Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » Dış İlişkiler » YEREL VE BÖLGE YÖNETİMLERİNDE GÖÇMENLER VE HAREKETLİLİK ÇALIŞTAYI YAPILDI

YEREL VE BÖLGE YÖNETİMLERİNDE GÖÇMENLER VE HAREKETLİLİK ÇALIŞTAYI YAPILDI

Yerel ve Bölge Yönetimlerinde (LRG) Göçmenler ve Hareketlilik konulu çalıştay 28 Haziran 2012 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

Yerel ve Bölge Yönetimlerinde (LRG) Göçmenler ve Hareketlilik konulu çalıştay 28 Haziran 2012 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu) ve CEMR (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi) üyesi kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla internet üzerinden yapılan çalıştayı Sendikamız Dış İlişkiler Uzmanı Recep ATAR takip ederken, ayrıca Stuttgart Belediyesi Strateji Geliştirme Başkanı Worlfgang Forderer ve Entegrasyon Bürosu sorumlusu Ayşe ÖZBABACAN, İngiltere’de iş ve emek piyasası aktörlerine danışmanlık hizmeti sunan LRD (Emek Piyasası Araştırma Merkezi)’nden Lionel FULTON sunum yaptığı çalıştayı, EPSU LRG Komitesi Başkanı Anders HAMMARBACK, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CCRE) İstihdam ve Sosyal Politikalar Çalışma Grubu’ndan Christina Dziewanska-STRINGER da takip etti.

EPSU/CEMR Sosyal Diyalog Projesi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen online çalıştayda göçmen işçilerin yerel yönetimlerde işe alım prosedürleri, eğitimleri, uyum süreçleri, karşılaştıkları problemler, ekonomik kriz ve demografik değişimlerin göçmen işçiler üzerindeki etkileri gibi konular üzerinde duruldu.
Şehirlerde Yerel Entegrasyon Politikaları (CLIP) ağı hakkında bilgi verilen çalıştayda, sosyal içerme politikaları açısından göçmenlerin belediyelerde istihdam olanaklarının artırılmasının ve belediye hizmetlerinden yararlandırılmalarının kolaylaştırılmasının önemine değinildi.
EPSU’nun göçmenlik konusunda yaptığı çalışmalara dair bilgi verilen online çalıştayda, göçmen işçilerin ve ailelerinin korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmenin (Göçmen İşçiler Sözleşmesi) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 yıl önce kabul edildiği ve bunun Avrupa Birliği ve üyesi ülkelere göçmen çalışanların haklarının korunması yolunda önemli bir fırsat sunduğu hatırlatıldı.

AB üyesi devletlerin adı geçen sözleşmeye taraf olmak istememelerinin hayal kırıcı olarak değerlendirildiği online çalıştayda, bahsi geçen sözleşmenin, bugüne kadar 42 devlet tarafından onaylandığı, yürürlüğe girebilmesi için 16 devlet tarafından daha kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.