaya son verilmesi, aksi halde, sendikamıza üye olmayan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden yararlandırıldıkları dönem için dava açılacağı bildirilmiştir.
 5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca, Sendikamıza üye olmayan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden yararlandırılması nedeniyle, hukuka aykırılığın giderilmesi amacıyla, dava açılmıştır.
 6. Sendikamız, üyelerinin ücretlerinden hiçbir zaman haksız, usulsüz ve Kanuna aykırı bir şekilde aidat kesintisi yaptırmamıştır. Bu durum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz bakımından da geçerlidir. Yaşanmakta olan sorun, Sendikamızdan kaynaklanmamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hatalı uygulamanın düzeltilmemesi ve sendikamıza üye olmayanların toplu iş sözleşmelerinden yararlandırılmasına rağmen ücretlerinden aidatların kesilmemesi halinde, sendikamız, üyelerimizin yaşamış olduğu mağduriyetin giderilmesi ve ücretlerinden kesilen aidatların iade edilmesi için, gerekli çalışmaları yapacak ve hukuki zeminde gerekli adımları atacaktır.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizin, yetki sürecini yargıya taşımak suretiyle çalışanları mağdur eden malum sendikanın oyunlarına gelmeyeceklerine yürekten inanıyoruz.
 2. Sendikamız tarafından yapılan çalışmalar, en kısa süre içerisinde sonuçlandırılacaktır. Sendikamız, süreci, üyelerimizin menfaatlerine uygun şekilde sonuçlandırmakta kararlı olup üyelerimiz mağdur edilmeyecektir.

Üyelerimizin, Sendikamız Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılacak açıklamaları ve atılacak adımları takip etmelerini, üçüncü şahıslar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmemelerini rica ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

                            HİZMET İŞ SENDİKASI

                            GENEL YÖNETİM KURULU