Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » Eğitim Yardımları » 2008-2009 EĞİTİM YILI EĞİTİM YARDIMI ÖDEMELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

2008-2009 EĞİTİM YILI EĞİTİM YARDIMI ÖDEMELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Genel Yönetim Kurulumuz, ciddi ekonomik sıkıntılarımıza rağmen eğitim yardımı ödemelerini sürdürme kararı almıştır

Sendikamız HİZMET-İŞ tarafından 2008-2009 Eğitim Yılında yüksek öğrenime başlayan ve halen yüksek öğrenime devam eden üye ve üye çocukları ile personelimizin üniversitede öğrenim gören çocuklarına yapılacak eğitim yardımları hakkında 10 Ekim 2008 tarihinde gönderilen yazı ve EK’indeki Excel dosyasını sunuyoruz.

Sayı : 06.443/10-10461 10.10.2008

Konu : Eğitim Yardımı Hk.

T E Ş K İ L A T A

Malumlarınız olduğu üzere, Sendikamız, “Önce İnsan, Önce Emek” ilkesinden hareket ederek 2005-2006 yılından başlayarak, 2007-2008 eğitim yılında da tüm üyelerimizin yüksek öğrenime devam eden çoçukları ile öğrenci üyelerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla ‘EĞİTİM YARDIMI’ yapmıştır.

Sendikamız ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamasına rağmen sendikal faaliyetlerde “farkındalık” oluşturmak anlayışından hareketle eğitime özel bir önem vermektedir.

Genel Yönetim Kurulumuz 2008-2009 eğitim yılında da, yüksek öğrenime başlayan ve halen yüksek öğrenime devam eden üye ve üye çocukları ile personelimizin üniversitede öğrenim gören çocukları için eğitim yardımına devam etme kararı almıştır. Ancak, Açık Öğretim Fakülteleri’nde okuyan öğrencilere eğitim yardımı yapılmamasını kararlaştırılmıştır.

Eğitim Yardımı’nın başlatılabilmesi için öğrenci sayılarının tespiti gerekmektedir. Bu sebeple, şubenize, bölge ve il başkanlıklarına bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizden ve üye çocuklarından;

1. İki yıllık yüksek okullarda örgün öğrenimine devam eden,

2. Dört yıllık fakültelerde örgün öğrenimine devam eden,

3. Master (yüksek lisans) eğitimine devam eden,

4. Doktora eğitimine devam eden,

5. Yurtdışında yüksek öğrenimine devam edenlerin tespitlerinin yapılıp, gerekli bilgilerin EK’teki Excel tablosuna uygun şekilde doldurularak en geç 30 Kasım 2008 tarihine kadar Genel Merkezimize gönderilmesini,

Ayrıca her bir öğrenci üyemize ve üyemizin öğrenci çocuğuna ait,

– 2008-2009 yılına ait öğrenci belgesi,

– Öğrencinin ve üyemizin nüfus cüzdan fotokopisi,

– Öğrencilerin kendileri adına açılmış banka hesap kartının fotokopisi ile birlikte bu belgelerin en geç 30 Kasım 2008 mesai saati bitimine kadar genel merkezimize gönderilmesini, 30 Kasım 2008 tarihinden sonra gönderilecek belge ve başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceğini,

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Devlet SERT Ali Osman KART

Genel Sekreter Genel Eğitim Sekreteri

NOT: Açık Öğretim Fakültesinde öğrenim görenlerin belgeleri kabul edilmeyecektir.

E K İ :

Örnek Excel Tablosu: Lütfen dosyayı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız: (Bu dosya Sendikamız Taşra Teşkilatı tarafından doldurulup Genel Merkezimize CD ve/veya e-posta ile ulaştırılacaktır.)

D A Ğ I T I M :

G e r e ğ i :

1. Şube Başkanlıklarına,

2. Bölge Başkanlıklarına,

3. İl Başkanlıklarına,

4. Genel Merkeze Bağlı İşyerlerine

Öğrenci Belgeleri ve Diğer Meselelere İlişkin Önemli Hususlar

a. Öğrenci Belgesinin 2008-2009 eğitim yılına ait olduğu mutlaka belirtilmelidir.

b. Fotoğraf yapıştırılmasına veya gönderilmesine gerek yoktur.

c. Memur, emekli ve çalışmayan kişilerden belge alınmamalıdır.

d. 30 Kasım 2008 tarihinden sonra gelen öğrenci belgeleri kabul edilmemelidir.

e. Üyenin eş, dost, akraba gibi kendi yükümlülüğü altında olmayanlara ait belgeler tespit edilirse gerekli uyarı yapılacaktır.

f. Hazırlanan Excel dosyaları CD’ye kayıt edilerek veya e-posta ile bilgiislem@hizmet-is.org.tr adresine gönderilmelidir.

g. Banka hesabı, öğrencinin kendi adına açılmış olmalıdır.

h. Banka hesap bilgileri yazılırken, bankanın adı, şube adı, şube kodu ve hesap numarası (ATM kart numarası değil) eksiksiz yazılmalıdır. Örnek: Ziraat Bankası / Ankara-Ulus Şubesi / 4125 / 123456789 – 5001

i. EK’teki Excel tablosu eksiksiz olarak Şube, Bölge ve İl Başkanlıklarımız ile Baştemsilcilerimiz tarafından doldurulacaktır. Dolayısıyla öğrenciler, kendilerine ilişkin bilgi ve belgeleri, kendilerinin ve/veya velilerinin (anne veya babalarının) bağlı bulunduğu şube, bölge veya il başkanlıkları ile baştemsilciliklerimize süresi içerisinde teslim edeceklerdir.

j. Eğitim yardımı ödemelerinin hangi sıralama esas alınarak, ne zaman (hangi ay içerisinde) ve ne kadar (miktar) ödeneceği bilgisi, gelen bilgiler incelendikten sonra, netlik kazanacak olup yine web sitemizden duyurulacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTELERİNE DEVAM EDEN ÜYELERİMİZİN, ÜYELERİMİZ VE PERSONELİMİZ ÇOCUKLARININ BİLGİSİNE SUNARIZ

Bu yıl, açık öğretim fakültelerinde devam edenlere Sendikamızın eğitim yardımı ödemelerinin neden yapılmayacağı sorulmaktadır. Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat çekmek isteriz:

a. Açık öğretim fakültelerine devam edenlerin tamamına yakını, aileleriye birlikte ve genelde de kendi şehirlerinde yaşamaktadırlar.

b. Açık öğretimlilerin ekseriyeti çalışma hayatına girerek belli bir gelir düzeyini yakalamışlardır.

c. Açık öğretim programlarının süresi, diğer yüksek okul ve fakültelere nazaran, oldukça uzundur. Bir başka ifadeyle, açık öğretime devam edenlerden devam ettikleri programı normal süresinde tamamlayanlar istisnadır.

d. Bu 3 faktör, eğitim yardımı ödemelerinin amacıyla birlikte düşünülüp değerlendirilmeidir.

e. Son olarak; Sendikamız HİZMET-İŞ’in mali imkânları oldukça sınırlıdır. Mali sıkıntımızın temel nedeninin tahsil edilemeyen sendikal aidatlar olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinizi rica ederiz.