Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » Dış İlişkiler » EPSU Heyetinden Sendikamıza Ziyaret…

EPSU Heyetinden Sendikamıza Ziyaret…

EPSU eski Genel Sekreteri Pyttel ve EPSU Güneydoğu Avrupa Bölge Sekreteri Irimie, Genel Sekreterimiz Sert ile görüştü.

EPSU eski Genel Sekreteri Carola Fischbach-Pyttel ve EPSU Güneydoğu Avrupa Bölge Sekreteri Marina Irimie, 02 Temmuz 2014 tarihinde Sendikamız HİZMET-İŞ’i ziyaret ederek Genel Sekreterimiz Devlet Sert ile görüştü.

Genel Sekreterimiz Devlet Sert, EPSU heyetini Sendikamız HİZMET-İŞ’in 35.Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında başlattığı “Hakkın Bize Emanet” ve “Seni Sendika Korur” temalı örgütlenme kampanyamız, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in kamuoyu ile paylaştığı “Taşeron İşçisi Gerçeği Araştırması”, toplu iş sözleşmelerimiz, dış ilişkilerimiz gibi konularda bilgilendirdi.

Ziyarette, Genel Sekreterimizin Sert’in yanısıra, Dış İlişkiler Uzmanlarımız Recep Atar ve Ahmed Halfaya, Hukuk Müşavirlerimizden Av. Tuba Yıldız ile Genel Merkez Gençlik Komitesi Başkanı Hafize Kayıtmazbatır da yer aldı.

Genel Sekreterimiz Sert, EPSU Yönetim Kurulu ve Daimi Komitelerinde temsil konusunda şunları söyledi: “EPSU/PSI’ya Türkiye’den üye sendikalar olarak; EPSU 9. Kongresi esnasında, sizlerin koordinatörlüğünde bir araya gelmiştik. O toplantıda, EPSU/PSI’ya Türkiye’den üye sendikalar olarak EPSU Yönetim Kurulu ve Daimi Komitelerde temsil konusunda rotasyon yönteminin konfederasyon temelli uygulanması hususunda uzlaşma sağlanmıştı. Bu protokolün imza sürecini hızlandırmalıyız. Aynı şekilde, EPSU Daimi Komitelerinde de temsiliyet ve katılım konusunda da, rotasyon yönetiminin uygulanabileceğini düşünmekteyiz. Bu çerçevede, EPSU Yerel ve Bölge Yönetimleri Daimi Komitesi ile EPSU Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Komitelerine aday olduğumuzu ve ilgili formları Eşgüdüm Sekreteryası ile paylaştığımızı hatırlatmak isterim.”

Genel Sekreterimiz Sert, “Sendikalar olarak ülkemizde kendi aramızda rekabet içerisinde olmamız, müşterek konularda işbirliği yapmamıza, bazı sorunları birlikte çözüme kavuşturmamıza engel olmamalıdır. Türkiye’de sendikalar ve konfederasyonlar, iş sağlığı ve güvenliği, Soma’daki maden faciası, taşeronlaştırma uygulamalarıyla mücadele gibi alanlarda işbirliğine gidebilmektedir. Örneğin, birkaç hafta önce, 3 işçi konfederasyonu (HAKİŞ, Disk ve Türkiş) Genel Başkanları, TBMM gündemindeki taşeron işçilerle ve maden işçileriyle ilgili yasal çalışma ve sendikal barajların düşürülmesi konusundaki ortak önerilerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a iletmişlerdir” dedi.

Türkiye’den kamu hizmetleri sektöründe örgütlü sendikaların yöneticileri ve uzmanlarının EPSU/PSI faaliyetlerine düzenli şekilde katılmalarının önündeki engellerin başında yabancı dil sorunu geldiğini ifade eden Genel Sekreterimiz Sert, “İki yıl kadar önce Dublin’de gerçekleştirilen PSI Kongresi esnasında, Azerbaycanlı, Türkiyeli ve KKTC’li sendikalar Türkçe’nin EPSU/PSI’nın simültane dilleri arasına dahil edilmesi yönünde mutabakata varmıştı. Bu konuda desteği bekliyoruz” dedi.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş İlişkiler Kanunu’nun sendikalara üyelik konusunda noter şartını kaldırdığını ve E-Devlet üzerinden üyelik imkanı getirdiğini hatırlatan Genel Sekreterimiz Sert, “2013 yılı Kasım ayından beri, E-Devlet üzerinden Sendikamıza üye olan işçi sayısı 34 bin 500 civarındadır. Onların 26 bin kadarı taşeron işçisi, 8 bin 500’ü ise belediye şirket işçisidir. Ancak, henüz bu işçiler adına toplu iş sözleşmeleri imzalanmamıştır. Dolayısıyla, bahse konu yeni üyelerimiz kaynaklı sendika aidatı tahsil edilememektedir. Sosyal diyalog çerçevesinde işverenlerle görüşerek onlara çalışanlarını sendikalı yapmalarının avantajlarını anlatmaktayız. İşçileri de sendikalı olmanın kazanımları hususunda bilgilendirmekteyiz” dedi.

EPSU/PSI’ya üyelik başvuruları konusunda, Sendikamız HİZMET-İŞ’in izlediği politikayı “Prensip olarak; HİZMET-İŞ her zaman ilkeli sendikacılığı savunmaktadır. Bu doğrultuda, HİZMET-İŞ olarak, daha güçlü bir sendikal dayanışma ve daha ileri bir emek hareketi için yeni üyelik taleplerinin önünü açmalıyız. Küresel emek dayanışmasına katkı bağlamında da, EPSU/PSI üyelik başvuru taleplerinin tamamının birlikte değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasının yararlı olacağını değerlendirmekteyiz” şeklinde özetleyen Sert, “Bilindiği üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC’de) kamu hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ üyesi olan Kıbrıs Kamu-Sen’in (Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın) EPSU/PSI’ya üyelik başvurusu 4 yıldır bekletilmektedir. Ayrıca, son yıllarda, HAK-İŞ ailesine sağlık, büro, finans ve güvenlik sektörlerinde yeni sendikalar katılmıştır. Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda Öz Sağlık-İş; ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda Öz Büro-İş ve savunma ve güvenlik işkolunda ise Öz-İş Sendikalarımız da yakın bir tarihte üyelik taleplerini EPSU/PSI’ya ileteceklerdir” dedi.

Sendikamız HİZMET-İŞ’in 34 bini aşkın yeni üye kazanmış olmasından dolayı memnuniyetini ifade eden EPSU eski Genel Sekreteri Carola Fischbach-Pyttel, “19-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Fransa’nın Toulouse kentinde sizlerin katılımıyla yapılan EPSU 9.Kongresi’nde EPSU Genel Sekreteri ve Başkanı değişti. EPSU’nun yeni Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan, şahsımı Türkiye’de ve Arnavutluk’ta kamu hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren sendikalar arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek yönünde çalışmakla görevlendirdi. EPSU/PSI’nın Türkiye’de yürütmekte olduğu projeler de, EPSU/PSI üyesi sendikalar arasında işbirliğini geliştirmeyi hedeflemektedir” dedi.

Görüşmede EPSU yetkilileri, Türkçe’nin simültane çeviri dilleri arasına dahil edilmesi, üyelik taleplerinin değerlendirilmesi, EPSU Yönetim Kurulu ve Daimi Komitelerdeki temsiliyete ilişkin taleplerimizi EPSU Yönetim Kurulu’na taşıyacaklarını ifade etti.