Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » Dış İlişkiler » Genel Başkanımız Arslan, Avrupa Komisyonu Toplantısına Katıldı

Genel Başkanımız Arslan, Avrupa Komisyonu Toplantısına Katıldı

Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, Avrupa Komisyonu Üyesi Lazslo ANDOR’un sosyal taraflarla Ankara’da yaptığı toplantıda hazır bulundu

Sendikamız HİZMET-İŞ ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Avrupa Komisyonu Üyesi Lazslo ANDOR’un sosyal taraflarla yaptığı toplantıya katıldı.

Genel Başkanımız ARSLAN, Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi Sayın Lazslo ANDOR’un, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında süregelen tam üyelik müzakereleri çerçevesinde, 19. Sosyal Politika ve İstihdam Faslının açılmasına ilişkin ülkemiz işçi, işveren ve kamu görevlileri Konfederasyonları Genel Başkan ve Yöneticileri ile Ankara’da 09.05.2013 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean Maurice RIPERT ve Delegasyon Yetkililerinin bulunduğu toplantıda Konfederasyonumuzun yanı sıra TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TİSK Genel Başkanları, MEMURSEN ve T. KAMUSEN Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

9 Mayıs Avrupa Günü’ne denk gelen bir tarihte toplantının yapılmasının anlamlı olduğunu belirten Avrupa Komisyonu Üyesi ANDOR, AB’nin sosyal haklar ve sosyal diyaloğun önemine inandığını ifade ederek, AB müzakere sürecinde fasılların açılışının somut unsurlara dayandığını, 19. Sosyal Politika ve İstihdam faslının açılışı için de kriterlerin bulunduğunu, bunları değerlendirmek ve sosyal tarafların görüşlerini almak için bir araya gelindiğini, 19. Faslın kapsadığı konulara ilişkin AB’nin bazı endişeleri bulunduğunu, şuana kadar yaşanan ilerlemenin mütevazi bir ilerleme olduğunu, özellikle ILO sözleşmelerine uyumun AB için ve fasılların açılışı için önem arz ettiğini söyledi.

Genel Başkanımız ARSLAN ise konuşmasında oldukça uzun bir çalışma döneminden sonra yasalaşan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun olumlu sayılabilecek birçok yeni düzenlemeyi getirmesine rağmen işkolu barajı, işletme barajı ve 30 işçinin üstünde işçi çalıştıran işyerleri için oldukça dar kapsamda düzenlenen sendika özgürlüğünün güvencesi başlıklı 25. Madde gibi can alıcı noktalardaki engellerin devam ettiğini belirtti.

Ülkemizde yaşanan olumlu gelişmelere rağmen bir takım eksikliklerin olduğunu, ancak bunların zaman içerisinde görüşülerek giderilebileceğini ifade eden Genel Başkanımız ARSLAN, Sosyal politika ve İstihdam Faslının müzakerelere açılmasının ülkemiz çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine ivme kazandıracağından emekçiler açısından önemli olduğunu belirtti.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 19. Faslın açılması görüşünde olduğunu ifade eden Genel Başkanımız ARSLAN, 19. Faslın açılmasını, eksikliklerin fasıla ilişkin müzakere sürecinde giderilmesini, kriterlerin faslın kapanış kriteri olarak ele alınmasını önerdi.

Bilindiği üzere, Genel Başkanımız ARSLAN, TİSK; TÜRK-İŞ, TOBB Başkanları ve AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK ile 10 Nisan 2013 tarihinde Brüksel’e giderek AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan FÜLE ve İstihdam ve Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi Lazslo ANDOR ile görüşme gerçekleştirmişlerdi.

19. Sosyal Politika ve İstihdam Faslı’nın açılmasına ilişkin yapılan görüşmelerde, 9 Mayıs 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu Üyeleri ANDOR’un ve Haziran ayı başında ise FÜLE’nin ülkemizi ziyaret etmesi kararlaştırılmıştı.