Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » Dış İlişkiler » Arnavutluk’ta Kongreye Katıldık

Arnavutluk’ta Kongreye Katıldık

Arnavutluk Kamu İdareleri ve Sivil Savunma Çalışanları Sendikası’nın 2.Kongresi, 1 Kasım 2014 tarihinde yapıldı.

Sendikamız HİZMET-İŞ’in küresel emek dayanışmasının güçlenmesine katkı vermek ve kamu hizmetleri sendikaları arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak vb. amaçlar doğrultusunda ikili anlaşma imzaladığı Arnavutluk Kamu İdareleri ve Sivil Savunma Çalışanları Sendikası’nın 2.Kongresi, 1 Kasım 2014 tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Doro City Otel’de yapıldı. Kongrede Sendikamız HİZMET-İŞ adına İstanbul 6 Nolu Şube Kadın Komitesi Başkanı Nilay Kulakçeken, İstanbul 7 Nolu Şube Kadın Komitesi Başkanı Filiz Öcal ve Dış İlişkiler Uzmanlarımızdan Recep Atar hazır bulundu.

Üç bini aşkın üyeye sahip ve üyelerinin 2/3’ünün kadınlardan oluştuğu Arnavutluk Kamu İdareleri ve Sivil Savunma Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Entela Hysenllari’nin açılış konuşmasıyla başlayan kongrede, Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU)’nun EPSU Güneydoğu Bölge Sekreteri Marina Irimie’nin ve Sendikamız HİZMET-İŞ adına İstanbul 6 Nolu Şube Kadın Komitesi Başkanı Nilay Kulakçeken’in yanısıra, Arnavutluk hükümeti temsilcisi de bir konuşma yaptı.

Konuşmasında EPSU ve Kamu Hizmetleri Enternasyoneli (PSI) hakkında bilgi veren EPSU Güneydoğu Bölge Sekreteri Marina Irimie, Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsü kazandığını hatırlatarak, yeni dönemde sosyal taraflara, özellikle de sendikalara ve konfederasyonlarına önemli görevler düştüğünü söyledi. Ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal tarafların aktif roller üstelenerek ve sosyal diyalog mekanizmalarını etkin şekilde işleterek toplu pazarlık sürecini yaygınlaştırmaları gerektiğinin altını çizen Irimie, 2008’den beri süregelen ekonomik-mali krizin ortaya çıkmasında çalışanların her hangi bir sorumluluğu olmamasına rağmen bedelini onların ödemek zorunda bırakıldığını ifade etti. Kriz ortamında kamu sektörünün kapsamının daraltılarak kamu hizmetlerinde çalışanların hem sayısının azaltıldığını hem de haklarının geriye götürüldüğünü vurgulayan Irimie, Arnavutluk’taki sendikaların AB ile üyelik müzakereleri boyunca birlikte hareket etmelerinin ve alternatif öneriler sunarak süreci domine etmelerinin gerekliliğine değindi.

Arnavutluk Kamu İdareleri ve Sivil Savunma Çalışanları Sendikası 2. Kongresi’nde bir konuşma yapan İstanbul 6 Nolu Şube Kadın Komitesi Başkanımız Nilay Kulakçeken, adı geçen sendika yöneticileri ve delegelerine Sendikamız HİZMET-İŞ ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın selamlarını ve başarı dileklerini iletti.

Sendikamızın üye sayısı, üye profili, faaliyetleri ve daimi komiteleri hakkında katılımcıları bilgilendiren Kulakçeken, “Biz, bir taraftan sendikal faaliyetlerimizi yürütürken ve işçilerimizin haklarını savunurken, diğer taraftan sosyal diyalogun sosyal ortaklığa dönüşmeye başladığı günümüzde, sosyal ortaklığın gereği olan ‘sosyal sorumluluklarımızı’ ertelemeden yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 2007 yılından bu yana, Genel merkez ve şubelerimizde Kadın, Kültür-Sanat, Gençlik ve Engelliler komiteleriyle çalışmalarımızı tabana yayarak sürdürüyoruz” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın komitesi olarak örgütlenmemizi sürdürürken, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda faaliyetlerimizi ertelemeden yerine getirmeye çalıştığımızı belirten Kulakçeken şöyle dedi: “Ayrıca küresel ölçekte, sendikal dayanışmayı güçlendirmek üzere birikim ve deneyimlerimizin paylaşılmasını da önemsiyoruz. Bugün küreselleşen dünyayla birlikte hareket etmek, küresel emek hareketine güçlü bir şekilde katkı vermek üzere, işbirliği imkânlarımızı daha da geliştirmenin çok daha önem kazandığının altını çizmek istiyorum. Uluslararası platformlarda ne kadar çok yer alırsak, güçlerimizi birleştirirsek etkimizin de o kadar güçlü olacağını düşünüyorum.”

Kulakçeken konuşmasını Arnavutluk Kamu İdareleri ve Sivil Savunma Çalışanları Sendikası Kongresi sonuçlarının tüm Arnavutluk halkına hayırlı sonuçlar getirmesini dileyerek ve Sendikamız ile adı geçen sendika arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesini temenni ederek tamamladı.

Kongrede İstanbul 6 Nolu Şube Kadın Komitesi Başkanı Nilay Kulakçeken, Sendikamız HİZMET-İŞ adına Arnavutluk Kamu İdareleri ve Sivil Savunma Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Entela Hysenllari’ye ve diğer yöneticilerine hediyelerini takdim etti.

İstanbul 6 Nolu Şube Kadın Komitesi Başkanı Nilay Kulakçeken, Hysenllari’ye hediyesini takdim ederken sarf ettiği “Yeni dönemde sendikanızın bu at gibi şaha kalkarak hızla büyümesini diliyoruz” şeklindeki sözleri büyük alkış aldı.

Sendikanın 4 yıllık faaliyet raporunun, kadın komitesi ve gençlik komitesi faaliyet raporlarının sunumuyla devam eden program sonunda tamamlanan kongrede delegeler oylarını mevcut Genel Başkan Hysenllari’yi ve Yönetim Kurulu Üyelerini desteklemek yönünde kullandı. Dolayısıyla, Arnavutluk Kamu İdareleri ve Sivil Savunma Çalışanları Sendikası’nın mevcut yönetimi, bir dönem için daha yetki aldı.