Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » Eğitim Seminerleri » KAYSERİ’DE EĞİTİM SEMİNERİNDEYDİK

KAYSERİ’DE EĞİTİM SEMİNERİNDEYDİK

Sendikamız 27-29 Mayıs 2004 günlerinde Kayseri’de “Şube Başkanları Eğitim Semineri” adlı bir eğitim çalışması yaptı
27 Mayıs Perşembe sabahı başlayan 29 Mayıs Cumartesi akşamı tamamlanan Şube Başkanları Eğitim Semineri, Grand Eras Otel’de gerçekleştirildi.

Hizmet-İş Sendikasımızın kurum içi eğitim kapsamında, Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetim Kurulu üyelerinin katılımıyla tüm Şube Başkanları’na yönelik olarak atölye çalışması niteliğinde 3 gün süren programda;

Birinci gün, Dr. Ahmet DİKEN, Yönetici ve Yönetici Davranışları konulu tebliğini sundu. Çağdaş Yönetim Sistemleri ve özellikle Toplam Kalite Yönetimi’nin uygulanma biçimleri ve ülkemizde nasıl uygulandığı konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Dr. DİKEN, sendikal kültürde yönetici ve yönetici davranışları, liderlik, planlama, yol haritası, esneklik, yetki devri, organizasyon, denetim, iletişim, sevk ve idare, motivasyon, katılımcılık, verimlilik, kalite ve mükemmellik konularına değindi. Bu konularla ilgili olarak Türkiye, Batı ülkeleri ve Japonya’dan örnekler sundu.

Programın ikinci günü ilk bölümde Yrd. Doç. Dr. Muhittin ATAMAN, Büyük Ortadoğu Projesi, Avrupa Birliği ve Kıbrıs konulu tebliğini sundu. ATAMAN, ABD önderliğinde İngiltere ve İsrail ile başlayan Büyük Ortadoğu Projesi’nin Fas’tan Hindistan’a kadar olan bir coğrafyayı kapsadığını, bu coğrafyada ABD’nin demokrasi, insan hakları, toplumsal dönüşüm projelerinin uygulamaya konulmak istediğini, büyük bir coğrafyada Amerikan hegemonyasına doğru bir programa startı verildiğini belirterek “Türkiye bu coğrafyada jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik olarak önemli bir ülkedir” şeklinde konuştu.

Programın ikinci günü İkinci bölümün konuşmacısı olan Dr. Ahmet ATILGAN, Temel Ekonomik Göstergeler konulu tebliğinde, büyüme, kayıtdışı ekonomi, enflasyon, borçlar, gelir dağılımı, işsizlik, cari işlemler dengesi ve faiz dışı fazla konularını örneklerle anlatarak, “Dünya konjonktürü de dikkate alındığında Türkiye’nin mevcut temel ekonomik göstergelerinin, ekonomimizin normalleşme ve iyileşme eğiliminde olduğu”nu belirtti ve Türkiye ekonomisi üzerinde enflasyonla ilişkili olarak petrol fiyatları ve Çin tehdidinin önemli riskler olduğunu kaydetti.

Programın üçüncü gününde Genel Başkan Mahmut ARSLAN’ın teşkilat içi konulara yönelik başlayan konuşmasından sonra teşkilatla ilişkiler, eğitim, iletişim, bilgi akışı ve mali yapı ile ilgili Genel Sekreter Rahmi YAVUZ, Genel Mali Sekreter Metin ESER, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Aziz BAKIR ve Genel Eğitim Sekreteri Harun ARSLAN bilgi verdiler.

Hizmet-İş Sendikası’nın Eğitim Programları periyodik olarak bundan sonra da devam edecek.