Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » Dış İlişkiler » EPSU/PSI Toplantısına Katıldık

EPSU/PSI Toplantısına Katıldık

İş ve Toplum Hayatında Eşit İmkanlar – Sendikaların Rolü içerikli toplantı, 6-7 Kasım 2013 tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirildi.

EPSU/PSI İş Ve Toplum Hayatında Eşit İmkanlar Ve Sendikaların Rolü” konulu toplantı, 6-7 Kasım 2013 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi.

Toplantıya, Sendikamız Dış İlişkiler Uzmanı ve Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı Yüsra Erilli Kurumlu, Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasyonuna bağlı 20 sendikanın kadın temsilcileri, Hollanda, Romanya ve Türkiye’den kadın temsilciler katıldı.

Toplantının oturum başkanlığını, Konferansa ev sahipliği yapan Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu adına Cemila Sattarova yaptı. Toplantıda Ekonomik kalkınma ve kadının kamu sektörüne etkisi, Kadın eşitliğine dair ülkelerin milli politikaları ele alındı.

EPSU Güneydoğu Avrupa Bölge Sorumlusu Marina Irimie, Avrupa Birliğinin kadın eşitliğine dair politikasını ve AB Politikası için sendika sorumluluğu; kadın eşitliğinin teşviki için EPSU ve PSI’ın stratejesi konulu sunumları gerçekleştirdi.

Toplantıya Hollanda’dan katılan Lili Brouwer ve Anya Wiersna Hollanda kamu sektörü sendikalarının kadın eşitliği teşvikinin deneyimini katılımcılarla paylaştılar.

Toplantının ikinci gününde ise; Kadın eşitliğine dair sendikaların yapısı ve politikası, toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplu pazarlık konuları ele alındı. Ayrıca, kadın eşitliğinin daha iyi teşvik edilmesi için izlenecek stratejiler ve sendikaların bu konudaki rolü konulu atölye çalışmaları gerçekleştirilerek toplantı, şu kararların paylaşılmasıyla son buldu.

-Toplumsal Cinsiyet eşitliği üzerine ülkelerin almış oldukları yasal çerçevedeki kararların teorik olarak kalmaması ve bunun pratikte uygulanabilmesi için sendikaların rolünün artması,
– Karar verme mekanizmalarında kadın ve erkeğin beraber temsiliyeti,
– Çocuk bakım hizmetlerinin teşvik edilmesi,
– Kadına karşı şiddetle mücadele politikalarının geliştirilmesi,
-Çalışma hayatında cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi.