Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » GENEL BAŞKANIMIZ, YEREL İŞ BARIŞI KONGRESİ’NDEYDİ

GENEL BAŞKANIMIZ, YEREL İŞ BARIŞI KONGRESİ’NDEYDİ

Sendikamız HİZMET-İŞ’in Kocaeli’nde YERELSEN ile birlikte uyguladığı Yerel İş Barışı Projesi’nin kongresi gerçekleştirildi

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası-YERELSEN’in proje sahibi, Sendikamız HİZMET-İŞ’in proje ortağı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın proje iştirakçisi olduğu Yerel İş Barışı Projesi’nin kongresi 08-09 Eylül 2007 tarihlerinde Kartepe Green Park Hotel’de yapıldı.

Avrupa Birliği’nin desteğiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen“Yenileşme ve Gelişim İçin Türkiye’de Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi Programı” hibe bileşeni kapsamında yerel iş barışını tesis etmek, işçi ve işveren temsilcileri arasındaki müzakerelerin demokratik ve uzlaşmacı bir zeminde gerçekleştirilmesini sağlamak, sosyal diyalogun kurumsallaştırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Yerel İş Barışı Kongresi’ne Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN’ın yanısıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ, YERELSEN Genel Başkanı Münir KARALOĞLU, YERELSEN Başkan Vekili Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ersin YAZICI, üyemiz Belediye Başkanları, Kocaeli Şube Başkanımız Mustafa TAŞTEKİN, üyelerimiz, işçi ve işveren temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

SOSYAL DİYALOG, SADECE KONUŞMAK DEĞİLDİR

Yerel İş Barışı Kongresi’nde açılış ve protokol konuşmaları bölümünde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU ve YERELSEN Genel Başkanı Münir KARALOĞLU’ndan sonra katılımcılara hitap eden Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, proje ortağı kurum yöneticisi sıfatıyla yaptığı konuşmada; sosyal diyalog kavramının anlamı ve üzerinde durdu. Zaman içinde, özellikle de 1980’lerden itibaren etkisini daha güçlü hissettiren neo-liberal politikalar ve küreselleşme olgusunun da etkisiyle, bilinen sendikal yapının değişmeye başladığını hatırlatan Genel Başkanımız ARSLAN, sendikacılığın gelişmesinin sağlanması ve sosyal diyalogun işlevsel hale getirilmesi amacıyla bu projeye katkı verdiklerini ve bu kongreye katıldığını söyledi.

Sosyal diyalogun sadece konuşmak olmadığını, konuşarak ortak noktalarda uzlaşmaya varabilmek için çaba harcamak olduğunu kaydeden ARSLAN, bu projede Sendikamızın yer almasını da “çatışarak değil, konuşarak uzlaşmayı sağlamak” şeklinde açıkladı.

Genel Başkanımız ARSLAN, HİZMET-İŞ olarak amacımızın sendikal alanda yeni bir anlayışın hakim kılınması olduğunu vurgulayarak, işçi-işveren kavgalarının bu tür projeler sayesinde tarih olacağını, kavganın bugüne kadar kimseye yarar sağlamadığını, taraflardan birinin zarar görmesinin diğerini de olumsuz şekilde etkilediğini, bu ve bunun gibi sosyal diyalog projeleriyle toplu iş sözleşmelerinde rahatlık sağlanacağını dile getirdi.

ÇALIŞANLARIMIZA SEVGİYLE YAKLAŞIYORUZ

Kongrenin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU; ülkemizin kalkınmasının, genel olarak refaha kavuşabilmesinin, huzurlu çalışma, işçi ve işveren barışıyla mümkün olduğunu, bu bakımdan düzenlenen kongreyi örnek, öncü bir çalışma olarak gördüğünü ifade ederek “Gelişmiş ülkelerde işçi ve işveren arasındaki ilişkiler en üst düzeydedir. Biz buna dikkat ediyoruz. İşçilerimize patron gibi değil, sevgiyle, kardeş gibi bakıyoruz” dedi.

Konuşmasında proje ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren YERELSEN Genel Başkanı Münir KARALOĞLU, “60 işyeri kurul üyesinin katıldığı eğitim seminerinde “İşyeri Kurullarının Çalışma Esasları” ile “Sosyal Diyalogun AB ve Türkiye Uygulamaları”nın değerlendirildiğini, 30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyesine “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Standartları”, “İş Kazaları” gibi konuları içeren bir eğitim semineri verildiğini, ilaveten, 100 sendika yöneticisi, işveren ve işyeri sendika temsilcisinin katıldığı seminerde ise; “Yönetimde Yeni Yaklaşımlar”, “İletişim Teknikleri ve Sosyal Diyalog”, “AB ve Türkiye Uygulamaları” konularında eğitim verildiğini belirtti. İki gün devam eden kongre sürecinde, “İşyeri Kurullarının Etkinleştirilmesi”, “Sosyal Diyalog; Kurumsallaşma Çabaları ve İşyeri Barışı”, “Mesleki Gelişim”, “Türkiye´de Sendikacılık; Yapısal Sorunlar ve Çözüm Yolları”, “İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıkları altında 5 ayrı konuda paralel çalıştaylar düzenlendi.

Ayrıca, “AB Müzakere Süreci ve Türk Çalışma Yaşamına Etkileri” konulu bir panelin de gerçekleştirildiği Yerel İş Barışı Kongresi’ne değişik üniversitelerden öğretim üyeleri; Prof. Dr. Metin Kutal, Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Prof Dr. Engin Yıldırım, Doç. Dr. Zeki Parlak, Doç. Dr. Süleyman Özdemir, Yrd. Doç Dr. İbrahim Subaşı, Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Şenkal, Yrd. Doç. Dr. Sayım Yorgun, Yrd. Doç. Dr. Betül Urhan ile İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanları; Mehmet Koçak, Lütfi Alpsoy, İSGÜM Laboratuar Müdürü Yıldız Üner, Dr. Osman Gür ve Aziz Çelik konuşmacı olarak katıldı.

İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRME PROTOKOLÜ İMZALANDI

Yerel İş Barışı Kongresi’nin ikinci gününde Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, YERELSEN Başkanı KARALOĞLU ile birlikte, geliştirilen iyi ilişkilerin ve eğitim sürecinin devamı için “İşbirliğini Sürdürme Protokolü” imzaladı. Kongre, çalıştaylarda ve panellerde konuşma yapanlara teşekkür belgelerinin verilmesiyle son buldu.