Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » KONYA 1 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI GENEL KURUL İLANI

KONYA 1 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI

Konya 1 Nolu Şube Başkanlığımızın delege seçimleri ilgili Kanun, Ana Tüzüğümüz ve Delege Seçim Yönetmeliğimizin ilgili hükümlerine uygun olarak yapılmış ve delege seçimlerimiz tamamlanmıştır.

Buna göre; Konya 1 Nolu Şube Başkanlığımızın 10. Olağan Genel Kurulunun aşağıda belirtilen gündemle, 17 Mayıs 2022 Salı günü saat: 10.00’da “BERA OTEL – Nişantaş Mahallesi Doktor M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 42060 Selçuklu / KONYA adresinde gerçekleştirilmesine, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantının 24 Mayıs 2022 Salı günü yine aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılmasına,

6356 Sayılı Sendikalar Kanunu ve Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince ilgililere ve üyelerimize ilanen duyurulur.

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Yoklama ve Açılış

2. Divan Teşekkülü

3. İstiklal Marşının Okunması

4. Genel Başkanın Konuşması

5. Misafirlerin Takdimi ve Konuşması

6. Faaliyet Raporunun Müzakeresi ve İbrası;

7. Seçimler;

          a. Şube Başkanının Seçimi

          b. Şube Yönetim Kurulunun Seçimi

          c. Şube Denetleme Kurulunun Seçimi

          d. Şube Disiplin Kurulunun Seçimi

          e. Üst Kurul Delege Seçimi

8. Dilek ve Temenniler

9. Kapanış